Nghĩa của từ go on

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ onlineaz.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Nghĩa của từ go on

< + khổng lồ infinitive > She admitted her company"s responsibility for the disaster and went on to lớn explain how compensation would be paid khổng lồ the victims.
< + speech > "What I want more than anything else," he went on, "is a house in the country with a large garden for the children to lớn play in."
I just wish he"d stop going on about how brilliant his daughter is." "Yes, he does go on (a bit), doesn"t he?"
"I don"t really feel lượt thích seeing a film tonight." "Oh go on. We haven"t been lớn the cinema for ages."
something that you say in order lớn agree to lớn vì or allow something that you did not want khổng lồ vày or to allow before:
present tense goes | present participle going | past tense went us/went/ | past participle gone us/ɡɔn, ɡɑn/
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves
Xem thêm: Cách Nhận Biết Phiên Bản Office Retail Là Gì, Hỏi/ Thắc Mắc

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập onlineaz.vn English onlineaz.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Download Nero 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Portable, Download Nero 2016 Platinum Full Crack

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Blogs