Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet casino malaysia sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots qtech playtech like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/

HỎI ĐÁP

Công ty tài chính tiếng anh là gì

Công ty tài chính

công ty tài chính – danh từ, được sử dụng trong tiếng Anh bởi cụm từ finance Companies.

Công ty tài chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tổ chức có chức năng cho vay và đầu tư từ nguồn vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác; thực hiện các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ và thực hiện nhiều dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: Công ty tài chính tiếng anh là gì

Tuy nhiên, công ty tài chính không được phép cung cấp dịch vụ thanh toán và không thể chấp nhận tiền gửi dưới 1 năm. (Căn cứ Nghị định số 79 năm 2002 của Chính phủ)

Hoạt động của công ty tài chính

Ngân hàng cho các công ty tài chính

Công ty tài chính có thể tiến hành một hoặc nhiều hoạt động ngân hàng sau:

– Nhận tiền gửi của tổ chức;

– Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để gây quỹ cho tổ chức;

– Vay vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định;

– Cho vay, bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;

– Bảo lãnh ngân hàng;

Tham khảo: Sự mong đợi của khách hàng là gì

– Các kỳ phiếu chiết khấu, tái chiết khấu, các kỳ phiếu có giá khác;

– Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Mở tài khoản công ty tài chính

– Một công ty tài chính nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Quốc gia và duy trì trong tài khoản tiền gửi đó số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc theo luật định. bắt buộc.

Công ty tài chính được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Công ty tài chính được phép phát hành thẻ tín dụng được mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Công ty tài chính được mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng.

Đầu tư vào công ty tài chính

Công ty tài chính chỉ được sử dụng vốn điều lệ và các quỹ dự trữ để góp vốn theo yêu cầu.

Công ty tài chính được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoặc quỹ đầu tư.

Tham khảo: đầu tư nước ngoài viết tắt là gì

Công ty tài chính chỉ được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và quản lý tài sản thế chấp khi được sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Trung ương.

– Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thành lập công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính.

Hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính

——Nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân, thực hiện hoạt động đầu tư vào các dự án sản xuất kinh doanh và cấp tín dụng; ủy thác vốn cho các tổ chức tín dụng để cấp tín dụng. Việc nhận vốn ủy thác của cá nhân, vốn ủy thác của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

– Tham gia thị trường tiền tệ được điều tiết.

– Mua bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

– Bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các công cụ có giá khác.

– Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

– Làm đại lý bảo hiểm.

– Cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và đầu tư.

– Cung cấp dịch vụ quản lý và bảo mật tài sản của Khách hàng. (theo Đạo luật các tổ chức tín dụng 2010)

Xem thêm: Giới thiệu Trường Đại học Mở Hà Nội, Đào tạo từ xa

Vậy là đến đây bài viết về Công ty tài chính tiếng anh là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button