HỎI ĐÁP

đăng ký đất đai lần đầu là gì

Đăng ký đất đai và 6 điều người dân nên biết

Đăng ký đất đai và 6 điều mọi người nên biết (ảnh minh họa)

Bạn đang xem: đăng ký đất đai lần đầu là gì

1. Đăng ký đất đai là gì?

Việc đăng ký tài sản gắn liền với đất như nhà đất là việc kê khai, nộp hồ sơ về tình trạng pháp lý của quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đối với quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hồ sơ địa chính.

2. Đăng ký đất đai có bắt buộc không?

Phù hợp với Mục 95 (1) của Đạo luật Đất đai 2013:

– Người sử dụng đất, người nhận chuyển nhượng đất phải đăng ký đất đai để quản lý;

– Việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

3. Không đăng ký đất đai bị phạt bao nhiêu?

Điều 17 Nghị định số 91/2019 / nĐ-cp quy định mức xử phạt hành vi không đăng ký đất đai như sau:

Hành vi

Tốt

Các lô đất chưa được đăng ký sử dụng sẽ không được đăng ký lần đầu tiên.

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu không đăng ký đất đai lần đầu trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2022;

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng, kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2022 mà không đăng ký đất đai lần đầu.

Không thay đổi đất, chỉ trong trường hợp:

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản phụ thuộc vào đất. Thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được sang tên;

+ Chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ chồng thành quyền sử dụng đất chung và quyền sở hữu tài sản chung của vợ chồng;

+ Tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản phụ khác với đất trên đất của tổ chức, gia đình, vợ chồng, người sử dụng đất chung hoặc chủ sở hữu tài sản chung;

XEM THÊM:  Ca sĩ chi pu tên thật là gì

+ Căn cứ kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản phụ thuộc đất; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để trả nợ; quyết định của nhà nước có thẩm quyền. thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, báo cáo về đất đai, quyết định, bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan cưỡng chế; văn bản công nhận tính hợp pháp của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất;

Xem thêm: Y phục của Phật giáo Việt Nam

+ Tạo, thay đổi hoặc chấm dứt quyền hạn chế sử dụng các lô đất liền kề;

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu không đăng ký biến động trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại Điều 95 Khoản 6 của Luật Đất đai;

p>

– Nếu không đăng ký biến động trong thời hạn 24 tháng, kể từ thời hạn quy định tại Điều 95 Khoản 6 Luật Đất đai thì bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

p>

Lưu ý: Mức xử phạt trên áp dụng đối với hành vi vi phạm ở nông thôn, mức xử phạt đối với vi phạm ở đô thị gấp 02 lần mức xử phạt đối với vi phạm ở nông thôn.

Ngoài ra, người sử dụng đất phải đăng ký đất đai của họ theo yêu cầu.

4. Phân loại đăng ký đất đai

Việc đăng ký tài sản gắn liền với đất như nhà đất bao gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, cụ thể như sau:

4.1. Đăng ký đất đai lần đầu

Đăng ký đất đai lần đầu trong các trường hợp sau:

– Lô đất được giao hoặc cho thuê để sử dụng;

– Đất chưa đăng ký sử dụng;

– các bưu kiện được quản lý bởi phân bổ chưa đăng ký;

– Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký.

4.2. Đăng ký biến động đất đai

Đăng ký biến động được thực hiện khi có giấy chứng nhận hoặc đăng ký với các biến thể sau:

– Quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản phụ thuộc vào đất. Thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

XEM THÊM:  Dau that lung ben phai la benh gi

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được sang tên;

– Hình dạng, kích thước, diện tích, số lượng và địa chỉ của mảnh đất đã thay đổi;

-So với nội dung đã đăng ký, tài sản gắn liền với đất có thay đổi;

-thay đổi sử dụng đất;

– Thay đổi quyền sử dụng đất;

—— Từ hình thức thuê đất được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức nhà nước giao đất không thu tiền. tiền sử dụng đất đối với hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất Đối với đất đai, thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Xem thêm: Scandinavian – Phong cách nội thất Bắc Âu | Housedesign

– Chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ chồng thành quyền sử dụng đất chung và quyền sở hữu tài sản chung của vợ chồng;

– Tách quyền hưởng dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản phụ khác với đất trên đất của tổ chức, gia đình, vợ chồng, người sử dụng đất chung, chủ sở hữu tài sản chung;

-Căn cứ kết quả hòa giải thành tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để trả nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại về đất đai và báo cáo, quyết định, bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản công nhận tính hợp pháp của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất;

-Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế đối với các mảnh đất liền kề;

– Các hạn chế về quyền sử dụng đất đã thay đổi.

5. Thời hạn đăng ký đất đai

-Trong các trường hợp sau đây, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải làm thủ tục đăng ký biến động:

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản phụ thuộc vào đất. Thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

XEM THÊM:  Perform scaling on gpu or display là gì

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được sang tên;

+ Chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ chồng thành quyền sử dụng đất chung và quyền sở hữu tài sản chung của vợ chồng;

+ Tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản phụ khác với đất trên đất của tổ chức, gia đình, vợ chồng, người sử dụng đất chung hoặc chủ sở hữu tài sản chung;

+ Căn cứ kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản phụ thuộc đất; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để trả nợ; quyết định của nhà nước có thẩm quyền. thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, báo cáo về đất đai, quyết định, bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan cưỡng chế; văn bản công nhận tính hợp pháp của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất;

Xem thêm: Y phục của Phật giáo Việt Nam

+ Tạo, thay đổi hoặc chấm dứt quyền hạn chế sử dụng các lô đất liền kề;

-Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính là thừa kế kể từ ngày hoàn thành việc chia quyền sử dụng đất.

6. Cơ quan đăng ký đất đai

Việc đăng ký đất đai có thể được thực hiện dưới hình thức đăng ký giấy hoặc đăng ký điện tử đều có hiệu lực pháp lý như nhau.

7. Ngày đăng ký đất đai có hiệu lực

Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký địa chính.

8. Đất đăng ký ở đâu?

Người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, … nếu phù hợp.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết: Tìm hiểu về quản lý đất đai nói chung ở đâu

Cơ sở pháp lý: Luật Đất đai 2013, Điều 15, Điều 3, Điều 95.

Cuộc sống của tôi

Xem thêm: Quả nhót trong miền Nam gọi là gì? Những bộ phận trong quả nhót có thể dùng

Vậy là đến đây bài viết về đăng ký đất đai lần đầu là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button