Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet casino malaysia sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots qtech playtech like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/

HỎI ĐÁP

Chính sách khoa học công nghệ là gì

08 chính sách khoa học và công nghệ

08 Chính sách công nghệ

Bạn đang xem: Chính sách khoa học công nghệ là gì

Về câu hỏi này, Faku đã trả lời như sau:

1. Khái niệm công nghệ

* Khoa học là gì?

Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của các sự vật, hiện tượng tự nhiên, hiện tượng xã hội và hiện tượng tư duy.

* Công nghệ là gì?

Công nghệ là một giải pháp, quy trình hoặc bí quyết chuyển đổi tài nguyên thành sản phẩm, có hoặc không sử dụng công cụ và phương tiện.

Theo đó, hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động sáng tạo như nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực nghiệm và triển khai, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ý tưởng phát triển khoa học và công nghệ.

Tham khảo: Xu hướng tình dục dị tính là gì

(Điều 3 Khoản 1, 2, 3 Luật Khoa học và Công nghệ 2013)

2. Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

Theo Điều 6 Luật Khoa học và Công nghệ 2013, nhà nước đã thực hiện 08 chính sách sau để bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ trở thành quốc sách hàng đầu của đất nước:

(1) Ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển khoa học và công nghệ; sử dụng đồng thời các cơ chế, biện pháp khuyến khích, ưu đãi nhằm phát huy vai trò then chốt, chủ đạo của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường , Xây dựng trường học, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân;

(2) Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; gắn nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển của một nền tri thức kinh tế;

(3) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại, nghiên cứu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới, không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ kỹ thuật và năng lực cạnh tranh. hình ảnh sản phẩm;

(4) Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng vật chất và công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia; sử dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù để phát triển, đào tạo, thu hút và sử dụng có hiệu quả nhân tài khoa học và công nghệ;

(5) Thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ;

Xem thêm: Phong tục là gì tập quán là gì

(6) Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, nâng cao trình độ kỹ thuật;

(7) Khuyến khích và tạo điều kiện để các hội khoa học và kỹ thuật, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia tư vấn, phản biện, đánh giá các hoạt động xã hội và công nghệ;

(8) Tích cực hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế, nâng cao vị thế khoa học và công nghệ của đất nước trong khu vực và thế giới.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công nghệ

Cụ thể, Điều 8 “Luật Khoa học và Công nghệ” năm 2013 quy định, trong hoạt động khoa học và công nghệ nghiêm cấm các hành vi sau:

——Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại cho tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

– Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển giao hoặc chuyển giao trái phép thành tựu khoa học và công nghệ.

– Công bố tài liệu, thành tựu khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động khoa học và công nghệ.

– Cản trở hoạt động công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tham khảo: Tổng nitơ trong nước thải là gì? Xác định Nitơ trong nước thải

Vậy là đến đây bài viết về Chính sách khoa học công nghệ là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button