Tin Tức

Từ Điển Anh Việt ” General Contractor Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Những chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng được gọi chung là nhà thầu xây dựng (tiếng Anh: Construction contractor). Không chỉ có chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng cũng có những quyền và nghĩa vụ nhất định.

Đang xem: General contractor là gì

Bạn đang xem: General contractor là gì

Nhà thầu xây dựng (Construction contractor)

Nhà thầu xây dựng – danh từ, trong tiếng Anh được gọi làConstruction contractor

“Đấu thầu là việc đặt giá để thi công một dự án, mua một sản phẩm, tài sản hoặc chứng khoán tài chính, trong đó người muốn mua phải cạnh tranh với những người khác. Thông thường, người đấu thầu chào chi phí thấp nhất hoặc giá cao nhất.

Xem thêm: Danh Ngôn Về Tình Yêu Thương, 220 Câu Nói Hay Về Tình Yêu Ý Tưởng

Thông thường, người chào giá thầu cao nhất sẽ thắng thầu.” (TheoTừ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Theo Luật xây dựng năm 2014, “Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng.”

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc tư vấn lập dự án, quản lí dự án đầu tư xây dựng

Về quyền

– Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn được giao;

– Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tư vấn của mình theo qui định của pháp luật;

– Từ chối thực hiện yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư;

Về nghĩa vụ

– Thực hiện nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng đã được kí kết phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo qui định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã được kí kết;

– Bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật, giải pháp kĩ thuật, tổ chức quản lí khôngphù hợpvà vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ đầu tư;

– Các nghĩa vụ khác theo qui định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan.

Xem thêm: Mơ Cá Rô Đánh Con Gì – Chiêm Bao Mơ Thấy Cá Rô Đánh Số Đề Con Gì

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc thiết kế xây dựng công trình

Về quyền

– Yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng;

– Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế xây dựng và ngoài hợp đồng thiết kế xây dựng;

– Quyền tác giả đối với thiết kế xây dựng;

– Thuê nhà thầu phụ thực hiện thiết kế xây dựng theo qui định của hợp đồng thiết kế xây dựng;

– Các quyền khác theo qui định của hợp đồng thiết kế xây dựng và qui định của pháp luật có liên quan.

Về nghĩa vụ

– Chỉ được nhận thầu thiết kế xây dựng phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề thiết kế xây dựng;

– Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, qui chuẩn kĩ thuật cho công trình; lập hồ sơ thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, bước thiết kế, qui định của hợp đồng thiết kế xây dựng và qui định của pháp luật có liên quan;

– Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế do mình đảm nhận trong đó; chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế của nhà thầu phụ (nếu có). Nhà thầu phụ khi tham gia thiết kế xây dựng phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế trước nhà thầu chính và trước pháp luật;

– Giám sát tác giả thiết kế xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

– Không được chỉ định nhà sản xuất cung cấp vật liệu, vật tư và thiết bị xây dựng trong nội dung thiết kế xây dựng của công trình sử dụng vốn nhà nước;

– Bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ khảo sát, sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, qui chuẩn xây dựng, giải pháp kĩ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và vi phạm hợp đồng thiết kế xây dựng;

– Các nghĩa vụ khác theo qui định của hợp đồng thiết kế xây dựng và qui định của pháp luật có liên quan. (Theo Luật xây dựng năm 2014)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page