Blogs

Hướng Dẫn Sử Dụng Javascript Geolocation Là Gì, Html5: Định Vị Địa Lý (Geolocation)

Định vị là gì?

Định vị địa lý IP là việc xác định vị trí địa lý của một thiết bị, chẳng hạn như điện thoại di động, tiện ích, máy tính xách tay, máy chủ, v.v. bằng cách sử dụng địa chỉ IP.

Đang xem: Geolocation là gì

United States of America

API vị trí địa lý IP

API vị trí địa lý IP trả về thông tin vị trí của địa chỉ IP như quốc gia, khu vực, thành phố, mã ZIP, v.v. Chúng tôi cung cấp hai loại API định vị địa lý IP, đó là IP2Location onlineaz.vn API và IP2Proxy onlineaz.vn API.

{“country_code”:”US”,”country_name”:”United States of America”,”region_name”:”Michigan”,”city_name”:”Ann Arbor”,”latitude”:”42.27756″,”longitude”:”-83.74088″,”zip_code”:”48103″,”time_zone”:”-04:00″,”isp”:”No”,”domain”:”a2hosting.com”,”net_speed”:””,”idd_code”:”1″,”area_code”:”734″,”weather_station_code”:”USMI0028″,”weather_station_name”:”Ann Arbor”,”mcc”:”-“,”mnc”:”-“,”mobile_brand”:”-“,”elevation”:”266″,”usage_type”:”C”,”address_type”:”U”,”category”:”IAB19-18″,”category_name”:”Internet Technology”,”credits_consumed”:20}
{“response”:”OK”,”countryCode”:”US”,”countryName”:”United States of America”,”regionName”:”Michigan”,”cityName”:”Ann Arbor”,”isp”:”A2 Hosting Inc.”,”domain”:”a2hosting.com”,”usageType”:”C”,”asn”:”55293 A2 Hosting Inc.”,”lastSeen”:”25″,”proxyType”:”DCH”,”threat”:”-“,”isProxy”:”NO”,”provider”:”-“}

IP Định vị

Vị trí địa lý IP là một kỹ thuật tra cứu thông tin vị trí địa lý của khách truy cập, như quốc gia, vùng, thành phố, mã ZIP / mã bưu điện, vĩ độ, kinh độ, miền, ISP, mã vùng, dữ liệu di động, dữ liệu thời tiết, loại sử dụng, dữ liệu proxy, độ cao và bật, sử dụng địa chỉ IP. Nguồn dữ liệu tra cứu IP này có thể được tìm thấy dưới nhiều hình thức, ví dụ, cơ sở dữ liệu, tệp và dịch vụ web, để người dùng xây dựng các giải pháp định vị địa lý. Công nghệ này được sử dụng rộng rãi trong tường lửa, máy chủ tên miền, máy chủ quảng cáo, định tuyến, hệ thống thư, trang web và các hệ thống tự động khác, nơi vị trí địa lý có thể hữu ích. Bạn có thể thăm IP2Location.com để tìm hiểu thêm.

XEM THÊM:  Bạc Nhớ Đầu Câm Đuôi Câm Đầu Đuôi Hôm Sau Sẽ Hay Ra Những Số Này

API vị trí địa lý W3C

API vị trí địa lý W3C là một nỗ lực của World Wide Web Consortium (W3C) tiêu chuẩn hóa một giao diện để lấy thông tin vị trí địa lý cho một thiết bị phía khách hàng. Các nguồn phổ biến nhất của thông tin vị trí địa chỉ IP, Wi-Fi và Bluetooth địa chỉ MAC, nhận dạng tần số vô tuyến (RFID), vị trí kết nối Wi-Fi, hoặc thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và ID di động GSM / CDMA. Vị trí sẽ được trở lại với một độ chính xác nhất định tùy thuộc vào nguồn thông tin tốt nhất vị trí sẵn có.

Mã hóa địa lý

Mã hóa địa lý thường liên quan đến vị trí địa lý. Nó là một quá trình tìm kiếm liên quan đến địa lý tọa độ (vĩ độ và kinh độ) từ dữ liệu địa lý khác như thành phố hoặc địa chỉ. Với tọa độ địa lý các tính năng có thể được ánh xạ và nhập vào hệ thống thông tin địa lý. Mã hóa địa lý đảo ngược là việc tìm kiếm một vị trí liên kết văn bản như địa chỉ, từ tọa độ địa lý Bạn có thể truy cập vào GeoDataSource.com cho một danh sách toàn diện của các thành phố trên thế giới với vĩ độ và kinh độ.

XEM THÊM:  Muốn Học Ngôn Ngữ Minions Là Gì, Nghĩa Của Từ Minion

Continent Multilingual

Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn tên lục địa lên đến 81 ngôn ngữ khác nhau.

Xem thêm: Chọn Hướng Bàn Thờ Tuổi Ất Sửu Tốt Nhất, Phong Thủy Phòng Thờ Tuổi Ất Sửu

Country Multilingual

Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn tên quốc gia lên đến 81 ngôn ngữ khác nhau.

City Multilingual

Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn khu vực và tên thành phố trong ngôn ngữ mẹ đẻ quốc gia của họ.

GeoDataSource™ World Cities Database Free Edition (GAFN)

Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn danh sách các thành phố và mã quốc gia.

ZIP Code to Metro

Cơ sở dữ liệu này, bạn Cung cấp các bản đồ của ZIP Code đến Metro.

Xem thêm: Foci – 8 Mô Hình Bằng Diêm Đẹp Đến Khó Tin

United States State Code

Danh sách đầy đủ mã số tiểu bang Hoa Kỳ và tên. Ví dụ, ALABAMA -> AL, ALASKA -> AK.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button