HỎI ĐÁP

Công ty đại chúng niêm yết là gì

Ở Việt Nam, các công ty niêm yết xuất hiện rất muộn. Nhiều người đã nghe đến nhưng họ không hiểu công ty niêm yết là gì và những điều kiện cần thiết để trở thành công ty niêm yết.

Nhằm giải đáp thắc mắc, phân tích và hiểu rõ khái niệm, điều kiện trở thành công ty đại chúng, Huangpifa xin chia sẻ đến bạn đọc bài viết này.

Bạn đang xem: Công ty đại chúng niêm yết là gì

Công ty đại chúng là gì?

Công ty niêm yết là công ty huy động vốn từ công chúng để phát hành chứng khoán tại trung tâm phát hành chứng khoán (niêm yết) hoặc thông qua công ty môi giới chứng khoán (chưa niêm yết).

Theo Mục 25 của Luật Chứng khoán 2006, được sửa đổi và bổ sung năm 2010, công ty đại chúng có thể được hiểu là công ty cổ phần nếu thuộc các loại sau:

– Công ty có vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên và có ít nhất 100 cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;

-Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua việc đăng ký với Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 16 Khoản 1 Luật Chứng khoán.

Do đó, một công ty niêm yết phải đáp ứng các điều kiện trên để trở thành công ty cổ phần

Điều kiện để một công ty trở thành công ty niêm yết là gì?

Ngoài phần giới thiệu, để tìm hiểu về công ty đại chúng là gì Luật Hoàng Gia xin giới thiệu và cung cấp thêm các điều kiện sau để công ty trở thành công ty đại chúng:

Vốn đăng ký của các công ty niêm yết phải vượt quá 10 tỷ rupiah

– Năng lực kinh doanh phải có lãi, tính lãi của năm trước khi chào bán

– Các nhà đầu tư nắm giữ (không bao gồm các tổ chức tài chính), các công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư

XEM THÊM:  Tìm hiểu thủ đô của Hy Lạp là gì? Thành phố của những câu chuyện thần thoại

-Thời gian sở hữu cổ phần của các thành viên hội đồng quản trị công ty không được xác định theo tỷ lệ và thời gian

Ngoài ra, công ty đại chúng muốn niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Vốn đăng ký của công ty niêm yết phải trên 80 tỷ đồng

+ Khả năng kinh doanh phải có lãi, tính lãi 2 năm trước khi niêm yết

+ Cổ phần của nhà đầu tư (không bao gồm các tổ chức tài chính), công ty niêm yết yêu cầu ít nhất 100 nhà đầu tư, với điều kiện 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% cổ phần

Tham khảo: Chức năng tham mưu tổng hợp là gì

+ Ban quản lý giữ 100% trong 6 tháng đầu và 50% trong 6 tháng tiếp theo.

Hồ sơ đăng ký công ty được liệt kê?

Đơn đăng ký công ty niêm yết bao gồm các tài liệu sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký công ty niêm yết;

b) Các bài báo của Hiệp hội;

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

d) Bản công bố thông tin của công ty đại chúng, bao gồm thông tin tóm tắt, thông tin chính và các thông tin khác về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh, cơ cấu quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản và tình trạng tài chính;

d) Báo cáo tài chính của công ty cổ phần cho năm gần nhất đã được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán độc lập. Nếu công ty tăng vốn đăng ký sau khi kết thúc kỳ kế toán gần nhất thì công ty phải tăng báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

e) Danh sách cổ đông.

Quyền và nghĩa vụ của công ty niêm yết?

Công ty đại chúng có các quyền sau:

– Công ty niêm yết có quyền thu hồi bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ việc bán chứng khoán

– Mọi tranh chấp phát sinh từ việc thu hồi lợi nhuận của công ty niêm yết,… đều có quyền gửi đơn kiện lên tòa án

– Các công ty niêm yết có quyền tự nguyện tiết lộ thông tin

– Cổ đông của các công ty niêm yết có quyền được đối xử bình đẳng và mỗi cổ phần do một cổ đông sở hữu đều có nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau

XEM THÊM:  Máy giặt nằm ngang có nghĩa là gì

– Một cá nhân hoặc tổ chức trong công ty đại chúng sở hữu cổ phần đã được lưu ký hoặc đấu thầu và có quyền thu hồi chúng bất kỳ lúc nào trong thời gian chào bán.

Công ty niêm yết có các nghĩa vụ sau:

-Theo quy định của pháp luật chứng khoán, công ty phải thực hiện đầy đủ và chính xác nghĩa vụ công bố thông tin của mình. Cụ thể là thông tin định kỳ, thông tin bất thường, thông tin thay đổi hoạt động tài chính kinh doanh …

– Công ty niêm yết phải báo cáo hoạt động kinh doanh, mô hình tổ chức quản lý và điều kiện công ty với Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. cáo

– Thành viên hội đồng quản trị, công ty niêm yết có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau. Nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc và tuân thủ đầy đủ các Điều khoản của Hiệp hội:

Xem thêm: Tổng công ty là gì? Có mấy loại tổng công ty hiện nay

+ Cơ cấu quản lý, cơ chế hoạt động của công ty đảm bảo hiệu quả, hợp lý và kiểm soát thường xuyên

+ Bảo vệ lợi ích của cổ đông

+ Không phân biệt đối xử với các cổ đông

+ Mọi hoạt động đều được thực hiện công khai và minh bạch

-Hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc, bộ phận quản lý của công ty niêm yết phải thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

+ Điều hành công ty trước các cổ đông

+ Tôn trọng quyền và đối xử bình đẳng của tất cả các thành viên của công ty niêm yết

+ Nghiêm cấm việc khai thác, mâu thuẫn hoặc cạnh tranh lợi ích

+ Lạm dụng, sử dụng tài sản công ty vào mục đích bất hợp pháp

-Nếu thay đổi, bổ sung thông tin, công ty phải báo cáo việc thay đổi số lượng cổ phiếu với Ủy ban Quản lý Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu được niêm yết.

Hủy bỏ tư cách công ty đại chúng trong mọi trường hợp?

1. Công ty niêm yết có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có đủ vốn đăng ký kèm theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp. Tỷ lệ vốn góp dưới 30 tỷ đồng Việt Nam được tính trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 32 khoản 1 điểm a Luật Chứng khoán, căn cứ bằng chứng của tổng số cổ đông. và các công ty thanh lý.

XEM THÊM:  Đau bắp chân là bị gì? Nguyên nhân và cách điều trị • Hello Bacsi

2. Trường hợp sau năm 2001, kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán, nếu công ty vẫn không đáp ứng các điều kiện công ty niêm yết, thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét loại công ty đó là công ty niêm yết. . Công ty niêm yết.

3. Trước khi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy bỏ tư cách công ty niêm yết, công ty phải tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan của công ty niêm yết.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của CSRC về việc hủy bỏ tư cách công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy bỏ tư cách công ty đại chúng trên Trang thông tin điện tử. Trang thông tin điện tử của công ty, phương thức công bố thông tin của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, thủ tục đăng ký hủy niêm yết được xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp không đủ điều kiện trở thành công ty niêm yết do tổ chức lại, giải thể, phá sản, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc hủy bỏ tư cách công ty niêm yết.

Đây là tất cả những thắc mắc về công ty đại chúng là gì những yêu cầu để trở thành công ty đại chúng, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0981.378 . 999 .

& gt; & gt; & gt; & gt; & gt; Tham khảo: Thành lập công ty cổ phần

Xem thêm: Phiên liên tục trong chứng khoán là gì

Vậy là đến đây bài viết về Công ty đại chúng niêm yết là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button