HỎI ĐÁP

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày nay, dự án đầu tư xây dựng được hiểu là tập hợp các đề xuất liên quan đến việc sử dụng vốn cho hoạt động xây dựng, để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời gian và chi phí xác định.

Trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – công nghệ đầu tư xây dựng. Khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng chuyên dụng hoặc quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp vùng phải có bản sao của chính quyền kiểm tra, xem xét các dự án này. Pháp luật Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bạn đang xem: Ban quản lý dự án là gì

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Ban quản lý dự án:

Quản lý dự án là quy trình bao gồm tổng thể một dự án đầu tư xây dựng, một nghiệp vụ hoặc nhiều hoạt động trong một lĩnh vực do cơ quan, chủ thể quản lý chỉ định. .

Quản lý dự án có thể được hiểu là việc áp dụng các hoạt động và chức năng quản lý trong quá trình thực hiện các dự án khác nhau để đạt được các mục tiêu đề ra.

Trong quản lý dự án, ban quản lý dự án đóng một vai trò quan trọng và là một bộ phận tập thể bao gồm nhiều cá nhân do các cơ quan chủ quản và đơn vị thành lập để nghiên cứu và triển khai các hoạt động sau:

– Lập kế hoạch

– Quản lý và tổ chức, giám sát quá trình và tiến độ của dự án.

– Các hoạt động liên quan khác.

Ủy ban Quản lý Dự án sẽ chịu trách nhiệm áp dụng chuyên môn, kỹ năng, kỹ thuật và công cụ liên quan đến dự án vào các hoạt động của dự án để đảm bảo rằng dự án được xây dựng để đáp ứng các tiêu chuẩn và mục tiêu đã đặt ra trước đó.

Xem thêm: Các dự án đầu tư xây dựng mới nhất theo danh mục

Theo Mục 63 của Luật Xây dựng 2014, Ủy ban Quản lý Dự án Đầu tư sẽ được chia thành các loại sau:

-Thứ nhất: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp.

– Thứ hai: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Trong số này, mỗi ủy ban quản lý có các thành phần cơ bản, bao gồm:

XEM THÊM:  Các chức danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO là gì?

+ Ban Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

+ Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tham khảo: Điềm báo nhảy mũi theo ngày giờ? Nhảy mũi 1, 2, 3, 4 cái

+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khác.

2. Chức năng và Trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án:

2.1. Chức năng của Ban quản lý dự án:

Sau khi thành lập ban quản lý dự án sẽ đảm nhận các chức năng cụ thể sau: trực tiếp quản lý dự án, bao gồm lập dự án, tổ chức, quản lý, giám sát, thực hiện dự án và các hoạt động khác, cũng như một số công việc khác cho nhà đầu tư.

p>

Xem thêm: Giấy phép, tệp, lệnh và thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Trên thực tế, chúng ta thấy rằng ban quản lý dự án sẽ đóng vai trò quản lý dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư dự án đến khi hoàn thành, hoàn thành, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. .

Các hoạt động trên của Ban quản lý dự án xây dựng đều nhằm đảm bảo dự án được thực hiện đúng thời hạn trong ngân sách dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đạt được các mục tiêu chất lượng và thiết lập các mục tiêu cụ thể và chi tiết cho dự án. Ngoài ra, chức năng và nhiệm vụ của Ban quản lý dự án còn bao gồm việc đảm bảo hiệu quả kinh tế, tuân thủ pháp luật hiện hành và tính khả thi của dự án. Chúng ta có thể liệt kê các chức năng chính của ban quản lý dự án như sau:

– Được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý dự án có chức năng là chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực dân dụng và công nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách quốc gia và vốn ngoài ngân sách. Trừ trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chỉ định cơ sở, tổ chức khác làm chủ đầu tư.

– Ban quản lý dự án tiếp nhận và quản lý sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

– Ban Quản lý dự án phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Xây dựng năm 2014, Điều 68, Điều 69 và các quy định của pháp luật có liên quan về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư và Ban quản lý dự án.

– Ban Quản lý dự án phải thực hiện các chức năng khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng.

-Ban quản lý dự án chấp nhận hoa hồng quản lý dự án và các hợp đồng tư vấn xây dựng khác từ các nhà đầu tư khác khi cần thiết, và trên cơ sở đảm bảo hoàn thành, Ban quản lý dự án có khả năng thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án được chỉ định.

XEM THÊM:  Phiếu xuất kho, nhập kho tiếng Anh là gì? Mẫu phiếu xuất kho, nhập kho mới nhất - Step Up English

– Ban quản lý dự án bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, người quản lý sử dụng công trình sau khi xây dựng xong hoặc trực tiếp quản lý vận hành, phát triển và sử dụng công trình. người ra quyết định đầu tư;

Xem thêm: Dự án nhóm b là gì? Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm b như thế nào?

-Trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý, nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi cần thiết, chấp nhận các hợp đồng tư vấn xây dựng khác nếu có khả năng thực hiện. Mặt hàng đã được phát hành.

Kết hợp tất cả các chức năng trên, chúng tôi nhận thấy rằng chức năng chính của ban quản lý dự án là đóng vai trò giám sát và quản lý trực tiếp đối với dự án, để xác định lợi ích kinh tế, thành công hay thất bại và để đạt được từng mục tiêu đã đề ra. dự án xây dựng được lập trên thực tế.

2.2. Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án:

Đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng, Ban quản lý dự án cũng sẽ đảm nhận các công việc cụ thể sau:

– Ban quản lý dự án phải làm các thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, xin phép xây dựng, … để chuẩn bị khởi công. .

-Ban quản lý dự án phải chuẩn bị hồ sơ dự án, bao gồm: thiết kế, dự toán kinh phí và dự toán kinh phí xây dựng kỹ thuật toàn diện để trình bộ có thẩm quyền phê duyệt.

– Ban quản lý dự án phải lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Chuẩn bị hồ sơ để chủ nhiệm công trình ký kết hợp đồng với nhà thầu.

Xem thêm: Tính độc lập trong kiểm toán là gì

– Ban quản lý dự án phải giám sát thi công công trình, nghiệm thu, hoàn thành quyết toán công trình hoàn thành, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Ban quản lý dự án phải quản lý tiến độ, số lượng, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh, chi phí xây dựng của dự án.

Xem thêm: Điều kiện của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

– Ban quản lý dự án kiểm tra chất lượng, tiến độ, khối lượng công việc, số lượng và các chi phí phát sinh, đồng thời xử lý các thủ tục thanh toán và giải trình. Số lượng ít và không có giấy tờ hợp lệ.

– Ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án trong việc quyết định thành lập Ban quản lý dự án theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền của nhà thầu thành lập Ban quản lý dự án. .

XEM THÊM:  Áp suất là gì? Đơn vị, công thức tính Áp suất khí như thế nào?

Theo nội dung trên, nhiệm vụ chính của việc thành lập Ban quản lý dự án là: làm chủ đầu tư phân bổ một số dự án đầu tư xây dựng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án, tham gia tư vấn quản lý dự án khi cần thiết.

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trách nhiệm:

Trách nhiệm cụ thể của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực như sau:

– Trước hết, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư quy định tại Điều 68 Luật Xây dựng năm 2014, trực tiếp quản lý dự án do người quyết định đầu tư chỉ định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 69 của Luật Xây dựng. . Đạo luật xây dựng năm 2014.

– Thứ hai, bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành, phát triển và sử dụng; trực tiếp quản lý vận hành, phát triển và sử dụng công trình nếu cần thiết theo quy định của người quyết định đầu tư.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác theo yêu cầu và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70 của Luật Xây dựng 2014.

Hiện nay, Điều 66 Luật Xây dựng 2014 quy định về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng như sau:

Xem Thêm: Cách Tính và Hạn chế Chi phí Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng

– Quản lý phạm vi, kế hoạch, khối lượng công việc; quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng; quản lý tiến độ, mở rộng các dự án đầu tư xây dựng;

-Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Quản lý an toàn xây dựng; bảo vệ môi trường công trình; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng;

– Việc quản lý hệ thống thông tin kỹ thuật, hồ sơ quản lý dự án đầu tư xây dựng và các nội dung cần thiết khác thực hiện theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Đồng thời, chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện hoặc bàn giao Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, tổng thầu (nếu có) thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung quản lý dự án. Quản lý các dự án đầu tư quy định tại Điều 66 Luật Xây dựng.

Ngày nay có rất nhiều phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng giúp cho việc quản lý trở nên trật tự, hiệu quả, nhanh chóng và đầy đủ hơn.

Xem thêm: Be where your feet are nghĩa là gì

Vậy là đến đây bài viết về Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button