Blogs

Enterprise Javabeans (Ejb) Là Gì? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

* Java EEI. Khái niệm:– Java EE (Enterprise Edition) là một nền tảng được sử dụng rộng rãi, chứa một tập hợp các công nghệ được phối hợp vào nhau, làm giảm đáng kể chi phí và độ phức tạp của việc phát triển, triển khai và quản lý các tầng làm việc, các ứng dụng máy chủ trung tâm. Java EE được xây dựng dựa trên nền tảng Java SE và cũng cấp thêm một tập các API (giao diện lập trình ứng dụng) để phát triển và hoạt động các ứng dụng phía máy chủ (Server-Side Applications) một cách mạnh mẽ, có khả năng mở rông, đáng tin cậy, di đông (portable) và bảo mật.* Một số thành phần cơ bản bao gồm:- Enterprise Java Beans (EJB): một thành phần kiến trúc của các ứng dụng server được quản lý, sử dụng để bao gói (encapsulate) các business logic của các ứng dụng. Công nghệ EJB cho phép phát triển nhanh chóng và đơn giản hóa các ứng dụng phân tán, các giao dịch an toàn và di động dựa trên công nghệ Java.- Java Persistence API (JPA): một framework cho pháp nhà phát triển quản lý dữ liệu bằng cách sử dụng ánh xạ đối tượng quan hệ (Object Relational Mapping – ORM) trong các dứng dụng được xây dựng trên nền tảng Java.II. Cấu trúc đó được chia ra làm 3 tầng:– Client: Bao gồm các giao diện mà qua đó các ứng dụng được truy cập. Giao diện được phát triển để được sử dụng bởi khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp của doanh nghiệp.- Middle: thực hiện logic của các ứng dụng thông qua Beans và các tập tin lớp khác của ứng dụng.- Data: Bao gồm tất cả các dữ liệu đó mà được truy cập bởi các ứng dụng.III. Ứng dụng đa tầng:* Thành phần khác nhau của Java EE ứng dụng đa tầng là: Java EE clients, Web components, Java EE components, Database components, Security components.- Java EE clients tham chiếu cho người sử dụng cuối cùng hoặc thực thể mà các ứng dụng được thiết kế: Web clients, Application clients, Applets, Java Bean components.- Cả hai thành phần Web và các thành phần Java EE thực hiện logic kinh doanh cho các ứng dụng web và các ứng dụng kinh doanh tương ứng: Servlets, JSP, và JSFs là những thành phần Web trong một ứng dụng Web. Các trang tĩnh HTML cũng là những thành phần web. Enterprise beans thực hiện logic trong trường hợp ứng dụng doanh nghiệp.- Các tầng thông tin doanh nghiệp bao gồm các cơ sở dữ liệu của ứng dụng.- Thành phần bảo mật liên quan đến việc thực hiện các phương pháp bảo mật liên quan đến các ứng dụng dữ liệu.* Hình dưới đây là minh họa kiến trúc tầng đa và các thành phần tương ứng của nó:IV. Web và Máy chủ ứng dụng:- Các máy chủ Web bao gồm một thùng đựng Web chứa tất cả các thành phần Web.- Các máy chủ ứng dụng có chứa Web cũng như một thùng đựng EJB chứa tất cả các thành phần Java Bean doanh nghiệp:+ Máy chủ Web chấp nhận yêu cầu từ khách hàng thông qua các trang Web và ứng phó với các yêu cầu với các trang Web thích hợp.+ Các thông tin liên lạc giữa các máy chủ của khách hàng và Web diễn ra thông qua Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). + Một máy chủ ứng dụng là một thành phần phần mềm mà được phụ trách cho tất cả các hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện logic của doanh nghiệp.

XEM THÊM:  Tìm hiểu Docker Swarm với ví dụ cơ bản

Đang xem: Enterprise javabeans (ejb) là gì? định nghĩa và giải thích ý nghĩa

* EJB:I. EJB là gì?– EJB(Enterprise JavaBean) là một thành phần trong kiến trúc J2EE.

Xem thêm: Đuôi Prc Là Gì? Làm Thế Nào Để Mở File Prc? File Prc Là Gì

Xem thêm: Theo Bạn Thì Ổ Cứng 2.5 Và 3.5 Là Gì, Theo Bạn Thì Ổ Cứng 3

EJB là một nền tảng cho phép xây dựng các thành phần phần mềm có tính di động, có khả năng tái sử dụng cao. EJB giúp chúng ta có thể xây dựng, triển khai các ứng dụng phân tán trở nên dễ dàng hơn.- EJB hướng tới việc xây dựng các ứng dụng thương mại, lớn, phân tán. EJB đưa ra kiến trúc và các đặc tả cho việc phát triển và triển khai các thành phần phía server của cấc ứng dụng phân tán. Các thành phần này có thể dược xây dựng bởi chính tổ chức phát triển hoặc sử dụng hay mua lại từ một bên thứ ba.- Tại sao phải sử dụng EJB?+ Nó giúp ta tận dụng được các lợi ích cảu mô hình hướng thành phần trên server+ Tách biệt business logic với system code (container cung cấp các system services)+ Đảm bảo tính portability cho các components( trên server khác nhau, trên môi trường tính toàn khác nhau)+ Cho phép cấu hình tai thời diểm triển khai* Mô hình EJB

XEM THÊM:  Git nâng cao – Git Cherry-pick
*

– EJB được chia làm 3 loại:+ Session Bean: quản lý các nhiệm vụ tác nghiệp của các client của ejb. Client gửi một message tới session bean thông qua môi trường mạng, Session bean có thể triệu gọi tới một entity bean hay một session bean khác để hoàn thành nhiệm vụ mà client yêu cầu. Session bean có 2 loại:Stateless: trạng thái các giao dịch của client sẽ không dược lưu lại cho những lần giao dịch sau. Những lần giao dịch khác nhau sẽ hoàn toàn độc lập với nhau.Statefull: trạng thái giao dịch tác vụ của client sẽ được lưu trữ lại để phục vụ cho những lần giao dịch sau.+ Entity Bean: chứa các thông tin tác vụ và các phương thức hoạt động cảu nó. Một entity bean có thể được lưu trữ và khôi phục lại một cách tự động bỏi trình quản lý ejb, với việc sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ hay một hệ thống lưu trữ nào đó do bạn chọn.+ Message driven bean: chịu trách nhiệm điểu khiển các message giữa client và server. Message này sẽ được truyền theo hình thức P2P hay broadcast.II. Ưu điểm và nhược điểm– Ưu điểm: + Đơn giản+ Tái sử dụng+ Có chức năng mở rộng- Nhược điểm: không sử dụng cho mô hình nhỏ và vừaIII. Một số đổi mới của EJB 3.0 so với EJB 2.xx– EJB 3.0 dùng annotation để mô tả các service trong EJB thay cho sử dụng XML như trong EJB 2.xx+ Chuyển tất cả mọi thành phần trở thành một java class bình thường, giúp đơn giản hóa và thuận lợi cho người lập trình+ Bản chất java object là thành phần để mapping dữ liệu dối với CSDL, java object được phép cài đặt các phương thức xử lý hay hành vi của object trực tiếp- Các phương thức callback của EJB 2 được sử dụng lại trong EJB 3 với chỉ thị của annotation. Tuy nhiên, chúng không cần bắt buộc cài đặt theo nghĩa để tạo thuận lợi cho cả người quen lập trình EJB2 và tiếp cận EJB3 và cũng mong muốn cấu hình ứng dụng theo ý của người phát triển- EJB loại bỏ home interface và home object. 2 thành phần này được thay thế như interface của các java class thông thường-Business interface, điều này cho thấy sự đơn giản trong việc cài đặt EJB3- EJB 3 loại bỏ component interface và thay thế bằng java class thông thường, java class này sẽ implement Business interface- EJB 3 cho phép trực tiếp yêu cầu instance bean mà không cần tìm kiếm bean instance thông qua JNDI với khái niệm injection

XEM THÊM:  Tìm hiểu về tỷ lệ trộn vữa xây mác 75 chuẩn nhất

Vậy là đến đây bài viết về Enterprise Javabeans (Ejb) Là Gì? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button