HỎI ĐÁP

Tiêu chí đánh giá xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Các cán bộ làm việc tại cơ quan sẽ được Cơ quan quản lý công chức đánh giá, xếp loại. Vậy tiêu chí đánh giá, phân loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là gì, pháp luật nói cụ thể về điều này như thế nào? Bài viết dưới đây của Yang Jiafa sẽ đi sâu tìm hiểu những vấn đề liên quan và giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Bạn đang xem: Hoàn thành tốt nhiệm vụ là gì

Luật sư Tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Nội quy dành cho quan chức?

Theo Luật Viên chức năm 2010, viên chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng theo chức vụ, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị. theo luật. Viên chức chịu sự quản lý của cơ quan quản lý viên chức và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về viên chức, tuân thủ các quy định của pháp luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các công chức sẽ được đánh giá thường xuyên, mục đích của việc này được quy định trong mục 39 của Đạo luật Công chức 2010 để làm cơ sở cho việc tiếp tục bố trí. , sử dụng, bổ nhiệm, sa thải, đào tạo, phát triển, khen thưởng, kỷ luật và thực thi hệ thống, chính sách đối với viên chức.

<3

Để đánh giá công chức một cách toàn diện, khách quan, Điều 41 “Luật Viên chức” năm 2010 quy định rõ nội dung đánh giá viên chức, việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau: >

– Kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

-Thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp;

– Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

Xem thêm: Viên chức là gì? Quan chức là gì? Công chức là gì?

– Cán bộ thực hiện các nhiệm vụ khác.

Dựa trên các tiêu chuẩn này, cơ quan quản lý công chức sẽ tiến hành đánh giá toàn diện công việc và đạo đức của người được đánh giá.

2. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của viên chức

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 90/2020 / nĐ-cp về đánh giá và phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các quan chức công cộng như sau:

XEM THÊM:  Hạn mức khả dụng tạm tính là gì

Xem thêm: Kinh tế quan liêu bao cấp là gì

– Đối với cán bộ không giữ chức vụ quản lý:

Một người không phải là người quản lý đáp ứng tất cả các tiêu chí sau sẽ được phân loại là hoàn thành tốt công việc:

Về yếu tố đạo đức, chính trị: thực hiện các quy định về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phép tắc, lề lối làm việc, kỷ luật tổ chức, v.v.

Về mức độ hoàn thành công việc: Người lao động phải hoàn thành 100% công việc theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đảm bảo chất lượng đảm bảo đúng thời hạn. , hiệu quả, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ được hoàn thành quá mức.

– Đối với người quản lý: Người quản lý đáp ứng tất cả các tiêu chí sau sẽ được xếp hạng chất lượng theo mức độ hoàn thành tốt công việc:

Xem thêm: Công chức, viên chức có được cấp vốn cho doanh nghiệp không?

Theo quy chế, thực hiện các quy định về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc, tác phong, kỷ luật, v.v. Đồng thời, thực hiện chế độ cán bộ quản lý, thực hiện đường lối, nguyên tắc của Đảng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Không để xảy ra vụ việc, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; làm tốt công tác lãnh đạo, hướng dẫn, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm của tổ chức …

Cán bộ quản lý thực hiện theo hợp đồng làm việc đã ký, theo kế hoạch đã lập hoặc công việc cụ thể được giao, tận tâm thực hiện các tiêu chuẩn kết quả thực hiện, hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng và hiệu quả;

Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao cho người quản lý này được đánh giá là đã hoàn thành mọi chi tiêu và nhiệm vụ được giao trong kỳ đánh giá, vượt ít nhất 50% chỉ tiêu;

Về tỷ lệ hoàn thành của đơn vị: 100% cấp trên hoặc đơn vị do người quản lý trực tiếp quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 70% hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành tốt công việc.

2.2. Tiêu chí chấm điểm chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 90/2020 / nĐ-cp về đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ. như sau:

XEM THÊM:  Từ, bi, hỷ, xã trong kinh Pháp cú - Phật giáo Quảng Nam

– Đối với những người không phải là người quản lý:

Công chức không giữ chức vụ quản lý cũng có đủ tiêu chuẩn quy định về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức và kỷ luật. Công chức phải hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký, kế hoạch đã lập hoặc phân công cụ thể, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng, đúng thời hạn.

– Đối với Người quản lý: Người quản lý đáp ứng tất cả các tiêu chí sau sẽ được đánh giá là Hoàn thành tốt công việc:

Xem thêm: Lượt đi lượt về xe buýt là gì

Xem thêm: Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Người quản lý phải đáp ứng và thực hiện các tiêu chuẩn quy định về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức và kỷ luật. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; làm tốt công tác lãnh đạo, hướng dẫn, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền; xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của tổ chức và kế hoạch hoạt động để phòng ngừa vi phạm kỷ luật, khiếu nại, tố cáo kéo dài phải xử lý; phòng chống tham nhũng …

Ngoài các tiêu chuẩn đạo đức, các nhà quản lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký, theo kế hoạch đã đề ra hoặc theo phân công công việc cụ thể. Mọi việc giao hàng đều được hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Người quản lý phải đảm bảo rằng các đơn vị hoặc lĩnh vực công việc mà họ phụ trách đã hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được giao trong kỳ đánh giá và ít nhất 80% trong số đó đã được hoàn thành đúng thời hạn. Đối với đơn vị do mình quản lý yêu cầu 100% đơn vị do mình quản lý trực tiếp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 70% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.

2.3. Tiêu chuẩn xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 90/2020 / nĐ-cp về đánh giá và phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì tiêu chuẩn phân loại chất lượng của viên chức ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ là như sau:

XEM THÊM:  Dây đeo khẩu trang tiếng anh là gì

Xem thêm: Kinh tế quan liêu bao cấp là gì

– Đối với cán bộ không giữ chức vụ quản lý:

Những người không phải là người quản lý đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây sẽ được phân loại theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

Công chức sự nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức và kỷ luật; còn viên chức phải đạt tiêu chuẩn về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Hợp đồng làm việc đã ký, phù hợp với kế hoạch đã lập hoặc nhiệm vụ cụ thể được giao hoàn thành đầy đủ, trong đó không bảo đảm quá 20% tiêu chuẩn. Đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ hoặc không hiệu quả.

– Đối với người quản lý:

Xem thêm: Công chức, viên chức sinh con thứ ba

Người quản lý đáp ứng các tiêu chí sau sẽ được phân loại ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

Theo quy định, tuân thủ các quy định về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, lề lối, tác phong, ý thức tổ chức và kỷ luật, thực hiện triệt để chủ trương của Đảng, giữ vững thể chế, kỷ luật, không để xảy ra tình trạng các vụ việc, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; xây dựng thể chế Kế hoạch công tác, kế hoạch hoạt động hàng năm để phòng ngừa vi phạm kỷ luật, khiếu nại, tố cáo kéo dài phải xử lý; phòng chống tham nhũng …

Ngoài các tiêu chuẩn đạo đức, các nhà quản lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ của họ theo hợp đồng làm việc đã ký, theo kế hoạch đã lập hoặc phù hợp với công việc cụ thể được giao. Tất cả các nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành Tại thời điểm hoàn thành nhiệm vụ, tiêu chuẩn không được vượt quá 20% so với tiêu chuẩn chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ, kém hiệu quả.

Người quản lý phải đảm bảo đơn vị hoặc lĩnh vực công việc được giao có trách nhiệm hoàn thành ít nhất 70% mục tiêu, nhiệm vụ; đơn vị do mình quản lý trực tiếp phải hoàn thành ít nhất 70% mục tiêu, mục tiêu khi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Xem thêm: Chuột sa chĩnh gạo có nghĩa là gì

Vậy là đến đây bài viết về Tiêu chí đánh giá xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button