Giới từ đi với come

quý khách hàng học ngữ pháp giờ Anh như thế nào? Có thường xuyên không? Đến cùng với onlineaz.vn và để được luyện những bài học kinh nghiệm ngữ pháp, giúp đỡ bạn nâng cao trình độ chuyên môn hiệu quả. Bài học tập hôm nay, chúng tôi xin share tới các bạn sẽ là 35 các cồn trường đoản cú giờ đồng hồ Anh với “Come”.

Bạn đang xem: Giới từ đi với come

=> Các cấu trúc giờ Anh cơ bản đi cùng với “khổng lồ do” cần biết

=> 22 cụm động tự giờ đồng hồ Anh cùng với look

=> Cách sư dụng “câu wish”

*

35 các rượu cồn từ bỏ tiếng Anh cùng với “Come”

- Come aboard – /kʌm. əˈbɔːrd/: lên tàu

- Come about – /kʌm.əˈbaʊt/ / : xảy ra, thay đổi chiều

- Come across – /kʌm. əˈkrɑːs/: tình cờ gặp

- Come after – /kʌm.ˈæf.tɚ/: theo sau, nối nghiệp, kế nghiệp

- Come again – /kʌm.əˈɡen/ : trở lại

- Come against – /kʌm.əˈɡenst/: chạm buộc phải, va phải

- Come along – /kʌm. əˈlɑːŋ/: đi thuộc, xúc tiến, phắn đi

- Come apart – /kʌm. əˈpɑːrt/: bóc tách khỏi, rời ra

- Come around – /kʌm.əˈraʊnd/: đi quanh, có tác dụng tươi lại, mang đến thăm, đạt mức, xông vào

- Come at – /kʌm.ˈ æt/: đạt tới mức, đến được, chũm được, thấy

- Come away – /kʌm.əˈweɪ/: đi xa, tránh ra

- Come baông chồng – /kʌm.bæk/: quay lại, được lưu giữ lại, cải lại

- Come before – /kʌm.bɪˈfɔːr/: cho trước

- Come between – /kʌm.bɪˈtwiːn/: đứng thân, can thiệp vào

- Come by – /kʌm.baɪ/: mang lại bằng phương pháp, đi qua, giành được, cài tậu

- Come clean – /kʌm.kliːn/: thú nhận

- Come down – /kʌm. daʊn/: xuống, sụp đổ, được truyền lại

- Come down on – /kʌm. daʊn.ɑːn/: mắng nhiếc, trừng phạt

- Come down with – /kʌm.daʊn. wɪð/: góp tiền, bị ốm

- Come easy lớn – / kʌm ˈiː.zi tu/: không khó khăn đối với ai

- Come forward – /ˈfɔːr.wɚd/: đứng ra, xung phong

- Come from – /kʌm.ˈfɔː.wəd/: tới từ, sinh ra

- Come full ahead – /kʌm.fʊl.əˈhed/: tiến không còn tốc độ

- Come in – /kʌm.ɪn/: đi vào, về đích, kéo lên, bước đầu, tỏ ra

- Come in for – /kʌm.ɪn.fɔːr/: có phần, dìm được

- Come into lớn – /kʌm.ˈɪn.tuː/: thành lập, quá hưởng

- Come into lớn account – /kʌm.ˈɪn.tuː.əˈkaʊnt/: được xem đến

- Come into lớn effect – /kʌm.ˈɪn.tu.əˈfekt/: bao gồm hiệu lực

- Come into existence – /kʌm.ˈɪn.tu.ɪɡˈzɪs.təns/: ra đời, hình thành

- Come into lớn force – /kʌm.ˈɪn.tu. fɔːrs/: gồm hiệu lực

- Come on – / kʌm.ɑːn/: liên tục, đi tiếp, liên tiếp

- Come over – /kʌm .ˈoʊ.vɚ/: thừa (biển), băng (đồng…)

- Come round – /kʌm.ˈ raʊnd/: đi nkhô cứng, đi vòng

- Come under – /kʌm .ˈʌn.dɚ/: rơi vào nhiều loại, nằm trong loại

- Come up with – /kʌm.ˈ ʌp. wɪð/: đưa ra, nảy ra

Ví dụ:

- When you come across new words, you must look them up in your dictionary.

=> lúc các bạn tình cờ thấy từ bỏ bắt đầu, chúng ta nên tra bọn chúng trong từ điển.

- Don’t let bad things come between us.

=> Đừng nhằm hầu hết sản phẩm công nghệ xấu can nhiễu cho tới chúng ta.

- My boss will come back at 6 pm.

=> Sếp của tớ vẫn quay trở về vào tầm 6 giờ đồng hồ chiều.

- It’s about time traders came clean about this.

=> Đã cho cơ hội những bên môi giới bắt buộc thú nhấn về vấn đề này.

- The price of oil has come down.

Xem thêm: 101 Cách Nói I Love You Too Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? What Is The Meaning Of You Too

=> Giá dầu đã giảm xuống.

- I come from Vietphái nam.

=> Tôi tới từ VN.

- He came in và sat down on the red chair.

=> Anh ấy lấn sân vào và ngồi trên loại ghế đỏ.

- She came inlớn a bit of money when her grandfather died.

=> Cô ấy thừa kế một lượng tiền vô cùng nhỏ dại Khi phụ thân cô ấy tắt thở.

- Fame and glory just not come easy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Một Số Cách Chơi Vé Số Kiểu Mỹ Như Thế Nào? Có Khó Không?

=> Danh tiếng với hào quang đãng không tới thuận tiện.

- When bởi the new driving laws come inlớn effect?

=> lúc như thế nào khí cụ bắt đầu về tài xế bước vào hiệu lực?

Phía bên trên là 35 các động từ tiếng Anh với “Come”, hi vọng đã có ích mang đến các bạn. quý khách hoàn toàn có thể mày mò giải pháp học ngữ pháp giờ Anh trên trang web của onlineaz.vn. Chúc các bạn học giờ Anh hiệu quả!


Chuyên mục: Blogs