Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet casino malaysia sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots qtech playtech like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/

HỎI ĐÁP

Tổng hợp các chức vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng hợp các chức vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng hợp các chức vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Bạn đang xem: đứng đầu quân khu gọi là gì

Về câu hỏi này, Faku đã trả lời như sau:

1. Chức vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Theo Điều 11 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014), các chức danh của Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm:

– Bộ trưởng Quốc phòng;

– Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

– Cục trưởng, Cục trưởng, Chính ủy Tổng cục;

– Tư lệnh quân khu, chính ủy quân khu; tư lệnh quân khu, chính ủy quân khu; tư lệnh bộ đội biên phòng, chính ủy bộ đội biên phòng;

– tư lệnh quân chủng, chính ủy quân khu; tư lệnh quân chủng, chính ủy quân khu; quận trưởng hải quân, chính ủy quận hải quân;

– Sư đoàn trưởng, Chính ủy sư đoàn; Chỉ huy trưởng quân sự, Chính ủy Quân khu cấp tỉnh thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy biên phòng cấp tỉnh, Chính ủy bộ đội biên phòng cấp tỉnh. bộ chỉ huy biên phòng;

-Lữ đoàn trưởng, chính ủy lữ đoàn;

-Trung đoàn trưởng, Chính ủy trung đoàn; Chỉ huy trưởng quân khu, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện), cán bộ chính trị quân khu vùng cấp huyện;

– tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn;

– đại đội trưởng, chính trị viên đại đội;

– Trung đội trưởng.

Ở đâu:

– Tương đương với chức vụ, chức danh quy định tại các điểm c, d và đ Điều 11 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi năm 2008, 2014) do Chính phủ quy định.

– Tương đương với chức vụ, chức danh quy định tại các điểm e, g, h, i, k và l Điều 11 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi năm 2008) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Cấp bậc cao nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi năm 2008 và năm 2014) quy định cấp quân hàm cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:

2.1. Vị tướng Quân đội nhân dân Việt Nam

*Chung

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (hiện là Đại tướng Phan Văn Kiang)

– Tổng tham mưu trưởng (đương kim trung tướng nguyễn tấn cường)

– Cục trưởng Cục Chính trị (hiện là Thượng tướng Lương Cường)

* Phó Đô đốc, Đô đốc

– Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cấp cao nhất là Đô đốc, Đô đốc không quá sáu;

Tham khảo: Công thức hóa học axit photphoric là gì

Các thứ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay bao gồm:

+ Tướng quân Huang Chunqian

+ Trung tướng Li Huirong

+ Đô đốc võ minh lượng

+Trung tướng Thủy quân Lục chiến

+ Tướng Fanenen

+ Trung tướng Nguyễn Kim Cường

– Phó Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: cấp hàm cao nhất của mỗi cấp tướng là cấp tướng, không quá ba người;

– Hiệu trưởng kiêm Chính ủy Học viện Khoa học Quốc phòng;

* Trung tướng, Phó đô đốc

– Tư lệnh, chính ủy: quân khu, quân chủng, bộ đội biên phòng; tổng cục trưởng, tổng cục trưởng, chính ủy tổng cục; chủ nhiệm ban mật mã chính phủ;

– Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh tối cao: Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cảnh sát biển Việt Nam;

– Chủ nhiệm các phòng, chính ủy: Quân đội, Chính trị, Công nghiệp Quân y, Hậu cần, Y sĩ Quân y;

– Hiệu trưởng Học viện Quân sự, Chính ủy: Binh đoàn 1, Binh đoàn 2, Chính trị;

– Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quốc phòng có quân hàm cao nhất là Trung tướng, không quá ba người; Phó Chính ủy Học viện Khoa học Quốc phòng có quân hàm cao nhất là Trung tướng ;

– Thủ trưởng các Cục: Tác chiến, Quân huấn, Quân đội, Dân quân tự vệ, Tổ chức, Cán bộ, Tuyên giáo, Nhà trường, Tác chiến điện tử, Công nghệ thông tin, Cứu hộ – Cứu nạn, Đối ngoại;

– Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng; Chánh án Tòa án quân sự trung ương là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

/p>

– Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương- Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng;

– Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng;

– Giám đốc Bệnh viện Quân y 108;

* Chuẩn đô đốc, Chuẩn đô đốc

-Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy: Lục quân, Lục quân, Hải quân, Cảnh sát biển;

– Trưởng các phòng: Bảo vệ An ninh Quân đội, Khoa học Quân sự, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quân y, Điều tra Hình sự, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Dân sự, Chính sách, Kinh tế, Cơ sở,…

– Viện trưởng: Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Viện 26, Viện 70;

– Trưởng khoa, Chính ủy các trường: Phòng không-Không quân, Hải quân, Biên phòng, Khoa học quân sự;

Xem thêm: Bức xạ nhiệt là gì? Ảnh hưởng của bức xạ nhiệt với môi trường và con người – KHBVPTR

– Trưởng khoa Kỹ thuật mật mã;

– Tư lệnh Wehrmacht – Kinh tế: 11, 12, 15, 16 và 18;

– Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Tư lệnh, Chính ủy;

– Chỉ đạo về chính trị: Quân khu, Quân chủng, Biên phòng, Học viện Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II; Cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục Chính trị;

– Phó tổng tham mưu trưởng là bí thư, phó bí thư đảng ủy quân khu, quân chủng, Bộ tham mưu binh chủng;

– Phó chủ nhiệm chính trị là bí thư đảng ủy, phó bí thư bộ chính trị quân khu, quân chủng, bộ đội biên phòng;

– Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Tổng Biên tập Tạp chí “Quốc phòng toàn dân”;

– Giám đốc Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội;

– Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc làm bí thư đảng ủy Tổng công ty Điện lực Quân đội;

– Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga;

– Giám đốc: Bệnh viện 175, Bệnh viện 103, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Bỏng Quốc gia;

– Chủ nhiệm Học viện Khoa học Quốc phòng: Lý luận Mác-Lênin; công tác đảng, công tác chính trị; chiến lược; hoạt động;

– Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

– Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi năm 2008 và 2014) là cấp phó theo quy định tại điểm c Điều 15 và cấp hàm cao nhất là thiếu tướng

2.2. Cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam

* Đại tá

– sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn; chỉ huy trưởng, chính ủy quân khu cấp tỉnh; chỉ huy trưởng, chính ủy bộ chỉ huy biên phòng cấp tỉnh;

-Lữ đoàn trưởng, chính ủy lữ đoàn;

*Đại tá: Trung đoàn trưởng, Chính ủy trung đoàn; Chỉ huy trưởng quân khu cấp huyện, Chính ủy;

* Trung tá: Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng

* Thiếu tá: đại đội trưởng, chính trị viên đại đội

Ngoài ra, đối với chức danh Trung đội trưởng thì quân hàm cao nhất của chức vụ này là Đại úy.

>>>Xem thêm: Hệ thống quân hàm năm 2022? Làm thế nào để xác định cấp bậc trong quân đội ngày nay?

Bảng lương sĩ quan Quân đội nhân dân; cán bộ, hạ sĩ quan Bộ Công an năm 2022?

Quân nhân chuyên nghiệp và sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam có gì khác nhau? Điều kiện nâng lương sĩ quan quân đội chuyên nghiệp năm 2022?

Tham khảo: Tổng hợp các công thức Vật Lý 8 – THPT Lê Hồng Phong

Vậy là đến đây bài viết về Tổng hợp các chức vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button