Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet casino malaysia sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots qtech playtech like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/

HỎI ĐÁP

Chi phí biến đổi kí hiệu là gì

Hiện nay, trong quá trình sản xuất hay hoạt động của doanh nghiệp, loại chi phí được quan tâm nhiều nhất là biến phí, loại chi phí này thường thay đổi theo sự thay đổi của quy mô sản xuất. sẽ rất có lợi cho doanh nghiệp. Vậy chi phí biến đổi trung bình là gì? Công thức tính chi phí biến đổi trung bình là gì?

1. Chi phí biến đổi trung bình là gì?

Trước hết để hiểu được chi phí biến đổi bình quân cần hiểu được bản chất của chi phí biến đổi Chi phí biến đổi được hiểu là khái niệm dùng để chỉ những chi phí có xu hướng thay đổi theo sự thay đổi của khối lượng sản xuất. . Đó là một khoản thanh toán cho các yếu tố đầu vào biến đổi như nguyên liệu thô và lao động. Chi phí biến đổi phụ thuộc vào sản lượng sản xuất. Chi phí biến đổi là số lượng cố định trên mỗi đơn vị sản xuất. Khi khối lượng và sản lượng tăng, chi phí biến đổi cũng tăng. Ngược lại, khi sản xuất ra ít sản phẩm hơn thì chi phí biến đổi liên quan đến sản xuất giảm xuống

Bạn đang xem: Chi phí biến đổi kí hiệu là gì

Như vậy, tổng chi phí biến đổi ngắn hạn được thể hiện trong Hình (a). Nó có hình chữ s vì tổng chi phí biến đổi tăng chậm ở mức sản lượng thấp, phản ánh ảnh hưởng của quy luật lợi suất tăng dần đối với các yếu tố đầu vào khả biến. Khi sản lượng cao, tổng chi phí khả biến tăng nhanh hơn do quy luật hiệu suất giảm dần theo quy mô của các yếu tố đầu vào khả biến. Chi phí biến đổi trung bình (avc trong Hình b) ban đầu giảm do quy luật lợi nhuận tăng dần đối với các yếu tố đầu vào khả biến và sau đó tăng lên khi quy luật lợi nhuận giảm dần đối với các yếu tố đầu vào khả biến diễn ra. Trong lý thuyết thị trường, một công ty rời khỏi thị trường nếu nó không kiếm đủ tổng doanh thu để trang trải tổng chi phí biến đổi trong ngắn hạn. Nếu nó tạo ra đủ tổng doanh thu để trang trải tổng chi phí biến đổi và một phần tổng chi phí cố định, thì nó sẽ tiếp tục sản xuất trong một thời gian, mặc dù nó có thể bị lỗ.

chi phí biến đổi trung bình Tiếng Anh là average variable cost, viết tắt là avc. Chi phí biến đổi trung bình là tổng chi phí biến đổi phát sinh trên một đơn vị sản phẩm khi một công ty tham gia vào sản xuất ngắn hạn.

Có thể tính theo hai cách. Vì chi phí biến đổi trung bình là tổng chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị đầu ra, nên nó có thể được tính bằng cách chia tổng chi phí biến đổi cho đầu ra. Ngoài ra, vì tổng chi phí biến đổi là chênh lệch giữa tổng chi phí và tổng chi phí cố định, chi phí biến đổi trung bình có thể được tính bằng cách trừ tổng chi phí trung bình khỏi chi phí cố định trung bình.

Nói chung, chi phí biến đổi trung bình giảm khi khối lượng bổ sung tương đối nhỏ và cuối cùng tăng lên khi khối lượng tương đối lớn. Mô hình được biểu diễn bằng đường chi phí biến đổi trung bình hình chữ u. Khi kết hợp với giá cả, chi phí biến đổi trung bình cho biết liệu một công ty có nên ngừng sản xuất trong ngắn hạn hay không. Nếu giá cao hơn chi phí biến đổi trung bình, công ty có thể thanh toán tất cả các chi phí biến đổi và một số chi phí cố định. Mặc dù nó có thể gây thiệt hại kinh tế, nhưng nó thấp hơn chi phí tiếp tục sản xuất. Tuy nhiên, nếu giá thấp hơn chi phí biến đổi trung bình, tốt hơn là hãng nên ngừng sản xuất.

2. Công thức và cách tính biến phí bình quân:

Như chúng ta đã biết, các nhà quản lý thường phải tham khảo thông tin về chi phí trước khi đưa ra các quyết định về giá bán, mức sản xuất, cơ cấu sản xuất, gia công, v.v. Do đó, hiểu được chi phí nào liên quan đến loại quyết định nào là rất quan trọng. Thông thường, mối quan hệ của chi phí phụ thuộc vào cách nó thay đổi theo mức độ hoạt động. Chi phí biến đổi là chi phí trong đó tổng chi phí thay đổi theo sự thay đổi về mức độ hoạt động của tổ chức (thường là số lượng q). Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí năng lượng sản xuất, chi phí đóng gói, hoa hồng bán hàng, v.v. đều là chi phí khả biến. Như thể hiện trong Hình b, chi phí biến đổi bình quân được hiểu là chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm đầu ra. Chi phí biến đổi trung bình (avc) được tính theo công thức sau:

avc = tvc/q

Tổng chi phí được hiểu là tổng chi phí cố định và chi phí biến đổi ứng với một mức sản lượng nhất định. Tổng chi phí bình quân (tc) trên một đơn vị sản lượng được gọi là chi phí bình quân (ac), hay chi phí trên một đơn vị sản lượng. Ban lãnh đạo doanh nghiệp muốn ấn định mức giá ít nhất trang trải được tổng chi phí sản xuất cho một mức sản xuất nhất định.

Xem thêm: Bị muỗi đốt nhiều là nhóm máu gì

tc = fc + vc

Xem thêm: Chi phí khả biến là gì? So sánh chi phí cố định và chi phí biến đổi?

ac = tc/q = fc/q + vc/q

ac = afc + avc

Tổng chi phí phát sinh bởi bất kỳ công ty nào, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí cố định là chi phí không thay đổi bất kể sản lượng ra sao. Các công ty phải trả các khoản phí cố định bất kể doanh số bán hàng là bao nhiêu, bởi vì các khoản phí này không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm đầu ra.

Ví dụ về chi phí cố định là tiền thuê nhà, tiền lương của cấp dưới, bảo hiểm và vật tư văn phòng. Bất kể số lượng sản phẩm được sản xuất hoặc bán ra, doanh nghiệp vẫn cần phải trả tiền thuê để hoạt động. Mặc dù chi phí cố định có thể thay đổi theo thời gian nhưng những thay đổi đó không ảnh hưởng đến sản xuất.

Kết luận: Từ phân tích trên có thể thấy biến phí là một hằng số trên một đơn vị sản lượng. Khi khối lượng và sản lượng tăng, chi phí biến đổi cũng tăng. Biết được chi phí cố định có thể giúp bạn tính toán chi phí sản xuất thực tế một cách dễ dàng một cách chính xác và hiệu quả nhất ở một mức độ nhất định.

3. Các loại chi phí khả biến:

Phân loại chi phí biến đổi hiện tại:

Xuất chi biến tuyến tính

Chi phí biến đổi tuyến tính là chi phí biến đổi có liên quan trực tiếp đến mức độ hoạt động. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và hoa hồng bán hàng là chi phí biến đổi tuyến tính.

Xem thêm: Vios bản E và bản G khác nhau gì | DPRO Việt Nam

Xem thêm: Yếu tố chi phí khả biến là gì? Đặc điểm và cách tính hệ số biến phí

Ví dụ: Chi phí nguyên vật liệu của một chiếc áo khoác của một công ty may mặc đang phát triển mạnh là chi phí biến đổi tuyến tính.

Giả sử chi phí nguyên vật liệu trung bình cho mỗi áo là 150.000 đồng. Chi phí vật liệu tăng và giảm tuyến tính với số lượng áo bán cho người mua.

Dễ dàng nhận thấy khi số lượng áo tăng gấp đôi, từ 1.000 lên 2.000 thì tổng chi phí nguyên vật liệu cũng tăng gấp đôi, từ 150.000.000 lên 300.000.000 đồng.

Chi phí biến đổi theo chiều ngang

Chi phí bậc thang là chi phí chỉ thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi đáng kể và đáng kể. Loại chi tiêu khả biến này không thay đổi khi có ít hoặc không thay đổi mức độ hoạt động. Chi phí lao động gián tiếp, chi phí bảo trì máy móc, v.v. là những chi phí biến đổi như vậy. Loại chi phí khả biến này không thay đổi khi có ít hoặc không có sự thay đổi về mức độ hoạt động. Chi phí lao động gián tiếp, chi phí bảo trì máy móc, v.v. là những chi phí biến đổi như vậy.

Đường cong chi phí

Khi nghiên cứu chi tiêu khả biến, chúng ta giả sử có mối quan hệ tuyến tính thực sự giữa chi tiêu khả biến và sản lượng. Ngoài ra, các nhà kinh tế đã chỉ ra rằng nhiều chi phí biến đổi thực tế tuân theo các mẫu đường cong, không cho thấy mối quan hệ tuyến tính giữa chi phí và mức độ hoạt động.

Trên đây là thông tin cung cấp của Công ty Luật Dương Gia chúng tôi về nội dung “Chi phí biến đổi bình quân là gì?” Công thức và cách tính chi phí biến đổi trung bình” và thông tin pháp lý dựa trên các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Xem thêm: Chi phí biến đổi là gì? Định giá sản phẩm và chi phí biến đổi

Tham khảo: HƯỚNG DẪN BẠN CÁCH ĐỌC SỐ TIỀN TRONG TIẾNG ANH CHÍNH XÁC NHẤT

Vậy là đến đây bài viết về Chi phí biến đổi kí hiệu là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button