HỎI ĐÁP

Hệ số k tính giá đất là gì

Yếu tố điều chỉnh giá đất là gì?

Hệ số điều chỉnh giá đất (còn gọi là hệ số k) là hệ số tính giá đất cụ thể theo bảng giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương. Giá đất do Ủy ban nhân dân công bố. tỉnh và thành phố.

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2022 của 63 tỉnh thành

2022 Hệ số điều chỉnh giá đất 63 tỉnh (hệ số k) (ảnh từ Internet)

Bạn đang xem: Hệ số k tính giá đất là gì

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 (Hệ số k) ở 63 tỉnh

Chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất theo giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và bảng giá đất để xác định giá đất cụ thể (Điều 18 Khoản 1 Nghị định số 1). . 44/2014) / nĐ-cp).

1. Hòa bình

Quyết định số 22/2022 / ngày 22 tháng 7 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bình Thuận năm 2022

2. Cần những bài thơ

Quyết định số 18/2022 / ngày 07 tháng 7 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất đến năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

3. Jian Jiang

Quyết định số 12/2022 / ngày 09 tháng 6 năm 2022 quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022

4. Dunoon

Quyết định số 16/2022 / qd-ubnd ngày 06 tháng 6 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất (k) đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

5. Lễ kỷ niệm

Quyết định số 10/2022 / ngày 20 tháng 5 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Khánh Hòa năm 2022

6. Sóc Trăng

Quyết định số 08/2022 / QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Sóc Trăng năm 2022

7. Đại dương

Quyết định số 05/2022 / ngày 20 tháng 4 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2022

8. Quảng Ninh

Quyết định số 06/2022 / QĐ-UBND ngày 08/02/2022 quy định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Quyết định số 14/2022 / QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 quy định về việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022

9. Phúc An

Quyết định số 15/2022 / qd-ubnd ngày 15 tháng 4 năm 2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Phú An năm 2022

10. Đà Nẵng

Quyết định số 03/2022 / qd-ubnd ngày 3 tháng 3 năm 2022 về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đến năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11. Khuyến mại

Quyết định số 06/2022 / qd-ubnd ngày 25 tháng 2 năm 2022 của tỉnh Quảng Bình về Hệ số điều chỉnh giá đất đến năm 2022

12. Lizhou

Quyết định số 04/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 2 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 tại tỉnh Lai Châu

13. Hòa bình

Quyết định số 04/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 2 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 tại tỉnh Tài Bình

Quyết định số 10/2022 / qd-ubnd ngày 17 tháng 6 năm 2022 sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất cho một số vị trí trong Phụ lục của Quyết định số 04/2022 / qd-ubnd do tỉnh Taiping ban hành

14. Gia đình

Quyết định số 04/2022 / QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định số 21/2022 / qd-ubnd ngày 4 tháng 5 năm 2022 về các yếu tố điều chỉnh các yếu tố điều chỉnh giá đất cho các con đường, địa điểm và khu vực được lựa chọn trong Phụ lục XII của Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2022 / qd -ubnd Đã có quy định bổ sung, hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai năm 2022

15. Thiên Giang & lt; Cập nhật & gt;

16. Quản trị viên

Quyết định số 430 / qd ngày 28 tháng 1 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

XEM THÊM:  24/7 nghĩa là gì? Sự khác biệt giữa 24/7 và 24/24 là gì?

17. Bắc Ninh

Quyết định số 01/2022 / qd-ubnd ngày 28 tháng 1 năm 2022 về việc điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 của tỉnh Bắc Ninh

18. An Giang

Quyết định số 03/2022 / qd-ubnd ngày 24 tháng 01 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang

19. Beikan

Quyết định số 03/2022 / qd-ubnd ngày 13 tháng 1 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất cho tỉnh Pekan vào năm 2022

20. Long Sơn

Quyết định số 03/2022 / QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lạng Sơn năm 2022

21. Mãi mãi

Ngày 01 tháng 07 năm 2022 01/2022 / qd-ubnd Quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2022

22. Hòa bình

Quyết định số 01/2022 / qd-ubnd ngày 06 tháng 01 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bình Dương năm 2022

23. Hongyan

Xem thêm: Chiến lược thị trường mục tiêu là gì

Quyết định số 850 / qd-ubnd ngày 12 tháng 4 năm 2022 về việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất (k) để tính thuế sử dụng đất ở tỉnh Hinggan năm 2022

Quyết định số 184 / nq-hĐ ngày 16 tháng 3 năm 2022 về việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất (k) để tính giá đất tính thuế sử dụng đất tỉnh Hinggan năm 2022

Quyết định số 422 / qd-ubnd ngày 11 tháng 2 năm 2022 về việc tính Hệ số điều chỉnh giá đất (k) cho Giá thuê đất năm 2022 ở tỉnh Hinggan

24. Cao bằng

Quyết định số 08/2022 / qd-ubnd ngày 08 tháng 4 năm 2022 quy định hệ số điều chỉnh giá đất đến năm 2022 để tính giá đất cụ thể theo tỉnh

25. Tây Ninh

Quyết định số 04/2022 / qd-ubnd ngày 14 tháng 02 năm 2022 quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022

26. Huế – Huế

Quyết định số 05/2022 / qd-ubnd ngày 14 tháng 02 năm 2022 quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Huế năm 2022

27. Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 53/2021 / QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 28/2022 / QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để lấy ý kiến ​​của người dân thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 2022

p>

28. Dole

Quyết định 17/2022 / qd-ubnd ngày 5 tháng 5 năm 2022 sửa đổi phụ lục quy định tại Điều 2 Điều 1 điểm a Quyết định 30/2020 / qd-ubnd, trong đó quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh do Dak lak sử dụng

Quyết định số 30/2020 / ngày 20 tháng 10 năm 2020 Quy định các yếu tố điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29. Bến tre

Quyết định số 04/2022 / qd-ubnd ngày 09 tháng 02 năm 2022 quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2022

30. Ninh Bình

Quyết định số 06/2022 / qd-ubnd ngày 25 tháng 02 năm 2022 quy định hệ số điều chỉnh giá đất đến năm 2022 để xác định loại đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá khởi điểm đấu giá đất. giá quyền, xác định số lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thu được

31. Thái Nguyên

Quyết định số 51/2021 / qd-ubnd ngày 21 tháng 12 năm 2021 quy định hệ số điều chỉnh giá đất đến năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên.

32. Bạc

Quyết định số 15/2022 / qd-ubnd ngày 5 tháng 7 năm 2022 về Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bạc Liêu năm 2022

33. Lin Tong

Quyết định số 08/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 1 năm 2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tại huyện Tân Dung, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Quyết định số 10/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 01 năm 2022 về bảng hệ số điều chỉnh giá đất tại huyện Langyang, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

XEM THÊM:  Giá trị sổ sách là gì? Vai trò của giá trị sổ sách | CareerLink.vn

Quyết định số 09/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 1 năm 2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tại huyện Đức Trung, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Quyết định số 12/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 1 năm 2022 về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tại huyện Baolin, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Quyết định số 14/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 01 năm 2022 về bảng hệ số điều chỉnh các loại giá đất trên địa bàn huyện Đa Hộ Ái, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Quyết định số 13/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 01 năm 2022 về bảng hệ số điều chỉnh các loại giá đất tại huyện Đinh Lăng, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Quyết định số 15/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 01 năm 2022 về hệ số điều chỉnh giá các loại đất tại huyện Dade, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Quyết định số 16/2022 / QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 về bảng hệ số điều chỉnh các loại giá đất trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Quyết định số 11/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 1 năm 2022 về Bảng các yếu tố điều chỉnh giá đất tại huyện Lâm Hạ, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Quyết định số 05/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 1 năm 2022 về Bảng điều chỉnh các yếu tố giá đất tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Quyết định số 06/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 1 năm 2022 về Bảng điều chỉnh các yếu tố giá đất tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Quyết định số 07/2022 / qd-ubnd ngày 18 tháng 1 năm 2022 về Bảng điều chỉnh các yếu tố giá đất tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2022

34. Hà Nội

Quyết định số 02/2021 / QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021 căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất; công nhận nhà nước Gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thu tiền sử dụng đất và cho phép Thành phố Hà Nội chuyển mục đích sử dụng đất ở vượt hạn mức34.

35. Hải Phòng

Quyết định số 41/2021 / qd-ubnd ngày 29 tháng 11 năm 2021 quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng đến năm 2021

36. Baria – Vũng Tàu

Quyết định số 02/2021 / qd-ubnd ngày 29 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021

37. Bắc Giang

Quyết định số 1550 / ngày 29 tháng 12 năm 2021 về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022

38. Bình tĩnh

Quyết định số 79/2021 / qd-ubnd ngày 16 tháng 12 năm 2021 về việc xác định yếu tố điều chỉnh giá đất tính thuế sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

p>

39. Yên tâm

Quyết định số 33/2020 / ngày 15 tháng 12 năm 2020 quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

40. Mao Mao

Quyết định số 50/2021 / QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Xem thêm: Siêu văn bản còn được gọi là gì

41. Điện Biên

Quyết định số 31/2021 / qd-ubnd ngày 21 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022

42. Hươu Đông

Quyết định số 57/2021 / qd-ubnd ngày 20 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2022

43. Tháp giống nhau

Quyết định số 34/2021 / QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2022

44. Hà Giang

Quyết định số 55/2021 / QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2022

XEM THÊM:  Chơi hệ có nghĩa là gì trên facebook

45. Hà Nam

Quyết định số 43/2020 / ngày 30 tháng 12 năm 2020 quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021

Quyết định số 44/2020 / QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính thuế sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, xác nhận quyền sử dụng đất. Sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Hà Nam năm 2021

46. Hà Tĩnh

Quyết định số 15/2021 / qd-ubnd ngày 25 tháng 3 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2021

47. Hậu Giang

Quyết định số 25/2021 / qd-ubnd ngày 21 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất ở tỉnh Hầu Giang đến năm 2022

48. Hòa bình

Quyết định số 83/2021 / qd-ubnd ngày 20 tháng 12 năm 2021 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất đối với tỉnh Hòa bình năm 2022

49. Quay

Quyết định số 52/2021 / qd-ubnd ngày 31 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

50. Lào Cai

Quyết định số 36/2020 / ngày 22 tháng 12 năm 2020 Quy định yếu tố điều chỉnh giá đất tỉnh Lào Cai năm 2021

51. Changan

Quyết định số 52/2021 / qd-ubnd ngày 14 tháng 11 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 làm cơ sở xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Long An

52. Nam Định

Quyết định số 65/2021 / qd-ubnd ngày 30 tháng 12 năm 2021 về các yếu tố điều chỉnh giá đất đến năm 2022 để xác định giá đất tính thuế sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

53. Ngee Ann

Quyết định số 69/2021 / qd-ubnd ngày 22 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

54. Ninh Thuận

Quyết định số 91/2021 / QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Ninh Thuận năm 2022

55. Fushou

Quyết định số 25/2021 / qd-ubnd ngày 21 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2022

56. Quảng Nam

Quyết định số 44/2021 / qd-ubnd ngày 21 tháng 12 năm 2021 tỉnh Quảng Nam về Hệ số điều chỉnh giá đất đến năm 2022

57. Tổng quát

Quyết định số 1338 / ngày 31 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

58. Kéo sơn

Quyết định số 53/2020 / ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở tỉnh Sơn Lộ đến năm 2021

59. Qingqing

Quyết định số 5474 / QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 tỉnh Thanh Hóa về Hệ số điều chỉnh giá đất đến năm 2022

60. Cha Wing

Quyết định số 30/2021 / qd-ubnd ngày 21 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2022

61. Tuyên ngôn Ánh sáng

Quyết định số 26/2021 / qd-ubnd ngày 28 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 tại tỉnh Xuanguang

62. Hạnh phúc vĩnh cửu

Quyết định 78/2021 / qd-ubnd ngày 31 tháng 12 năm 2021 bổ sung Hệ số điều chỉnh giá đất và tiếp tục thực hiện các Quyết định 45/2020 / qd-ubnd và 36/2021 / qd-ubnd về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 tại Tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 45/2020 / qd-ubnd ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định yếu tố điều chỉnh giá đất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Quyết định số 36/2021 / qd-ubnd ngày 30 tháng 6 năm 2021 bổ sung Điều 2 khoản 2 Quyết định số 45/2020 / qd-ubnd quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021

63. Yên tâm

Quyết định số 38/2021 / qd-ubnd ngày 21 tháng 12 năm 2021 về Hệ số điều chỉnh giá đất cho Ontario vào năm 2022

Tuần

Xem thêm: Đàn ông khi yêu – Kỹ năng cần thiết chính là sự tinh tế

Vậy là đến đây bài viết về Hệ số k tính giá đất là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button