Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet casino malaysia sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots qtech playtech like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/

HỎI ĐÁP

Hình thức kỷ luật cao nhất là gì

Công vụ là hoạt động được thực hiện nhân danh quyền lực nhà nước. Công vụ là trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Vì vậy, công chức không chỉ là người lao động, mà còn phải làm tròn nhiệm vụ, quyền hạn mà nhân dân giao phó, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên thực tế, hiện tượng công chức không làm tròn nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, pháp luật vẫn còn tồn tại. Những hành động này cần phải được thực hiện nghiêm túc. Trước tình hình đặc biệt nêu trên của công chức, ngày 17/5/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2011/nĐ-cp quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Bạn đang xem: Hình thức kỷ luật cao nhất là gì

cac-hinh-thuc-ky-luat-doi-voi-cong-chuc

Điện thoại tư vấn pháp luật cán bộ, công chức, viên chức: 1900.6568

Theo quy định của quy chế này, hành vi vi phạm kỷ luật của công chức có thể bị xử lý theo các hình thức sau:

– Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì áp dụng các hình thức: khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; buộc thôi việc.

– Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì áp dụng các hình thức: khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; cách chức; buộc thôi việc; buộc thôi việc.

Trong đó, hình thức kỷ luật như sau:

1. Hình thức xử phạt:

Công chức bị xử lý bằng hình thức nhắc nhở khi thực hiện hành vi quy định tại Điều 9 Nghị định số 34/2011/nĐ-cp, cụ thể:

– Có thái độ cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi thi hành công vụ.

– Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng.

– Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Tự nguyện nghỉ việc từ 03 đến 05 tổng số ngày làm việc trong tháng.

– Sử dụng trái phép tài sản công.

– Thẩm định hồ sơ pháp lý đối với người không đủ điều kiện.

– Vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống mại dâm và các quy định khác của pháp luật về lao động.

2. Kỷ luật Cảnh cáo:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định-Luật số 34/2011/nĐ-cp, công chức vi phạm một trong các hành vi sau đây thì bị phạt cảnh cáo:

– Cấp văn bản quy phạm pháp luật cho người không đủ tiêu chuẩn.

– Khai thác thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị để trục lợi.

– Không chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về điều động, phân công công tác.

– Tham gia đào tạo, bồi dưỡng sử dụng văn bản trái pháp luật; thi nâng ngạch công chức.

– Tự ý thôi việc, tổng số ngày làm việc trong tháng từ 05 ngày đến dưới 07 ngày;

– Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan Công an thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mà công chức trực thuộc.

– Tập sự, phục hồi đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

– Vi phạm nghiêm trọng pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, lãng phí; kỷ luật lao động;

3. Hình thức hạ bậc lương:

Trường hợp công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây thì bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ ngạch lương: (theo Điều 11 Nghị định-Luật số 34/2011/nĐ-cp)

– Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, làm ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tham khảo: Trẻ mấy tháng biết lật và các mốc phát triển của trẻ sơ sinh ⋆ Hồng Ngọc Hospital

– Lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý vi phạm pháp luật để trục lợi.

– Vi phạm nghiêm trọng pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống mại dâm và pháp luật khác có liên quan đến công chức, viên chức.

4. Hạ bậc kỷ luật:

Công chức vi phạm một trong các điều luật sau đây quy định tại Điều 12 Nghị định-Luật số 34/2011/nĐ-cp đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì bị kỷ luật cách chức:

p>

– Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành được giao mà không có lý do chính đáng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

– Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống mại dâm và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công chức nhưng đã được kiểm điểm công tâm khi xem xét kỷ luật;

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi trách nhiệm của mình mà không áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

5. Hình thức kỷ luật sa thải:

Điều 13 của quy định nêu trên quy định, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây thì bị khai trừ:

– Bổ nhiệm bằng văn bản trái pháp luật.

– Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành được giao mà không có lý do chính đáng có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng.

– Tù có thời hạn quản chế hoặc cải tạo không giam giữ.

– Vi phạm nghiêm trọng pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống mại dâm và pháp luật khác có liên quan đến công chức, viên chức.

Đối với công chức giữ chức vụ tư pháp, áp dụng hình thức cách chức theo quy định tại Nghị định số 34/2011/nĐ-cp và pháp luật chuyên ngành.

p>

Cac-hinh-thuc-ky-luat-doi-voi-cong-chuc-2

Tư vấn pháp luật về xử lý kỷ luật công chức trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

6. Hình thức kỷ luật buộc thôi việc:

(theo Điều 14 Nghị định 34/2011/nĐ-cp)

Đây là hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất và áp dụng đối với công chức:

– Bị kết án tù chung thân.

– Sử dụng văn bản không hợp pháp để tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

– Tự ý thôi việc, có 3 lần liên tiếp thông báo bằng văn bản của đơn vị sử dụng công chức, tháng đi làm quá 7 ngày làm việc, một năm đi làm quá 20 ngày làm việc.

– Vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng; tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống mại dâm và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công chức.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà công chức vi phạm kỷ luật bị xử lý khác nhau.

7.Trình tự xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức:

7.1. Thủ tục kỷ luật viên chức:

Việc xử lý kỷ luật đối với một sĩ quan được tiến hành như sau:

– Bước 1: Căn cứ quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, đề xuất hành vi và thời điểm xử lý hình sự, thời hạn xử phạt và hình thức kỷ luật đối với cơ quan đề nghị xử lý kỷ luật cán bộ của cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời hiệu thì báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định tổ chức phiên họp để xem xét trách nhiệm và xử lý dứt điểm.

Trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng hình thức kỷ luật được đề xuất, thời điểm xử lý kỷ luật và thời điểm cưỡng chế thi hành kỷ luật. pháp luật.

Trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng thì đề xuất cũng gửi Bộ Nội vụ thẩm định, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyết định kỷ luật thì họp kiểm điểm về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người điều hành và thành lập hội đồng kỷ luật. Cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định thành phần phiên họp kiểm điểm và hội đồng kỷ luật.

Xem thêm: Quản Trị Marketing Là Gì? Vai Trò Của Quản Trị Marketing

– Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật.

7.2. Công chức, trình tự kỷ luật công chức:

Việc xử lý kỷ luật công chức được thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Tổ chức họp xét;

– Bước 2: Thành lập Hội đồng kỷ luật;

– Bước 3: Thẩm quyền ra quyết định kỷ luật.

Lưu ý:

– Trường hợp công chức đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt mà đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam để chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, kiểm sát thì không thực hiện bước 1 khi xét xử hành vi vi phạm.

– Không thực hiện bước 1 và bước 2 nếu công chức, viên chức vi phạm pháp luật, bị tòa án kết án phạt tù không áp dụng chế độ quản chế hoặc bị tòa án kết tội tham nhũng 2.

p>

8.Cán bộ, công chức có được chuyển từ viên chức sang công chức khi bị kỷ luật không?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi muốn hỏi luật sư: Cán bộ, công chức có được chuyển từ viên chức sang công chức nếu đang bị xử lý kỷ luật không? Công chức có được chuyển trở lại công chức nếu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chuyển công chức bị xử lý kỷ luật không?

Cố vấn:

Theo khoản 1 Điều 79 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định các hình thức kỷ luật công chức như sau:

“I. Công chức có hành vi vi phạm Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị áp dụng một trong các hình thức xử lý sau đây:

p>

a) khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) giảm lương;

d) Hạ cấp;

d) sa thải;

e) Buộc thôi việc. “

Điều 78 Khoản 1 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định các hình thức xử lý kỷ luật cán bộ như sau:

“1. Công chức vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

p>

a) khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) sa thải;

d) sa thải. “

Theo quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, khi cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật thì áp dụng hình thức xử lý nêu trên.

Hiện nay, không có quy định cán bộ, công chức được chuyển từ viên chức sang công chức trong thời hạn 1 năm có được chuyển trở lại công chức hay không.

Xem thêm: Khuynh hướng tình dục vô tính là gì

Vậy là đến đây bài viết về Hình thức kỷ luật cao nhất là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button