HỎI ĐÁP

Danh mục tài liệu tham khảo là gì

Tài liệu tham khảo là một dự án mà gần như bất kỳ luận văn hoặc nỗ lực nghiên cứu nào cũng yêu cầu để đưa bài báo đến gần với thực tế hơn. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết điều đó hoặc trích dẫn sai.

Tư vấn Pháp luật Trực tuyến Tổng đài Miễn phí: 1900.6568

Bạn đang xem: Danh mục tài liệu tham khảo là gì

1. Tài liệu tham khảo là gì?

Trong quá trình nghiên cứu khoa học, viết luận văn, bài báo hoặc sách, các tác giả thường xuyên trích dẫn và sử dụng các tài liệu trong công trình nghiên cứu của mình được tác giả trích dẫn. Được gọi là tài liệu tham khảo (tltk).

Khi trích dẫn các tài liệu, ý kiến ​​hoặc kết quả của các tác giả khác, cần phải xuất hiện ở cuối bài báo, nghiên cứu khoa học, bài báo, cuốn sách … tltk. tltk.

tltk có những nghĩa khác với nơi ghi trích dẫn, người đọc có thể tìm tài liệu gốc trong tltk. Do đó, tltk phải bao gồm các tác giả của tất cả các tác phẩm có liên quan được trích dẫn trong bài báo; các chi tiết phải được ghi lại đầy đủ, rõ ràng và chính xác để người đọc quan tâm có thể tìm thấy tài liệu.

Ngoài ra còn có một thuật ngữ chỉ răng: “Tài liệu tham khảo đề cập đến một danh mục có hệ thống các tác phẩm của một tác giả hoặc lĩnh vực kiến ​​thức cụ thể”.

2. Trích dẫn là gì?

Theo Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, năm 2011 “Trích dẫn tài liệu là một phương pháp chuẩn hóa để ghi lại các nguồn và ý tưởng mà tác giả sử dụng trong bài viết của mình, để người đọc có thể xác định rõ ràng từng tài liệu được trích dẫn hoặc trích dẫn.”

Nói cách khác, trích dẫn là hành động trích dẫn điều gì đó bằng văn bản hoặc bằng lời nói để hỗ trợ nguồn thông tin. Sau khi sử dụng thông tin, nguồn được trích dẫn phải được xác nhận ngay lập tức. Nguồn trích dẫn có thể được đặt ở đầu, giữa hoặc cuối câu, cuối đoạn hoặc cuối lời trích dẫn trực tiếp

trích dẫn tài liệu tham khảo được dịch sang tiếng Anh có nghĩa là tài liệu tham khảo được trích dẫn.

Ngoài ra, tài liệu tham khảo được dịch sang tiếng Anh là tài liệu tham khảo.

Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, công việc, tài sản mới nhất năm 2022

3. Trích dẫn nghĩa là gì?

Trích dẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong các bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Tác phẩm này đại diện cho nghiên cứu, tham khảo rộng rãi nghiên cứu của những người khác, thừa nhận quyền sở hữu trí tuệ của họ.

XEM THÊM:  Mô hình kinh doanh là gì? 30 Mô hình kinh doanh phổ biến 2022

Các trích dẫn cũng tăng thêm giá trị cho bài viết do có sự so sánh, tham khảo, đối chiếu với các nguồn bên ngoài, thể hiện rõ nguồn thông tin thu thập được. Giúp phát triển kỹ năng nghiên cứu thông qua quá trình tìm kiếm và lựa chọn thông tin chất lượng cao, giúp nâng cao khả năng tự học, tìm kiếm thông tin và sử dụng thông tin; phát triển đạo đức nghề nghiệp. Trích dẫn trong tiểu luận cũng là bằng chứng và là cơ sở cho lập luận của học sinh, chứng minh rằng kết quả và ý tưởng thu được là mới hoặc tốt hơn, … so với kết quả và ý tưởng từ các tài liệu đã xuất bản trước đó.

Hơn nữa, các trích dẫn của tltk trong khoa học chứng minh kiến ​​thức của tác giả trong lĩnh vực này và hướng người đọc đến các nguồn có liên quan. Trích dẫn tltk cũng cung cấp cho các nhà nghiên cứu khác một nguồn cho các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu của họ. Nếu lĩnh vực nghiên cứu vẫn đang được tranh luận, tltk nên phản ánh điều đó.

4. Cách trích dẫn thư mục chuẩn

4.1. Tùy chọn Định dạng trích dẫn:

Để trích dẫn tài liệu tham khảo một cách chính xác, bạn cần chọn một trong các hình thức sau:

  • Tham chiếu trực tiếp : Đây là tham chiếu nguyên văn đến một phần của câu, câu, đoạn văn, hình ảnh, bảng, sơ đồ, quy trình, v.v. bài báo. Dạng này yêu cầu trích dẫn nguyên văn để đảm bảo rằng câu, từ và nghĩa là chính xác. “Dấu ngoặc kép nên được đặt trong dấu ngoặc kép”, [số tltk] trong dấu ngoặc vuông. Đừng sử dụng quá nhiều trích dẫn này, vì bài viết sẽ nặng nề và rập khuôn.

Xem thêm: Mã phương án của nghiệp vụ Tăng, Giảm và Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng khi kê khai

Ví dụ:

a: Tác giả a viết rằng “sự phân bố của bệnh sởi là 10-20%”.

Sau đó, bạn nên trích dẫn nó như sau: “Phân bố bệnh sởi là 10-20% [a]” hoặc “Theo tác giả a, phân phối bệnh sởi là 10-20% [a]”

  • Trích dẫn gián tiếp: Đây là lấy một ý tưởng, kết quả hoặc ý tưởng về một vấn đề, mô tả vấn đề đó theo phong cách của riêng bạn nhưng với nội dung phù hợp. Bản gốc. Các trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, khi trích dẫn theo cách này, cần chú ý chính xác để không gây hiểu lầm và trung thành với nội dung của văn bản gốc.

Xem thêm: Mã phương án của nghiệp vụ Tăng, Giảm và Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng khi kê khai

Ví dụ:

Xem thêm: Hồ sơ, tài liệu, báo cáo thiệt hại tài sản theo mẫu mới nhất

a: Tác giả a viết rằng “sự phân bố của bệnh sởi là 10-20%”.

Sau đó, bạn trích dẫn nó như sau: “Phân phối có thể đo lường là khoảng 15% [a]”, có thể giá trị trung bình không phải là (10 + 20) / 2, nhưng đó chỉ là một ví dụ. Ví dụ, bạn có thể thực hiện các tham chiếu gián tiếp như thế này.

  • Trích dẫn thứ cấp là khi tác giả muốn trích dẫn thông tin bằng cách trích dẫn tài liệu của tác giả khác
XEM THÊM:  Tự khẳng định tính cách - nó là gì, một khái niệm trong tâm lý học

Xem thêm: Mã phương án của nghiệp vụ Tăng, Giảm và Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng khi kê khai

Ví dụ:

a: Tài liệu gốc của ông nguyễn văn a có ghi: Tỉ lệ nam so với nữ là 2.

b: Tài liệu của ông nguyễn văn b cho biết tỉ lệ nam nữ là 2 [b].

Khi không tìm thấy hồ sơ của ông nguyễn văn a, bạn viết: “Theo tác giả nguyễn văn a thì tỷ số giới tính nam / nữ là 2 [b]” hoặc “Ông nguyễn văn b có đề cập đến tỷ lệ nam trên nữ trong nghiên cứu của ông là 2. nguyễn văn a [b]

4.2. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo:

– Danh mục tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự sử dụng (trích dẫn) trong bài báo, luận án, bài báo … không phân biệt số thứ tự tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp … (đã xác định trong thư mục), không theo tên tác giả và năm. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên dạng, không được chuyển ngữ, dịch thuật. Đối với những tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài mà ít người Việt Nam biết, trong mỗi tài liệu có thể có phần tiếng Việt. Không sử dụng luận văn, luận án, trang web và sách giáo khoa bị hạn chế sử dụng làm tài liệu tham khảo.

– Tài liệu tham khảo là các bài báo trên tạp chí, được mô tả như sau:

Xem thêm: Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả có phạm tội không? Xử phạt như thế nào?

Tên tiếng Việt là họ của tác giả; họ (tên đầy đủ), họ và tên đệm (viết tắt) tên của người nước ngoài. Nếu bài báo có nhiều tác giả, 3 tác giả đầu tiên và cộng sự của họ (et al-english) nên được liệt kê và năm xuất bản (trong ngoặc đơn). Tiêu đề bài viết. Tên tạp chí, tạp chí (in nghiêng), tập (số, không có dấu phân cách, đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn), số trang (gạch nối giữa hai số, dấu chấm hết).

– Tài liệu tham khảo là một chương (phần) của sách có nội dung:

Xem thêm: Dược sư quán đảnh chơn ngôn là gì

Tên tác giả hoặc nhà xuất bản của chương (chương) của cuốn sách này; năm xuất bản (trong ngoặc đơn). Tên chương (hoặc chương), tiêu đề (in nghiêng, dấu phẩy ở cuối tiêu đề), ấn bản (chỉ điền mục này sau lần xuất bản thứ hai), nhà xuất bản (dấu phẩy ở cuối tên nhà xuất bản); nơi xuất bản (tên thành phố, không phải tên quốc gia ), khối lượng, số trang. Nếu sách có hai tác giả, hãy sử dụng từ và (hoặc chữ cái và) để nối tên của hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên, hãy nhập tên tác giả đầu tiên và cộng sự cụm từ (hoặc cộng sự).

XEM THÊM:  Chảy nước mắt sống, vì sao? ⋆ Hồng Ngọc Hospital

Cuối bảng

– Thư mục như sau:

Tên tác giả hoặc nhà xuất bản; năm xuất bản (trong ngoặc đơn). Tiêu đề (in nghiêng, dấu phẩy ở cuối), Phiên bản (chỉ dành cho dự án này, bắt đầu từ phiên bản thứ 2), Nhà xuất bản (dấu phẩy cuối cùng trong tên nhà xuất bản); Nơi xuất bản (điền tên thành phố, không phải tên quốc gia, thời gian kết thúc). Nếu sách có hai tác giả, hãy sử dụng ký tự và (hoặc ký tự và) để nối tên của hai tác giả. Nếu sách có 3 tác giả trở lên, hãy nhập tên tác giả đầu tiên và cộng sự cụm từ (hoặc cộng sự).

– Tài liệu tham khảo là các luận văn, luận án, luận án, như tài liệu dưới đây:

Tên tác giả, năm bảo hộ (trong ngoặc đơn). Tên luận văn, luận án (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên luận văn, luận án), học vấn, tên cơ sở đào tạo.

Xem thêm: Giả mạo, Sử dụng Con dấu và Tài liệu của Tổ chức

– Tài liệu tham khảo là các bài báo đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo, diễn đàn, v.v., được ghi như sau:

Tên tác giả (năm). Tiêu đề bài viết. Tên kỷ yếu / tên họp / diễn đàn (in nghiêng), địa điểm, thời gian tổ chức, tổ chức, số trang bài viết kỷ yếu.

Tài liệu tham khảo là sách giáo khoa, bài giảng hoặc tài liệu phổ biến nội bộ: Cần có thông tin cơ bản về tên tác giả, năm xuất bản, tên sách giáo khoa, bài giảng, nhà xuất bản (nếu có), cơ quan chủ quản.

Trích dẫn từ các nguồn Internet, báo mạng (cực kỳ hạn chế đối với những trích dẫn như vậy) và nếu thực sự cần thiết, hãy viết các trích dẫn như sau:

Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có). Tên tài liệu tham khảo , , thời gian tham chiếu.

5. Một số điều cần lưu ý khi trích dẫn tài liệu tham khảo:

Chỉ trích dẫn tài liệu tham khảo trong phần Phương pháp, Thảo luận hoặc Tổng quan. Kết luận, nêu kết quả của nghiên cứu, và không bao giờ sử dụng.

Các trích dẫn được trích dẫn trong suốt bài viết phải nhất quán. Ngoài ra, bạn không được thêm hoặc chú thích những nội dung không cần thiết, chẳng hạn như địa vị xã hội, học vấn của tác giả. Thông tin về trích dẫn phải nằm trong danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại. Ngoài ra, hãy viết đúng và kiểm tra chính tả thường xuyên. Điều này cho thấy sự liên kết giữa các phần của bạn và công việc luận văn của bạn mà không bị mất điểm.

Trên đây là phần giải thích rõ ràng về tài liệu tham khảo, cách trích dẫn danh sách tài liệu tham khảo chuẩn. Mọi thắc mắc chi tiết vui lòng liên hệ luật duong gia để được hỗ trợ

Xem thêm: Tài liệu Năng lực Nhà thầu

Tham khảo: Kim Lâu, Hoàng Ốc, Tam Tai là gì? Bảng tính và cách hóa giải 3 đại hạn năm 2022

Vậy là đến đây bài viết về Danh mục tài liệu tham khảo là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button