Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet casino malaysia sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots qtech playtech like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/

HỎI ĐÁP

Tư vấn định mức nguyên vật liệu trong sản xuất miễn phí

Trong các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, công tác quản lý chi phí sản xuất luôn được đặt lên hàng đầu.

Vấn đề đằng sau quản lý chi phí sản xuất là sự lãng phí nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công… để tạo ra một sản phẩm và giá thành của sản phẩm đó để giảm thiểu rủi ro. Về thuế.

Bạn đang xem: định mức trong sản xuất là gì

Giúp khách hàng hiểu rõ các quy định về định mức sản xuất, cách xây dựng định mức trong sản xuất để giảm rủi ro về thuế? Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích tổng hợp trong bài viết tiếp theo.

Khái niệm quy phạm pháp luật

Để tóm tắt lại câu hỏi này, trước tiên chúng ta hãy trả lời một câu hỏi mà nhiều người vẫn đang thắc mắc: tính quy phạm là gì?

Định mức có thể hiểu là lượng hao phí vật tư, nhân công, máy móc thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng nhất định.

Đây chỉ là một khái niệm chung để cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng quan về thông số kỹ thuật. Khái niệm này sẽ bao gồm các khái niệm chuyên biệt hơn trong các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như: quy cách sản phẩm; tiêu chuẩn hao hụt nguyên vật liệu; quy cách nguyên liệu sản xuất; tiêu chuẩn tiêu hao nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất; …

Thông số kỹ thuật của sản phẩm là gì? – Là tiêu chuẩn nhất định do doanh nghiệp đặt ra, là số lượng sản phẩm cần sản xuất trong một đơn vị thời gian nhất định.

Tiêu chuẩn nguyên liệu là gì? – là một phương pháp xác định lượng vật liệu cần thiết để sản xuất một sản phẩm cho một loại vật liệu khác.

Tiêu chuẩn tiêu hao nguyên liệu là gì? – Là phương pháp xác định phần nguyên vật liệu bị hao hụt (thất thoát hoặc trở thành phế phẩm) trên một đơn vị sản phẩm trong quá trình sản xuất thành phẩm.

Quy định của Việt Nam về định mức sản xuất là gì?

Hiểu rõ các quy định của định mức không chỉ giúp doanh nghiệp có định hướng đúng đắn trong hoạt động kinh doanh mà còn là cơ sở để doanh nghiệp phát triển theo định hướng của pháp luật.

Tóm lại, các vấn đề mang tính quy chuẩn trong kinh doanh luôn được điều chỉnh bởi một hệ thống các quy định pháp luật, qua các thời kỳ như sau:

I. Quy định của pháp luật về điều tiết tư liệu sản xuất trước ngày 02 tháng 8 năm 2014.

Cơ sở pháp lý:

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/qh12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam được ban hành ngày 03/06/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

Nghị định số 124/2008/nĐ-cp của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ngày 11 tháng 12 năm 2008, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp .

Thông báo số 123/2012/tt-btc của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/07/2012, có hiệu lực từ ngày 10/09/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/ 2008/qh12 và Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 124/2008/nĐ-cp ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 122/2011/nĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Luật thuế thu nhập.

Quy định Quy định nguyên liệu sản xuất: Thông tư số 123/2012, Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.3 về tiêu chuẩn nguyên liệu và định mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất/tt-btc như sau:

Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa,… vượt quá mức tiêu hao hợp lý.

Doanh nghiệp tự xây dựng và quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mình. Thông số kỹ thuật được lập từ đầu năm hoặc đầu sản xuất sản phẩm, lưu tại doanh nghiệp và nộp đầy đủ cho cơ quan thuế theo quy định.

Riêng đối với các chỉ tiêu chính của sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 3 tháng đầu năm hiện hành hoặc trong vòng 3 tháng kể từ ngày sản xuất. Sản xuất, vận hành (doanh nghiệp mới thành lập hoặc sản phẩm mới đã thông báo quy cách sản xuất nhưng chưa thông báo).

Danh sách thông số kỹ thuật chính của các sản phẩm chính của doanh nghiệp do doanh nghiệp tự xây dựng.

Trường hợp doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, kinh doanh đã thông báo với cơ quan thuế thì thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời hạn thông báo bổ sung điều chỉnh hạn mức tiêu thụ với cơ quan thuế là thời hạn kê khai quyết toán và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Một số nguyên phụ liệu, nhiên liệu, hàng hóa, v.v. đã được quốc gia quy định, tiêu chuẩn tiêu hao do quốc gia quy định sẽ được thực hiện.

Trường hợp doanh nghiệp không thông báo hạn mức cho cơ quan thuế trong thời hạn quy định thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa sau khi kiểm tra.

Từ những quy định trên có thể thấy lúc này doanh nghiệp phải tự thiết lập thông số kỹ thuật trong sản xuất, sau khi lập thông số kỹ thuật doanh nghiệp cần gửi thông số kỹ thuật chính do mình lập cho cơ quan. Thuế quản lý trực tiếp 03 tháng đầu năm hoặc 03 tháng kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất, đi vào hoạt động (tham khảo phương pháp xác định định mức nguyên phụ liệu ngành may và phương pháp xây dựng định mức xăng dầu); lập bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu…

Trường hợp doanh nghiệp đã điều chỉnh, bổ sung các tiêu chuẩn đã thông báo với cơ quan thuế trước đó thì phải thông báo với cơ quan thuế về nội dung thay đổi bổ sung trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thông báo. Năm tài chính (trùng với thời hạn doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế theo quy định về nộp, quyết toán năm).

Nếu doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ khai báo hạn ngạch (không khai báo hạn ngạch sản xuất trong thời hạn luật định) thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá vốn nguyên vật liệu trong sản phẩm. Phát sinh khi thực hiện các thủ tục kiểm tra, kiểm toán.

II.Quy định của pháp luật về điều tiết tư liệu sản xuất từ ​​02/08/2014 đến 06/08/2015

Cơ sở pháp lý:

Luật số 32/2013/qh13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Nghị định số 218/2013/nĐ-cp của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 12 năm 2013 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông báo số 78/2014/tt-btc của Bộ Tài chính ngày 18/06/2014, có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 218/2013/nĐ-cp ngày 02/08/2014 2014 Nghị định số 26 năm 2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quy định về Quy phạm Nguyên liệu Sản xuất: Thông tư số 78/2014 Điều 6 Khoản 2 Điểm 2.3 về tiêu chuẩn nguyên liệu và định mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất/tt-btc như sau:

Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa,… vượt quá mức tiêu hao hợp lý.

Doanh nghiệp tự xây dựng và quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và các mặt hàng sử dụng trong sản xuất, kinh doanh của mình. Hạn ngạch được lập vào đầu năm hoặc đầu sản xuất sản phẩm và được lưu giữ trong doanh nghiệp.

Một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa do nhà nước ban hành phải áp dụng tiêu chuẩn tiêu hao.

Từ những quy định trên có thể thấy, đối với những nguyên, nhiên vật liệu mà Nhà nước chưa quy định, doanh nghiệp có thể tìm cách lập nội quy trong sản xuất và lưu giữ tại doanh nghiệp, thay vì phải thông báo với cơ quan thuế như trước đây.

Thứ ba, quy định pháp luật về vấn đề điều tiết nguyên liệu sản xuất từ ​​ngày 06/08/2015

Cơ sở pháp lý:

Luật số 32/2013/qh13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Nghị định số 218/2013/nĐ-cp của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 12 năm 2013 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông báo số 96/2015/tt-btc ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 06/08/2015 kèm theo Thông tư số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 Nghị định hướng dẫn chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định chi tiết thi hành luật, sửa đổi, bổ sung một số quy định của luật thuế, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định về thuế và Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 78/2014/tt – btc 2014 Ngày 18 tháng 6, Bộ Tài chính số 119/2014/tt-btc ngày 25 tháng 8 năm 2014 Bộ Tài chính số 151/2014/tt-btc ngày 10 tháng 10 năm 2014.

Quy định về Quy định nguyên vật liệu trong sản xuất: Về quy định tiêu chuẩn nguyên vật liệu và định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất, đề nghị tham khảo tại Điều 4, Khoản 2 Văn bản số 2.3.96 /2015/tt-btc, Cụ thể: một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu vượt định mức tiêu hao đối với nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Hội đồng Nhà nước ban hành.

Có thể thấy, theo quy định hiện hành, việc doanh nghiệp xây dựng định mức không còn là yêu cầu bắt buộc được pháp luật quy định và doanh nghiệp không cần phải làm thủ tục thông báo định mức (nếu nước doanh nghiệp chưa ban hành tiêu chuẩn nguyên, nhiên liệu vẫn bắt đầu xây dựng tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, quy định này của pháp luật cũng đưa ra một vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý, đó là mức lỗ trong mức bình thường và mức lỗ ngoài mức bình thường.

Bởi vì, đối với nguyên nhiên vật liệu, nhà nước đã ban hành hạn ngạch (hạn ngạch tiêu hao nhiên liệu quốc gia), doanh nghiệp sẽ không được hưởng phần chi phí vượt định mức (hạn ngạch phụ). Trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Lúc này vai trò của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Quy định của Việt Nam về định mức trong các lĩnh vực khác

1. Các quy định trong lĩnh vực xây dựng

Có thể nói, ngành xây dựng là một trong những lĩnh vực được quy định chặt chẽ bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Vì trong lĩnh vực xây dựng có rất nhiều định mức quan trọng như: định mức vật liệu xây dựng; định mức vật liệu xây dựng; định mức nhân công trong xây dựng; định mức xét duyệt chi phí…

Cụ thể, nếu bạn muốn biết thông số kỹ thuật xây dựng mới nhất và xem thông số kỹ thuật xây dựng thì những văn bản pháp lý đầu tiên bạn cần quan tâm đó là:

Nghị định số 32/2015/nĐ-cp ngày 25 tháng 3 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2015 quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông báo số 05/2016/tt-bxd ngày 10/03/2016 có hiệu lực từ ngày 01/05/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông báo số 06/2016/tt-bxd ngày 10 tháng 3 năm 2016 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định số 79/qd-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 15/02/2017, có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 1134/qd-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 08/10/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2015 quy định về việc công bố định mức chi phí xác định giá thành máy và thiết bị thi công xây dựng;

p>

Quyết định số 1113/qd-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 08/08/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 08/08/2018 về việc ban hành định mức chi phí, định mức và giá xây dựng để rà soát, xây dựng quy chuẩn;

Quyết định số 1264/qd-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 18/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018 quy định về công khai dự toán xây dựng công trình;

Quyết định số 1169/qd-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 14/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/02/2018 quy định về công bố dự toán xây dựng công trình – thí nghiệm bộ phận vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Quyết định số 587/qd-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/05/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 quy định về công bố định mức xây dựng công trình xây dựng công trình (sửa đổi, bổ sung);

Quyết định số 588/qd-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/05/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 quy định về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng. Xây dựng (sửa đổi, bổ sung);

Quyết định số 1172/qd-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/12/2012, có hiệu lực từ ngày 26/12/2012 quy định về việc công bố (sửa đổi, bổ sung) định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng

Quyết định số 235/qd-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 04/04/2017, có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 về việc quy định công bố tiêu chuẩn dự toán xây dựng công trình – xây dựng bộ phận (sửa đổi, bổ sung);

p >

Quyết định số 236/qd-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 04/04/2017, có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 về việc quy định phát hành định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt (bổ sung);

Quyết định số 1354/qd-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 28/12/2016 có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 quy định về việc công bố tiêu chuẩn thiết kế xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng;

Quyết định số 1329/qd-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 19/12/2016 có hiệu lực từ ngày 19/12/2016 quy định về cấp mã số sử dụng vật liệu xây dựng (mã số VLXD mới nhất).

2. Giám sát theo tiêu chuẩn trong lĩnh vực y tế

Y tế là một trong những lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của xã hội và là một trong những lĩnh vực chứa đựng nhiều quy chuẩn đáng quan tâm, như: tiêu chuẩn sử dụng trang thiết bị y tế; tiêu chuẩn vật tư y tế tiêu hao; tiêu chuẩn…

Cụ thể, những quy định pháp luật không thể bỏ qua khi tìm hiểu các quy phạm trong lĩnh vực này bao gồm:

Thông tư số 08/2019/tt-byt do Bộ Y tế ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của trang thiết bị đặc biệt sử dụng máy móc, thiết bị trong ngành lĩnh vực y tế;

Quyết định số 355/qd-byt của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 09 tháng 02 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2012 về việc quy định phê duyệt tạm thời Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật, nguyên liệu, vật tư tiêu hao thuốc, hóa chất làm cơ sở ban hành xây dựng giá dịch vụ y tế;

Quyết định số 566/qd-byt của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 20/02/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2013 quy định về việc phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật giá thay băng vết thương, vết bỏng dịch vụ y tế cơ bản Việc xây dựng;

Quyết định số 508/qd-byt của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 20 tháng 02 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2012 quy định về việc ban hành tạm thời quy chuẩn kinh tế – kỹ thuật lao động. Dịch vụ khám chữa bệnh.

Vai trò của thông số kỹ thuật trong sản xuất

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp sản xuất

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc xây dựng định mức là vô cùng quan trọng. Vì:

Biết cách tính định mức nguyên vật liệu sẽ là cơ sở để tính giá thành nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất thành phẩm nhằm duy trì hoạt động sản xuất của mình.

Xem thêm: Chiến lược sản phẩm là gì? Cách xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp – GoSELL

Tìm hiểu cách tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu, là cơ sở để tính giá thành nguyên vật liệu bị hao hụt, hao hụt trong quá trình sản xuất thành phẩm, từ đó xác định lượng nguyên vật liệu cần thiết để tạo nên thành phẩm.

Biết cách tính toán các chỉ số tiêu thụ nhiên liệu là cơ bản để tính toán chi phí nhiên liệu được sử dụng để sản xuất thành phẩm.

Hiểu biết về phương pháp tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tìm hiểu cách tính hạn ngạch làm căn cứ xuất nguyên vật liệu

Có thể thấy, định mức nào cũng đóng vai trò thứ yếu trong việc giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát hoạt động kinh doanh của mình như: định giá sản phẩm, phân tích lợi nhuận, nhận hay không nhận đơn hàng…

Thứ hai, kinh doanh xây dựng

Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh có thành phẩm thì thành phẩm đó là sản phẩm dưới dạng vật thể, công cụ, thiết bị,…. Hoạt động kinh doanh ngành xây dựng dưới dạng thành phẩm được gọi chung là dự án.

Công trình phải có tính sáng tạo: lực lượng lao động, nguyên vật liệu, vật tư…và quy cách nhân công thi công, quy cách VLXD, quy cách VLXD… là vấn đề được các chủ đầu tư xây dựng quan tâm nhất.

Vì vậy, cũng giống như hoạt động sản xuất kinh doanh, định mức xây dựng luôn là vấn đề trọng tâm và thứ yếu đối với các chủ đầu tư xây dựng. Cụ thể, qua một số ví dụ điển hình, chúng tôi tóm tắt ngắn gọn như sau:

Định mức lao động trong xây dựng thể hiện khối lượng công việc mà một công nhân làm để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh (xây dựng). Nắm được thông số kỹ thuật này, chủ đầu tư có cơ sở để xác định số lượng nhân công trên công trình đáp ứng đúng tiến độ thi công.

Tiêu chí về vật liệu xây dựng là số lượng nguyên vật liệu, vật tư cần thiết để tạo ra thành phẩm trong quá trình xây dựng. Mã số cho chủ đầu tư biết chi phí vật tư trong quá trình xây dựng, từ đó cân đối tài chính sản xuất xây dựng.

Hạn ngạch tiêu thụ vật liệu xây dựng thể hiện số lượng/khối lượng vật liệu bị mất hoặc trở thành chất thải trong quá trình xây dựng.

Nếu chủ đầu tư nắm được thông số kỹ thuật này sẽ giúp tính toán được vật tư, chi phí cần thiết của công trình, hơn nữa còn giúp chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc sử dụng vật tư, số liệu của nhân viên.

Hướng dẫn xây dựng định mức trong sản xuất để giảm thiểu rủi ro về thuế

Cần hiểu rằng trong hoạt động sản xuất, chi phí sản xuất là cốt lõi. Chi phí sản xuất quyết định giá thành sản phẩm, từ đó quyết định lợi nhuận. Khả năng sinh lời (hay nói cách khác là lợi nhuận) là mục tiêu cuối cùng mà mọi doanh nghiệp đều hướng tới.

Chi phí sản xuất bao gồm các chi phí: chi phí nguyên vật liệu, chi phí vật liệu hao hụt trong quá trình sản xuất, chi phí nhân công…. Vấn đề cuối cùng mà các công ty gặp phải là việc thiết lập và hiểu rõ các định mức này.

1. Cách thiết lập thông số chi phí cho nguyên vật liệu trực tuyến

Một thành phẩm được sản xuất ra sẽ bao gồm: nguyên vật liệu trực tiếp (kể cả hao hụt nguyên vật liệu cho phép) và rủi ro (hay còn gọi là khối lượng nguyên vật liệu của sản phẩm). Sản phẩm bị lỗi, hư hỏng không sử dụng được.

Điều cần quan tâm tiếp theo là giá nguyên vật liệu trực tiếp: giá ở đây được hiểu là người mua cuối cùng sẽ trả bao nhiêu tiền cho nguyên vật liệu.

Giá cuối cùng được định nghĩa là giá đã trừ đi tất cả các khoản chiết khấu, giảm giá, khuyến mại, cước vận chuyển… Tóm lại, giá nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm giá mua (bao gồm tất cả các khoản giảm trừ, giảm giá, v.v.) và chi phí trong khâu mua nguyên vật liệu.

 • Phương trình hồi quy chi phí định mức cho số lượng nguyên vật liệu:

  g= ao +a1g1 + a2g2 + a3g3 +e

  Ở đâu:

  • g: định mức chi phí nguyên vật liệu;
  • g1: số lượng nguyên vật liệu cần thiết để làm thành phẩm;
  • g2: Hao hụt vật tư nằm trong phạm vi cho phép;
  • g3: Lượng sản phẩm lỗi, hư hỏng không sử dụng được (nếu có);
  • ao: thời hạn cố định;
  • a1: Khi lượng nguyên vật liệu làm thành phẩm thay đổi một đơn vị thì mức độ ảnh hưởng đến lượng nguyên vật liệu;
  • <3

  • a3: Mức độ ảnh hưởng đến định mức nguyên vật liệu khi định mức tiêu hao nguyên vật liệu của phế phẩm, phế phẩm không sử dụng được (nếu có) thay đổi 1 đơn vị;
  • e: lỗi (là biểu hiện của các yếu tố khác tác động – nếu có).
  • Tiêu hao nguyên vật liệu trên một đơn vị sản phẩm
   • Phương trình hồi quy chi phí chính tắc cho giá nguyên vật liệu:
   • z = ao +a1z1 + a2z2 +e

    Ở đâu:

    • z: Định mức chi phí nguyên vật liệu
    • z1: Giá mua cuối cùng của nguyên vật liệu (giá sau khi trừ chiết khấu, giảm giá, khuyến mại, v.v.)
    • z2: Chi phí mua nguyên vật liệu (vận chuyển…)
    • ao: thời hạn cố định
    • a1: Mức độ tác động của việc thay đổi 1 đơn vị giá mua nguyên vật liệu đến giá nguyên vật liệu.
    • a2: Khi chi phí của quá trình mua nguyên vật liệu (vận chuyển….) thay đổi 1 đơn vị thì mức độ tác động đến giá nguyên vật liệu
    • e: lỗi, (là biểu hiện của các yếu tố khác ảnh hưởng – nếu có).
    • Sau khi phân tích, ta có: định mức nguyên liệu sản xuất = định mức số lượng nguyên liệu * định mức giá nguyên liệu. (Nói cách khác: Tiêu chuẩn nguyên liệu sản xuất = g*z).

     Thứ hai, cách thiết lập tiêu chuẩn cho chi phí nhân công trực tiếp

     Chỉ tiêu hao phí nhân công bao gồm: định mức hao phí nhân công trên một đơn vị thời gian lao động (thường tính theo giờ hoặc buổi hoặc ngày, nhưng phổ biến nhất vẫn là giờ) và định mức về thời gian cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Chi tiết như sau:

     • Tiêu chuẩn hao phí nhân công cho đơn vị giờ làm việc bao gồm: lương cơ bản của người lao động, các khoản phụ cấp theo lương (ăn, đi lại…), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế….
     • Thời gian lao động tiêu chuẩn để sản xuất thành phẩm:
     • Hoặc theo phương pháp kỹ thuật: chia toàn bộ công đoạn làm ra thành phẩm thành nhiều công đoạn, tính thời gian tiêu chuẩn của từng công đoạn rồi cộng các thời gian tiêu chuẩn này lại để ra số lao động. Di chuyển để làm thành phẩm.
     • Hoặc phương pháp tính thời gian: Thay vì chia công việc thành các giai đoạn, phương pháp này có một công nhân duy nhất hoàn thành công việc từ đầu đến cuối trong khi tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh và tính thời gian cho toàn bộ quy trình.
     • Lưu ý: Thời gian lao động để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh còn bao gồm: thời gian nghỉ ngơi, bảo trì máy móc và rủi ro (thời gian sản phẩm lỗi/hỏng không được sử dụng). được)

      • Hồi quy chi phí chính tắc cho chi phí nhân công trực tiếp:

       n= ao +a1n1 + a2n2 + a3n3 +e

       Ở đâu:

       • n: định mức chi phí nhân công trực tiếp;
       • n1: thời gian lao động cần thiết để tạo ra thành phẩm;
       • n2: thời gian máy nghỉ và bảo dưỡng;
       • n3: Thời gian gặp rủi ro (thời gian dành cho sản phẩm không sử dụng được/bị lỗi);
       • ao: thời hạn cố định;
       • a1: Tác động của việc thay đổi đơn vị thời gian cần thiết cho một sản phẩm hoàn chỉnh đối với tỷ lệ lao động;
       • a2: Mức độ ảnh hưởng đến lượng thời gian nghỉ và duy trì được thay đổi 1 đơn vị;
       • a3: Tác động của việc định lượng rủi ro về thời gian (thời gian dành cho sản phẩm bị lỗi/hỏng không sử dụng được) thay đổi theo 1 đơn vị;
       • e: lỗi, (là biểu hiện của các yếu tố khác ảnh hưởng – nếu có).
        • Phương trình hồi quy chi phí định mức cho giá nhân công trực tiếp: m= ao +a1m1 + a2m2 + a3m3 +e
        • Ở đâu:

         • m: định mức chi phí nhân công trực tiếp
         • m1: chi phí lao động trên một đơn vị thời gian lao động (thường là mỗi giờ)
         • m2: Tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…các khoản chi trả cho người lao động trong giờ làm việc của đơn vị
         • m3: Các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động trên một đơn vị thời gian làm việc
         • ao: thời hạn cố định
         • a1: Mức độ ảnh hưởng của 1 đơn vị giá nhân công thay đổi trên 1 đơn vị thời gian lao động (thường là 1 giờ) đến định mức giá nhân công
         • a3: Mức độ ảnh hưởng đến định mức giá nhân công khi phụ cấp tính cho nhân công trên một đơn vị thời gian làm việc thay đổi 1 đơn vị
         • e: lỗi, (là biểu hiện của các yếu tố khác ảnh hưởng – nếu có).
         • Theo phân tích ở trên, có thể biết định mức chi phí nhân công = định mức chi phí nhân công theo giờ * định mức nhân công để sản xuất thành phẩm. (Chi phí lao động tiêu chuẩn = m*n).

          3.Cách xác lập chi phí sản xuất chung ở trạng thái bình thường

          Hạn ngạch chi phí cho sản xuất chung sẽ bao gồm định mức chi phí chung biến đổi và hạn ngạch chi phí chung.

          Định mức chi phí khả biến được hiểu là định mức chi phí thay đổi theo kết quả đầu ra trong quá trình sản xuất, ví dụ: nguyên vật liệu, vật tư, tiền công….

          Định mức chi phí cố định là định mức chi phí cố định sẽ không thay đổi do tác động của quá trình sản xuất như: tiền thuê nhà xưởng-nhà xưởng…

          • Phương trình hồi quy của mức chi phí sản xuất là: k = ao + a1k1 + a2k2
          • Ở đâu:

           • k: định mức chi phí sản xuất;
           • k1: chi phí biến đổi cần thiết để sản xuất thành phẩm;
           • k2: chi phí cố định cần thiết để sản xuất thành phẩm;
           • ao: thời hạn cố định;
           • a1: Khi biến phí cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị thành phẩm thay đổi 1 đơn vị thì mức độ ảnh hưởng đến mức độ chi phí sản xuất;
           • a2: Mức chi phí sản xuất chung có ảnh hưởng như thế nào khi định phí cần thiết để sản xuất ra một thành phẩm thay đổi 1 đơn vị.
           • Phân tích và tổng hợp toàn diện: cách thiết lập trạng thái tiêu hao nguyên vật liệu bình thường; quy cách vật tư sản xuất; định mức chi phí nhân công… Ta được quy cách sản xuất giảm rủi ro về thuế như sau: y = ao + a1x1 + a2x2 + a3x3

            Ở đâu:

            • y: chi phí sản xuất sản phẩm;
            • x1: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
            • x2: chi phí nhân công trực tiếp;
            • x3: chi phí đồng sản xuất;
            • ao: thời hạn cố định;
            • a1: Ảnh hưởng của 1 đơn vị thay đổi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đến giá thành sản xuất;
            • a2: Ảnh hưởng của 1 đơn vị thay đổi chi phí nhân công trực tiếp đến giá thành sản xuất;
            • a3: Khi tổng chi phí sản xuất thay đổi 1 đơn vị thì tác động đến giá thành sản xuất sản phẩm.
            • Dịch vụ tư vấn pháp luật Rongba

             Ba năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý chung trong nhiều lĩnh vực. Luật số 3 chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

             Luật pháp thường là một trong những dịch vụ quan trọng nhất của văn phòng luật sư công ty luật.

             Ngày nay, Tư vấn pháp lý chung không có gì mới và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp sử dụng do tính sẵn có và chi phí thấp của dịch vụ.

             Thực tế, nhiều công ty vẫn muốn biết tư vấn pháp luật thông thường là gì? Chúng tôi nhận được gì khi sử dụng dịch vụ.

             Dưới đây nhằm giải đáp những thắc mắc mà thương nhân còn lúng túng về pháp luật, đồng thời xin ý kiến ​​tư vấn để thương nhân hiểu rõ hơn.

             Sự khác biệt lớn giữa

             tư vấn pháp luật thông thườngtư vấn pháp luật thông thường là các hoạt động “thông thường” của luật sư tư vấn phối hợp chặt chẽ với nhau, tiếp tục hỗ trợ, tư vấn và xử lý các vấn đề pháp lý các trường hợp liên quan, Ngay cả khi bạn không ngồi trong văn phòng công ty và làm việc, bạn cần thuê một luật sư như một luật sư bình thường của công ty.

             Gói cơ bản

             Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp của bạn

             Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước, các vấn đề pháp lý trong nội bộ doanh nghiệp.

             Đề xuất giải pháp cho các vấn đề từ góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

             Báo cáo và thư tư vấn qua email, mạng xã hội

             Hỗ trợ pháp lý cung cấp giải thích và phân tích qua điện thoại, email và các tài khoản mạng xã hội.

             Tư vấn pháp luật về hợp đồng

             Điều chỉnh, sửa đổi các tài liệu liên quan của hệ thống hợp đồng và quy trình thanh quyết toán

             Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng

             Tư vấn và hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng

             Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết

             Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

             Thủ tục sở hữu trí tuệ;

             Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

             Tạm dừng, ngừng hoạt động;

             Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

             Các thủ tục hành chính khác;

             Phòng cháy chữa cháy

             Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

             Ba công ty luật sẽ tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

             Tư vấn luật lao động

             Góp ý kiến ​​điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

             Mẫu chuẩn được cung cấp theo luật lao động

             Thương lượng và giải quyết tranh chấp lao động doanh nghiệp

             Tư vấn về tài chính kinh doanh

             Ba công ty luật sẽ tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

             Gói cao cấp

             Gói dịch vụ này sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và lớn trong nước, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

             Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp của bạn

             Công tác lập kế hoạch cơ bản

             Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở chính

             Tư vấn pháp luật về hợp đồng

             Xem hợp đồng và các tài liệu liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng

             Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

             Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng

             Tư vấn về quy trình hành chính

             Gợi ý, hướng dẫn doanh nghiệp xử lý các thủ tục hành chính cần thiết:

             Trình đóng gói cơ bản

             Quy định về môi trường;

             Luật đất đai doanh nghiệp;

             Thủ tục xây dựng công trình

             Hỗ trợ triển khai (khách hàng gửi thêm phí kinh doanh).

             Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

             Tư vấn thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp

             Xem thêm: Ps là gì? Tại sao người ta thích dùng P/s trên mạng xã hội? – Vik News

             Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

             Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

             Tư vấn mua bán tài sản doanh nghiệp

             Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên kinh doanh;

             Tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

             Giải quyết các tranh chấp về giao dịch kinh doanh, góp vốn, chuyển nhượng vốn cổ phần

             Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản thương mại

             Tư vấn pháp luật lao động

             Góp ý kiến ​​điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

             Soạn thảo các biểu mẫu theo quy định của pháp luật và chính sách lao động của công ty

             Tư vấn, soạn thảo văn bản và áp dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động doanh nghiệp

             Tư vấn thủ tục tài chính thương mại

             Tư vấn các thủ tục cơ bản về thuế cho doanh nghiệp

             Tư vấn chính sách và điều kiện vay vốn, bao gồm thủ tục tín dụng đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác

             Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, hồ sơ cho doanh nghiệp giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng

             Kinh doanh – Quảng cáo

             Tư vấn và tham gia các thủ tục đấu thầu, đấu giá

             Gói chuyên nghiệp

             Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp lý thông thường được các công ty nước ngoài sử dụng phổ biến, có một số nội dung như sau:

             Kiểm tra tình trạng pháp lý

             Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước, các vấn đề pháp lý trong nội bộ doanh nghiệp.

             Tư vấn hướng giải quyết vướng mắc dưới góc độ pháp lý của doanh nghiệp. Báo cáo, đề xuất qua email, mạng xã hội

             Luật sư-Phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở chính;

             Thư tư vấn song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt) qua email

             Tư vấn pháp luật về hợp đồng

             Gói cao cấp hoạt động, nhưng bao gồm song ngữ tiếng Việt

             Luật sư-Phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở chính;

             Đề xuất về thủ tục hành chính

             Gợi ý và hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có liên quan đến nước ngoài

             Chương trình trọn gói nâng cao

             Thực hiện thay mặt khách hàng

             Tư vấn, soạn thảo văn bản để thực hiện các thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với hành vi hành chính, quyết định hành chính vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (Tiếng Việt).

             Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

             Việc làm trong gói cao cấp nhưng bao gồm song ngữ Anh-Việt

             Tư vấn pháp luật lao động

             Việc làm trong gói cao cấp nhưng bao gồm song ngữ Anh-Việt

             Tư vấn pháp lý về tài chính doanh nghiệp

             Việc làm trong gói cao cấp nhưng bao gồm song ngữ Anh-Việt

             Tư vấn Pháp luật Thương mại – Quảng cáo

             Tất cả các công việc sau (kể cả song ngữ Việt-Anh):

             Tư vấn và tham gia các thủ tục đấu thầu, đấu giá

             Gợi ý về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

             Tư vấn thủ tục hải quan

             Tư vấn về các biện pháp phòng vệ thương mại

             Tư vấn chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

             Đa dạng hình thức tư vấn pháp luật Rongba

             Tư vấn về trung tâm cuộc gọi

             Trong các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, hình thức tổng đài điện thoại được lựa chọn nhiều nhất. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý và thời gian. Luật sư tư vấn pháp lý luôn sẵn sàng 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

             Cách kết nối với tổng đài

             Để được các luật sư và chuyên gia pháp lý tư vấn về hệ thống hỗ trợ sinh sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

             Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động để gọi đến tổng đài

             Bước 2: Sau khi kết nối đến tổng đài, khách hàng sẽ nghe lời chào từ tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

             Bước thứ ba: khách hàng liên hệ trực tiếp với tư vấn viên để đặt câu hỏi hoặc yêu cầu được giải đáp các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội;

             Bước thứ tư: chuyên viên tư vấn của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp cho khách hàng

             Bước 5: Kết thúc tư vấn, đề nghị khách hàng lưu số tổng đài vào danh bạ điện thoại để tiện cho lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

             Giờ làm việc của tổng đài pháp lý Rongba

             Giờ hoạt động của ba trung tâm cuộc gọi hợp pháp như sau:

             Ngày làm việc: từ thứ Hai đến thứ Bảy

             Giờ làm việc: 8h – 12h, 13h – 21h

             Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ Chủ Nhật, các ngày Lễ, Tết theo quy định của luật lao động và các quy định hiện hành

             Hướng dẫn Tư vấn Pháp lý về Tổng đài:

             Quý khách có nhu cầu tư vấn, giải đáp pháp luật vui lòng gọi điện thoại để nghe hướng dẫn và chọn khu vực tư vấn để gặp luật sư, đặt câu hỏi và thương lượng trực tiếp. Chuyên gia bảo hiểm thai sản.

             Trong một số trường hợp luật sư và cố vấn pháp lý của chúng tôi không thể trả lời chi tiết qua điện thoại và chúng tôi sẽ thu thập thông tin và phản hồi đề xuất của bạn. Tư vấn bằng văn bản (qua email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp tư vấn trực tiếp với bạn.

             Tư vấn qua email

             Với dịch vụ tư vấn pháp lý qua email trả phí của Legal, bạn sẽ nhận được:

             Tư vấn tức thì: Sau khi gửi câu hỏi và thanh toán phí tư vấn, luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn trong thời gian sớm nhất!

             Tư vấn chính xác, đủ cơ sở pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được luật sư tư vấn phù hợp theo quy định của pháp luật. Nội dung của các câu trả lời bao gồm các trích dẫn chính xác của pháp luật trong từng trường hợp.

             Hỗ trợ giải quyết vấn đề tổng thể và giải quyết vấn đề triệt để: Cam kết hỗ trợ và giải quyết tận gốc vấn đề, đưa ra những gợi ý cụ thể và rõ ràng, để người dùng sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết khó khăn kinh tế thực tế

             Giải đáp trực tiếp từ luật sư: mọi thắc mắc của bạn sẽ được luật sư giải đáp! Chúng tôi đảm bảo đây là luật sư có đúng chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng tư vấn, giải quyết vụ việc của bạn!

             Phí tư vấn là: 300.000 VND/email, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi.

             Nếu bạn cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, những văn bản tư vấn, những tài liệu mà bạn có thể đọc đi đọc lại để hiểu hết và vận dụng vào việc giải quyết vụ việc của mình thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ. Hoàn hảo cho bạn!

             Nhưng nếu bạn cần tư vấn tức thì, liên lạc và tư vấn trực tiếp từ luật sư, Tổng đài tư vấn pháp lý là lựa chọn phù hợp cho bạn. Bạn!

             Văn phòng tư vấn pháp luật trực tiếp

             Nếu bạn muốn gặp trực tiếp luật sư, trao đổi trực tiếp, được luật sư tư vấn trực tiếp, bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng chúng tôi!

             Chúng tôi sẽ cử luật sư-chuyên gia-tư vấn đến tư vấn và hỗ trợ theo chuyên môn bạn cần!

             Đây là dịch vụ tư vấn pháp lý có tính phí! Phí dịch vụ sẽ được tính như sau: 300.000 VND/giờ tư vấn tại công ty luật trong giờ hành chính.

             Số điện thoại đặt lịch tư vấn:

             Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận cuộc hẹn của bạn và sắp xếp một luật sư đủ năng lực để phục vụ bạn khi bạn cần!

             Tư vấn pháp luật tại địa chỉ yêu cầu

             Nếu bạn cần tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp trực tiếp luật sư để trao đổi tư vấn nhưng bận công việc không thể di chuyển, bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ theo yêu cầu của chúng tôi để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật.

             p>

             Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí luật sư. Phí luật sư sẽ được thông báo chi tiết khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ để tiến hành tư vấn. Hiện tại, công ty luật mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp theo yêu cầu của khách hàng.

             luật ba thành sẽ cử nhân viên trực tiếp đến địa chỉ mà khách hàng yêu cầu để tư vấn và hỗ trợ pháp lý. Để được tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ mong muốn, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách sau:

             Gọi đến số đặt hẹn tư vấn của chúng tôi: (Lưu ý: Chúng tôi không cung cấp tư vấn pháp lý trực tuyến qua số này. Số này chỉ được kết nối với lễ tân. Quầy lễ tân dành cho các cuộc hẹn và yêu cầu dịch vụ).

             Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp luật sư phù hợp đến trực tiếp địa chỉ mà bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

             Ba cam kết bảo mật thông tin khách hàng

             Tất cả thông tin bạn cung cấp và trao đổi với chúng tôi qua điện thoại sẽ được giữ bí mật tuyệt đối và chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và bảo mật phù hợp để ngăn truy cập trái phép phá hủy hoặc xâm phạm thông tin của bạn.

             Tuân thủ kỷ luật và pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm túc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm các trường hợp tư vấn không đúng, thái độ tư vấn chưa tốt.

             Với năng lực pháp lý của mình, công ty luật cam kết tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn theo quy định của pháp luật và trên tinh thần tôn trọng pháp luật.

             Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nhân tài, nâng cấp hệ thống và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ ngày càng tốt hơn!

             law rong ba cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hàng đầu tại Việt Nam

             Nếu bạn đang tìm một công ty tư vấn pháp luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Công ty Luật Rồng Ba!

             Trên đây là những quy định chung nhất, nhằm giúp khách hàng có hiểu biết bao quát nhất về khái niệm định mức, hiểu cách xây dựng định mức trong sản xuất để giảm rủi ro về thuế, hiểu cách xây dựng định mức trong sản xuất, cách quy định của pháp luật quy định trong sản xuất lĩnh vực này.

             Mọi thắc mắc về cách lập định mức trong sản xuất, định mức trong xây dựng…hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thuế, kế toán của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Ba để được hỗ trợ và giải đáp chính xác nhất.

             Xem thêm: Cách mạng tư sản có nghĩa là gì

Vậy là đến đây bài viết về Tư vấn định mức nguyên vật liệu trong sản xuất miễn phí đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button