HỎI ĐÁP

Báo cáo kết quả hoạt động là gì

Báo cáo lãi và lỗ là một phần của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. và Báo cáo kết quả kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp các nhà đầu tư, chủ sở hữu và người sử dụng thông tin doanh nghiệp nắm được thông tin, nêu mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó đưa ra quyết định chính xác nhất.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả hoạt động là gì

Qua bài viết này, thanh nam sẽ chia sẻ với bạn đọc: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Ý nghĩa của báo cáo thu nhập là gì? Có những loại nào? Báo cáo thu nhập bao gồm những gì?

  • Xem Thêm: Mẫu Báo cáo Thu nhập
  • Xem thêm: Hướng dẫn Lập và Nộp Báo cáo Thu nhập Căn cứ Thông tư 200 (Mẫu số b02-dn)

Tôi. Báo cáo lãi lỗ là gì?

Báo cáo lãi lỗ là một báo cáo tài chính được lập thường xuyên nhằm mục đích tổng hợp số liệu kế toán. doanh nghiệp.

Báo cáo lãi và lỗ Còn được gọi là Báo cáo lãi và lỗ

Hai. Có những loại báo cáo thu nhập nào?

Báo cáo Kết quả Kinh doanh Hàng năm (Mẫu b 01-dn)

Hoàn thành Báo cáo thu nhập giữa niên độ (Mẫu b 02a – dn)

Báo cáo thu nhập giữa niên độ (Mẫu b 02b – dn)

Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp hiện tại bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo lãi lỗ
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Báo cáo tài chính có chú thích

Các báo cáo tài chính này cần được đọc cùng nhau để có được nhiều thông tin nhất về tình trạng tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó người dùng có thể đưa ra các quyết định chính xác nhất.

Ba. Báo cáo thu nhập bao gồm những gì?

Xem thêm: Công Việc Của Trưởng Ngành Hàng Siêu Thị – ISAAC GROUP

XEM THÊM:  Phòng tin học trong tiếng anh là gì

Báo cáo thu nhập kinh doanh bao gồm: doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

Vị trí:

Doanh thu là tiền kiếm được từ việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ

Phí là các khoản phí mua hàng hóa và dịch vụ và quản lý, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ đó và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. nên được trả cho nhà nước.

Lợi nhuận là doanh thu trừ chi phí.

Bốn. Ý nghĩa của Báo cáo Thu nhập

Báo cáo kết quả hoạt động giúp người đọc thông tin tài chính hiểu được tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của công ty trong năm. Doanh nghiệp có tăng doanh thu so với cùng kỳ năm trước không?

Tương tự như vậy, người đọc thông tin tài chính sẽ biết được chi phí của doanh nghiệp như chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Kỳ phù hợp với tăng / giảm thu nhập?

Ngoài việc xem xét kết quả hoạt động của các hoạt động chính, người đọc thông tin tài chính cần lưu ý rằng thu nhập khác và chi phí khác của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. trên báo cáo thu nhập? Từ đó có thể xác định được lợi nhuận sau thuế của công ty có được từ hoạt động cốt lõi hay từ hoạt động khác. Thật là tốt nếu lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động chính (hoạt động cốt lõi), vì hiện nay, các doanh nghiệp đang phát triển chỉ tập trung vào một sản phẩm chính, và một sản phẩm mạnh đến từ việc xây dựng thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường rất dễ dàng.

v. Nguyên tắc lập và nộp báo cáo kết quả kinh doanh

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

1. Việc lập và trình bày Báo cáo lãi lỗ phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo Tài chính” và các chuẩn mực kế toán khác có liên quan. Thông tin quan trọng phải được giải thích để giúp người đọc hiểu được sức khỏe tài chính thực sự của doanh nghiệp.

2. Báo cáo doanh thu phải phản ánh bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện, không phải hình thức pháp lý (hình thức tôn trọng) của các giao dịch và sự kiện đó.

XEM THÊM:  Dau nguc met moi la hien tuong gi

3. Các khoản mục thu nhập, thu chi phải được trình bày theo nguyên tắc tuân thủ để đảm bảo nguyên tắc thận trọng. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh các khoản mục thu nhập, thu nhập, chi phí và dòng tiền trong kỳ báo cáo. Các khoản thu nhập, thu nhập và chi phí ở các kỳ trước có sai sót ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và dòng tiền thì phải điều chỉnh hồi tố, không thực hiện trong kỳ báo cáo.

Xem thêm: Hiệu quả bất ngờ của xông hơi sau sinh – Homecare – Dịch vụ spa giảm béo sau sinh, massage bà bầu

4. Kế toán cấp dưới, doanh thu, chi phí, lãi và lỗ được coi là chưa thực hiện do các giao dịch nội bộ sẽ không được đưa vào khi Báo cáo kết quả kinh doanh được tổng hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới không hợp pháp.

vi. Yêu cầu đối với việc trình bày thông tin trong báo cáo thu nhập

1. Các thông tin trình bày trên báo cáo lãi lỗ phải phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Để đảm bảo tính xác thực của thông tin, thông tin phải có đủ 3 đặc điểm: tính đầy đủ, khách quan và không có sai sót.

– Thông tin được coi là hoàn chỉnh khi chứa tất cả thông tin cần thiết để hỗ trợ người dùng trong báo cáo doanh thu hiểu bản chất, hình thức và mức độ rủi ro của các giao dịch và sự kiện. Đối với một số sản phẩm, bản trình bày đầy đủ cũng phải mô tả thông tin chất lượng khác, các yếu tố và hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng và bản chất của sản phẩm.

– Cung cấp sự trình bày khách quan và công bằng khi lựa chọn hoặc mô tả thông tin tài chính. Các đại diện khách quan phải đảm bảo tính trung lập, không nhấn mạnh, nhấn mạnh hoặc giảm thiểu và thao túng tác động của thông tin tài chính để mang lại lợi ích hoặc bất lợi cho người sử dụng. Báo cáo tài chính.

XEM THÊM:  Gút chóp ơ mây zing nghĩa là gì

– Không có lỗi có nghĩa là không có thiếu sót trong mô tả hiện tượng và không có lỗi trong việc cung cấp thông tin báo cáo đã chọn và áp dụng. Không chính xác không có nghĩa là hoàn toàn chính xác về mọi mặt, ví dụ, khi ước tính giá cả và giá trị không thể quan sát được, rất khó xác định liệu nó có chính xác hay không. Tuyên bố ước tính được coi là đúng nếu mô tả ước tính rõ ràng, giải thích bản chất và giới hạn của quy trình ước tính và nếu không có sai sót trong việc lựa chọn các con số thích hợp trong quy trình ước tính.

2. Thông tin tài chính phải phù hợp để giúp người dùng báo cáo doanh thu dự báo, phân tích và đưa ra các quyết định kinh tế.

3. Thông tin tài chính phải được cung cấp trên mọi khía cạnh quan trọng. Thông tin được coi là trọng yếu nếu thông tin bị thiếu hoặc không chính xác có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định của người sử dụng thông tin tài chính của đơn vị báo cáo. Tính trọng yếu phụ thuộc vào bản chất và quy mô của các khoản mục có liên quan trong báo cáo tài chính của một đơn vị cụ thể hoặc cả hai.

4. Thông tin phải có thể xác minh, kịp thời và dễ hiểu.

5. Thông tin tài chính phải nhất quán và có thể so sánh được giữa các kỳ kế toán; có thể so sánh giữa các doanh nghiệp.

  • Xem thêm: Bảng Cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán bao gồm những gì?
  • Xem Thêm: Hướng dẫn Lập và Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200 (Mẫu số b02-dn)

Trong suốt quá trình thực hiện, kiểm toán thanh nam chia sẻ với độc giả Bảng cân đối kế toán là gì? Có những loại bảng cân đối kế toán nào? Bảng cân đối kế toán bao gồm những gì? Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán.

Xem thêm: Điềm Báo Hắt Xì Hơi 1 cái , 2 cái, 3 cái, nhiều lần liên tục báo điềm gì ? – Nội Thất Hằng Phát

Vậy là đến đây bài viết về Báo cáo kết quả hoạt động là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button