Blogs

” If Any Nghĩa Là Gì ?

1. Nghĩa của AnyAny là một từ hạn định. Nó được dùng để chỉ số lượng hoặc một con số không định rõ và được dùng khi không cần biết số lượng cụ thể. Vì có nghĩa rộng và không xác định, any thường được dùng trong câu phủ định và câu hỏi và trong những trường hợp muốn diễn đạt ý nghi ngờ hay phủ định.Ví dụ:Have you got any beer? (Anh có chút bia nào không?)We didn't have any problems going through customs. (Chúng ta chẳng gặp vấn đề gì khi thông qua hải quan cả.)You never give me any help. (Anh chẳng bao giờ chịu giúp em gì cả.)The noise of the party stopped me getting any sleep. (Tiếng ồn từ bữa tiệc khiến tôi không ngủ thêm được chút nào.)I suddenly realise I'd come out without any money. (Tôi đột nhiên nhận ra rằng mình sẽ nghỉ việc mà chẳng nhận được chút tiền nào.)

Any thường đi sau if.Ví dụ:If you find any blackberries, keep some for me. (Nếu cậutìm thấy quả mâm xôi, thì để dành cho tớ 1 ít nhé.)

– Đôi khi any có nghĩa “nếu có, nếu có bất cứ..Bạn đang xem: If any là gì.”Ví dụ:Any fog will clear by noon. = if there is any fog, it will clear by noon. (Nếu có sương mù, thì nó sẽ tan trước buổi trưa.)Perhaps you could correct any mistakes I've made. (Có lẽ cậu có thể sửa nếu có bất cứ lỗi sai nào mà tớ mắc phải.)

Any cũng được dùng để nhấn mạnh với nghĩa “bất kỳ ai/cái gì“Ví dụ:You can borrow any book you like. (Cậu có thể mượn bất cứ cuốn sách nào cậu muốn.)

2. Any và SomeTrái ngược với any, some thường dùng trong câu khẳng định.Ví dụ:I need some razor blades. (Tớ cần một vài lưỡi dao cạo.)Have you got any razor blades? (Cậucó cái lưỡi dao cạo nào không?)Sorry, I haven't got any razor blades. (Rất tiếc, tớ chẳng có lưỡi dao cạo nào cả.)

3. Any, Not any và NoAny khi đứng 1 mình thì không mang nghĩa phủ định. Nó chỉ mang nghĩa phủ định khi đi cùng với not.Ví dụ;She's unhappy because she hasn't got any friends. (Cô ấy không vui vì cô ấy không có người bạn nào cả.)KHÔNG DÙNG: She's unhappy because she has got any friends.Bạn đang xem: If any là gì

Đang xem: If any là gì

No thì có nghĩa giống như not any, nhưng nhấn mạnh hơn.Ví dụ:She has got no friends. (Cô ấy chẳng có người bạn nào cả.)

Not any không thể đứng đầu câu, thay vào đó ta dùng No.Ví dụ:No cigarette is harmless. (Không có loại thuốc lá nào là vô hại cả.)No tourists came to the town that year.

Đang xem: If any nghĩa là gì

Xem thêm: Stilt House Là Gì – Nhà Sàn Tiếng Anh Là Gì

(Không có du khách nào ghé thăm thị trấn vào năm đó.)

4. Danh từ khi có và không có anyVới danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều, chỉ dùng any khi nói đến số lượng không xác định.Ví dụ:Is there any water in that can? (Có chút nước nào trong cái lon đó không?)Is there water on the moon? (Có nước trên mặt trăng không?) => Nhấn mạnh đến sự tồn tại của nước chứ không nói đến số lượng, nên không dùng any.

None of her children have got any sense. (Không đứa con nào của cô ấy là có ý thức cả.)Ann looks like her mother, but she hasn't got blue eyes. (Ann trông giống mẹ, nhưng cô ấy không có đôi mắt xanh.)KHÔNG DÙNG: She hasn't got any blue eyes. (Con người có số lượng mắt nhất định là 2, nên không dùng any.)

5. Any với nghĩa “bất kể, bất kỳAny có thể được dùng với nghĩa “bất kể, bất kỳ” để nhấn mạnh sự tự do lựa chọn. Khi dùng với nghĩa này, any có thể đứng trong câu khẳng định, câu phủ định và câu hỏi, và có thể đứng trước danh từ đếm được số ít, danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được.Ví dụ:Ask any doctor, they will all tell you that alcohol is a poison. (Hãy cứ hỏi bất kỳ bác sĩ nào xem, họ sẽ đều nói với anh rằng rượu chính là chất độc.)She goes out with any boy who asks her. (Cô ấy đi chơi với bất kỳ người con trai nào rủ cô ấy.)When shall I come? ~ Any time. (Tớ nên đến lúc nào? ~ Bất kể lúc nào cũng được.)

Lưu ý: chúng ta dùng either, không dùng any, khi nói đến sự lựa chọn 1 trong 2 người/vật.Ví dụ:I can write with either hand. (Tôi có thể viết bằng tay nào cũng được.)KHÔNG DÙNG: I can write with any hand.

Xem thêm: Người Sinh Năm 1991 Là Năm Con Gì ? Làm Sao Để Có Được Tiền Tài Sung Túc

6. Cách dùng at allAt all thường dùng được dùng để nhấn mạnh ý nghĩa cho cụm (not) any.Ví dụ:I'll do any job at all- even road-sweeping. (Tôi sẽ làm bất kể công việc gì- thậm chí là quét dọn đường.)She doesn't speak any English at all. (Cô ấy không nói được chút tiếng Anh nào.)

Do any books here belong to you? (Có cuốn sách nào ở đây là của cậu không?)Do any of these books belong to you? (Có bất kỳ cuốn nào trong số những cuốn sách ở đây là của cậu không?)

I don't think any staff want to work tomorrow. (Tớ không nghĩ có nhân viên nào lại muốn làm việc vào ngày mai đâu.)I don't think any of us want to work tomorrow. (Tớ không nghĩ có ai trong số chúng ta lại muốn làm việc vào ngày mai đâu.)

Lưu ý: khi đứng sau any of là một danh từ số nhiều đóng vai trò là chủ ngữ, thì động từ có thể chia cả ở dạng số ít và số nhiều. Trong văn phong trang trọng thì thường chia số ít.Ví dụ:If any of your friends is/are interested, let me know. (Nếu có bất kỳ ai trong số những người bạn của cậu quan tâm, thì hãy cho tớ biết nhé.)

8. Khi any đứng một mình, không có danh từ phía sauTa có thể lược bỏ danh từ đứng sau any, nếu như câu đã rõ nghĩa.Ví dụ:A: Did you got the oil? (Cậu mua dầu chưa?)B: No, there wasn't any left. (Chưa, chẳng còn chút dầu nào cả.)

Thay vì not any, chúng ta cũng có thể dùng none.Ví dụ:No, there was none left. (Chẳng còn chút dầu nào cả.)

9. Từ ghépNhững quy luật trên có thể áp dụng với cả các từ ghép anybody, anyone, anything, anywhere.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button