HỎI ĐÁP

Công tác xã hội là gì ví dụ

Công tác xã hội là một hoạt động thiết thực, hướng đến người bệnh đã được triển khai tại nhiều bệnh viện tại Việt Nam, trong đó có bệnh viện Phạm Ngọc Linh. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những khái niệm cơ bản để hiểu đúng về công tác xã hội.

1 – Các khái niệm

Công tác xã hội có thể được hiểu là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp được thiết kế để giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu và nâng cao chức năng xã hội, đồng thời thúc đẩy công tác xã hội. Thúc đẩy môi trường xã hội trong các chính sách, nguồn lực và dịch vụ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết và ngăn ngừa các vấn đề xã hội và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bạn đang xem: Công tác xã hội là gì ví dụ

Công tác xã hội

Tín dụng hình ảnh: Đại học Bar-Ilan

Hiệp hội Công tác xã hội Quốc tế và Trường Công tác xã hội Quốc tế (2011) đã thống nhất định nghĩa sau đây về công tác xã hội: “Công tác xã hội là một nghề tham gia vào công tác xã hội. Giải quyết các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ, thúc đẩy thay đổi xã hội, và trao quyền, giải phóng động lực và cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người. Công tác xã hội sử dụng lý thuyết hành vi con người và lý thuyết hệ thống xã hội để can thiệp vào tương tác của con người với môi trường. “

Đến thăm bệnh nhân tại bệnh viện Fan Yuta và tặng quà

Nguồn hình ảnh: Bệnh viện Fan Yushi

2 – Mục đích của Công tác xã hội

Công tác xã hội nhằm tạo ra “sự thay đổi” tích cực trong xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người, đặc biệt là những người yếu thế. Công tác xã hội thúc đẩy thay đổi xã hội và thúc đẩy tương tác hài hòa giữa các cá nhân, gia đình và xã hội vì tiến bộ và công bằng xã hội.

Các hoạt động nghề nghiệp trong công tác xã hội phục vụ hai mục đích cơ bản:

Xem thêm: Năm xu hướng biến động của giai cấp công nhân trên thế giới hiện nay

Đầu tiên là nâng cao năng lực cho các nhóm đối tượng như cá nhân, gia đình và cộng đồng ở những môi trường khó khăn.

Thứ hai, cải thiện môi trường xã hội để hỗ trợ các cá nhân, gia đình và cộng đồng thực hiện hiệu quả các chức năng và vai trò của mình.

3 – Chức năng, nhiệm vụ của công tác xã hội

3.1 – Chức năng của công tác xã hội

Là bác sĩ xã hội, nhân viên công tác xã hội thực hiện các chức năng của công tác xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội, đó là: chức năng phòng ngừa, chức năng can thiệp, chức năng điều trị, chức năng phục hồi và phát triển chức năng.

XEM THÊM:  Giải mã hiện tượng: Chim sa cá nhảy điềm báo cát hung gì?

3.1.1 – Tính năng Phòng ngừa

Vì phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhân viên xã hội không đợi đến khi một cá nhân hoặc gia đình gặp nạn mới giúp đỡ. Công tác xã hội rất quan tâm đến việc phòng ngừa các vấn đề xã hội trong cá nhân, gia đình hoặc cộng đồng. Các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức cho cá nhân hoặc gia đình, cung cấp kiến ​​thức về HIV / AIDS hay kiến ​​thức về ma tuý… đều có ý nghĩa phòng ngừa.

3.1.2 – Tính năng can thiệp

Các chức năng can thiệp (còn được gọi là chức năng chữa bệnh hoặc chữa bệnh) được thiết kế để giúp các cá nhân, gia đình hoặc cộng đồng đối phó với các vấn đề mà họ gặp phải. Thực hiện chức năng này, nhân viên công tác xã hội giúp chủ thể vượt qua khó khăn và giải quyết những tồn tại. Ví dụ như các hoạt động hỗ trợ khi cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai, các hoạt động can thiệp bảo vệ quyền của phụ nữ bị xâm hại, các hoạt động tư vấn can thiệp khủng hoảng khi trẻ em gái bị xâm hại tình dục,… hoặc các hoạt động can thiệp giải quyết vấn đề.

3.1.3 – Khôi phục chức năng

Công tác xã hội giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng khôi phục chức năng xã hội bị hư hỏng. Nó bao gồm các hoạt động giúp chủ thể trở lại trình độ ban đầu và hòa nhập vào đời sống xã hội. Các hoạt động phục hồi chức năng nhằm giúp các đối tượng trở lại cuộc sống bình thường, hòa nhập cộng đồng như giúp người nghèo xóa đói, giảm nghèo, giúp người tàn tật phục hồi chức năng (cuộc sống, công việc, xã hội); giúp trẻ em lang thang cơ nhỡ trở về. với gia đình; giúp đỡ người nghiện ma túy, người bán dâm làm lại cuộc sống bình thường, tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ trẻ em vi phạm pháp luật, được giáo dục hòa nhập.

3.1.4 – Tính năng phát triển

Chức năng phát triển của công tác xã hội được thể hiện trong các hoạt động nhằm nâng cao năng lực và khả năng ứng phó với các tình huống có vấn đề và các sự kiện rủi ro cao. Ví dụ, các chương trình tạo việc làm, dịch vụ đào tạo cho người thất nghiệp, hướng dẫn kinh doanh cho các gia đình nghèo, chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ, v.v. Đây là tất cả các dịch vụ. Xã hội giúp các cá nhân hoặc gia đình phát triển năng lực cá nhân, kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ và kỹ năng giáo dục con cái. Giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng và phát huy tính chủ động thông qua các hoạt động giáo dục công tác xã hội.

XEM THÊM:  Tạm Ứng trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

3.2 – Nhiệm vụ cơ bản của công tác xã hội:

– Nâng cao năng lực để thúc đẩy khả năng tự giải quyết cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

– Kết nối mọi người với các hệ thống tài nguyên, dịch vụ và cơ hội trong xã hội.

– Thúc đẩy hoạt động hiệu quả và nhân văn của các hệ thống cung cấp tài nguyên và dịch vụ xã hội.

– Xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội.

4-Bệnh viện Trách nhiệm Công tác xã hội (Theo Thông tư số 43/2015 / tt-byt ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện Trách nhiệm Công tác xã hội Bệnh viện)

  1. Hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề công tác xã hội cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân (sau đây gọi là bệnh nhân) khi khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm: người bệnh Cung cấp dịch vụ điều trị cho người bệnh ngay từ khi vào khoa khám bệnh, khám bệnh ngoại trú và người nhà bệnh nhân để nắm được tình trạng sức khỏe, khó khăn của người bệnh, xác định phạm vi, phương án hỗ trợ tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện; c ) Hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân bạo lực; Hoạt động công tác xã hội bảo đảm an toàn người bệnh cho người bệnh bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, tai nạn, thảm họa: hỗ trợ tâm lý, xã hội, tư vấn pháp luật, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác; d) Về quyền, lợi ích và nghĩa vụ hợp pháp của người bệnh, chương trình, chính sách xã hội bảo hiểm y tế, trợ cấp … hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về tuyến khám bệnh, chữa bệnh xã hội; đ) Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh được chỉ định chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; hỗ trợ làm thủ tục xuất viện và chuyển người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có); e) Phối hợp, chỉ đạo các tổ chức, tình nguyện viên cần thiết để thực hiện và hỗ trợ xã hội lao động của bệnh viện;
  2. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật: a) Tuyên bố và cung cấp thông tin cho báo chí; b) Xây dựng kế hoạch truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt; c) Xây dựng nội dung, tài liệu giới thiệu, quảng bá hình ảnh của bệnh viện, thông qua việc tổ chức các sự kiện, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo nhằm cung cấp các dịch vụ, hoạt động cho công chúng, người bệnh và cộng đồng: người bệnh và gia đình người bệnh; e) Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của bệnh viện và hòm thư góp ý; e) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với nhân viên y tế và người bệnh.
  3. Được tài trợ về kinh phí:
XEM THÊM:  Phân loại các cơ sở khám, chữa bệnh theo 3 tuyến chuyên môn, kỹ thuật | Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm: Ý nghĩa số thẻ tín dụng, số thẻ Visa/Mastercard, số CVC/CVV là gì? | Timo

Thực hiện các hoạt động từ thiện để vận động và hỗ trợ tài chính và vật chất để hỗ trợ những người gặp khó khăn.

  1. Hỗ trợ nhân viên y tế: a) Cung cấp thông tin người bệnh cho nhân viên y tế khi cần thiết để hỗ trợ điều trị; b) Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi người bệnh gặp sự cố trong quá trình điều trị.
  2. Đào tạo, tập huấn: a) Tham gia hướng dẫn thực hành công tác xã hội cho học sinh, sinh viên công tác xã hội trong các cơ sở dạy nghề; b) Trau dồi, đào tạo cho cán bộ y tế và nhân viên bệnh viện về kiến ​​thức công tác xã hội; Đào tạo và phát triển y tế hiểu biết.
  3. Thành lập nhóm cộng tác công tác xã hội của bệnh viện.
  4. Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện (nếu có) tại cộng đồng.

——————————————————————————————

Bệnh viện Phạm Ngọc Thiều rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các tổ chức, cá nhân xa gần qua địa chỉ: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phạm Ngọc Thiều, địa chỉ: 120 hùng vỹ, phường 12, quận 5, Hồ Chí Minh Thành phố. Đt: 0917655633 (ms bui nguyen tố as – trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện).

——————————————————————————————

Mọi thắc mắc, góp ý, vui lòng gửi tới

Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Fan Yushi

Địa chỉ: 120 hùng vỹ, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Tổng đài bệnh viện: 028.3855.0207 – Nội bộ: 219

Chỉnh sửa: Cái này. Ruan Tianming

Chỉnh sửa: dr. do chau giang, dr. bui element as

——————————————————————————————

Đối với công việc chuyên môn dịch vụ, nội dung bài viết này được rút ra từ các tài liệu giới thiệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Công tác xã hội của UNICEF.

Xem thêm: Mùng 10 tháng giêng: Ngày vía Thần Tài hay ngày vía Thần Đất? – Tuổi Trẻ Online

Vậy là đến đây bài viết về Công tác xã hội là gì ví dụ đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button