Hometown nghĩa là gì

He started his career in the reserve sầu team at his hometown club Strasbourg before moving lớn Belgium with Excelsior Virton in 2009.

Bạn đang xem: Hometown nghĩa là gì


Anh bước đầu sự nghiệp sinh sống nhóm dự bị của câu lạc bộ quê nhà Strasbourg trước khi tới Bỉ với Excelsior Virton năm 2009.
(Matthew 10:41) The Son of God also honored this widow when he held her up as an example before the faithless people of his hometown, Nazareth. —Luke 4:24-26.
(Ma-thi-ơ 10:41) Con của Đức Chúa Ttách cũng sử dụng nhiều bà góa này lúc nói đến gương của bà trước đám dân thiếu đức tin lên trên Na-xa-lạnh lẽo, quê hương ngài.—Lu-ca 4:24-26.
Packer vẫn làm cho lễ cung hiến ngôi Đền Thờ Brigmê mẩn City giỏi mỹ sinh sống đô thị quê hương ông, khu vực ông xuất hiện với Khủng lên.
Anh mở đầu sự nghiệp đá bóng của mình cùng với câu lạc bộ sinh hoạt quê nhà là SCB Viktoria Köln trước khi chuyển sang 1.
(Matthew 4:3-10) Soon after that, Jesus preached to lớn the inhabitants of his hometown of Nazareth, using the Scriptures. —Luke 4:16-21.
(Ma-thi-ơ 4:3-10) Chẳng bao lâu kế tiếp, Chúa Giê-su sử dụng Kinc Thánh rao giảng cho cư dân thành Na-xa-lạnh, quê hương ngài.—Lu-ca 4:16-21.
Our father was still in the military, but he và Mother had agreed that if they were ever separated during the war, they would try lớn reunite at the hometown of my grandparents.
Cha của Shop chúng tôi vẫn còn đấy ngơi nghỉ trong quân ngũ, tuy thế ông cùng Mẹ tôi sẽ thỏa thuận rằng nếu họ bao gồm bị chia tay trong thời chiến, thì bọn họ cũng sẽ nỗ lực sum họp nghỉ ngơi quê của các cụ nội tôi.
4 Months earlier, in his hometown of Nazareth, Joseph found that his life changed forever after his engagement lớn the daughter of Heli.
4 Hơn một năm trước trên quê nhà Na-xa-rét, cuộc đời Giô-snghiền trọn vẹn thay đổi sau thời điểm đính ước với con gái của Hê-li.
Méndez started his career at hometown club Masatepe & played for Diriangén before moving on to lớn Managua in 2011.
Méndez bắt đầu sự nghiệp trên câu lạc bộ quê nhà Masatepe với thi đấu cho Diriangén trước khi đưa mang đến Managua năm 2011.
In March năm ngoái, security agents in Hanoi detained her & took her baông xã lớn her hometown in Ha Nam province.
As a young girl growing up in her hometown of Afton, Wyoming, Susan knew và admired a family in her ward that is a marvelous example of the chain of the generations.

Xem thêm: White Water Rafting Là Gì - Chèo Thuyền Vượt Ghềnh Thác Trên Sông(


Là một cô bé trẻ Khủng lên trên quê nhà Afton, Wyoming, Susan đang biết với yêu thích một mái ấm gia đình trong tiểu phạm vi hoạt động của cô, là 1 ví dụ kỳ lạ về chuỗi đôi mắt xích các cầm cố hệ.
Takita"s hometown of Takaoka, Toyama, maintains a Film Resources Museum; staff have sầu reported that at times over a hundred Takita fans visit per day.
Quê nhà của Takita sống Takaoka, Toyama, vẫn duy trì một Bảo tàng Chứng tích Phim; nhân viên cấp dưới cho thấy thêm đã có những thời khắc đạt lượng tham quan du lịch hơn một trăm con người mến mộ Takita một ngày.
They wanted to return with their young children lớn their hometown in Utah but couldn’t leave Idaho until they cleared $350 in debt.
Họ ý muốn cùng với những con nhỏ tuổi của mình quay trở lại quê mùi hương làm việc Utah nhưng quan yếu tránh Idaho cho đến khi họ trả hết số chi phí nợ 350 đô la.
After the German reunification in 1990, they returned to lớn their hometown of Pößnechồng và to their old trang chính there.
Sau Khi thống tốt nhất nước Đức vào năm 1990, bọn họ trsinh sống về quê nhà của Pößnechồng cùng mang đến khu nhà ở cũ của mình sống kia.
My hometown of Fez, Morocco, boasts one of the largest walled medieval cities in the world, called the medina, nestled in a river valley.
Quê hương tôi ngơi nghỉ Fez, Morocteo một giữa những thị trấn Trung cổ lớn nhất thế giới phía bên trong thung lũng sông.
I come lớn this work as an architect and an urban planner, và I"ve sầu spent my career working in other contested cities, like Chicago, my hometown; Harlem, which is my current home; Washington, D.C.; & Newark, New Jersey.
Tôi mang lại với các bước này với tứ bí quyết là 1 trong kiến trúc sư với một đơn vị hoạch định đô thị, cùng tôi đã từng có lần làm việc sống rất nhiều đô thị khiến tranh cãi xung đột khác, như thể Chicago, quê hương tôi; Harlem, vị trí tôi đang sống; Washington, D.C.; với Newark, New Jersey.
When speaking about the tuy vậy, Perry said she first had the idea for the tuy vậy while she was in her hometown of Santa Barbara, California: "I was at breakfast when I saw this hummingbird, and hummingbird was having breakfast as well..... và I don"t know if you know but hummingbirds are supposedly good luck & I was just thinking about hummingbirds.
Về bài hát, Perry nói lần đầu tiên mở ra phát minh cho bài bác hát Khi cô đang sinh hoạt quê nhà Santa Barbra, California: "Tôi đã dùng ăn sáng thì bỗng nhiên tôi thấy được một crúc chim ruồi và chú humming birht cũng đã có một bữa sớm nhỏng thể...tôi cũng băn khoăn sao nữa, bạn biết đấy chim ruồi biết tới biểu tượng của việc như mong muốn cùng lúc đó tôi chỉ nghĩ về chim ruồi.
As the show"s creator, Waithe"s goal was lớn bring her experience growing up on the South Side và experiencing its diversity lớn craft a story that paints a more nuanced portrait of her hometown than is typically shown.

Xem thêm: Oh My Gosh Là Gì - Omg Tiếng Việt Nghĩa Là Gì


Là tín đồ sáng tạo của công tác, phương châm của Waithe là đem về đòi hỏi của chính mình sinh sống phía Nam và trải nghiệm sự nhiều mẫu mã của chính nó nhằm tạo thành một mẩu chuyện vẽ một bức chân dung dung nhan thái hơn về quê hương của cô ý.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Blogs