HỎI ĐÁP

Mạch Hở Là Gì – Thể Loại:Hyđrocacbon Không No – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022

Mạch hở là gì – Danh mục: Hydrocacbon không bão hòa

Hóa học hữu cơ luôn là phần học khó nhất đối với trẻ em để hiểu và ghi nhớ các kỹ năng, kỹ năng và kiến ​​thức. Chính vì vậy ant guru đã viết bài Áp dụng cho môn Hóa hữu cơ nói chung một kỹ thuật về hiđrocacbon rất đầy đủ, dễ nhớ để giúp các bạn. Bài báo: Đường mở là gì

Bạn đang xem: Mạch hở trong hóa học là gì

Tôi. Hóa học hữu cơ tổng hợp: Hóa học hữu cơ đại cương

1. Xuất sắc, Danh mục:

– Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon, ngoại trừ các hợp chất đơn giản và dễ hiểu như co, co2, cacbonat, xianua. – Tính trội: + Phải có cacbon, đôi khi là hiđro, thường gặp oxi và nitơ, liên kết trực tiếp với halogen, lưu huỳnh, photpho … + Đa ​​số liên kết hóa học: cộng hóa trị. + Dễ bay hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy hơn các hợp chất vô cơ. + Phản xạ thường chậm nhất và kém hoàn hảo nhất, không theo một hướng và không thẳng hàng. + Số lượng hợp chất hữu cơ có khoảng 10 triệu chất, còn đối với chất vô cơ chỉ có khoảng 100.000 chất. -Phân loại: + Hiđrocacbon: Hiđrocacbon no (chỉ có một liên kết đơn) Hiđrocacbon không no (có cả liên kết đơn và liên kết đôi, ba) Chất thơm (trong phân tử có vòng benzen ở giữa). + Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete, anđehit: Hiển thị định tính nguyên tố đã thêm. Ví dụ: cxhyoz cho biết chất hữu cơ thêm vào có chứa ba nguyên tố c, h và o. + Công thức đơn giản nhất, đơn giản nhất (ctĐgn): Thể hiện phần trăm số nguyên tử trong phân tử. Ví dụ, ch2o có nghĩa là ở tử số, tỷ lệ c: h: o = 1: 2: 1. + Công thức phân tử (ctpt): Hiển thị số nguyên tử bổ sung của mỗi nguyên tố trong phân tử. Ví dụ: khi ctĐgn là ch2o, thì khi n = 2, ctpt là (ch2o) n và ta có c2h4o2. Để xác định công thức phân tử, cần biết thành phần cấu tạo của các nguyên tố và khối lượng mol của chính các nguyên tố đó. – Khảo sát, nghiên cứu và nghiên cứu các yếu tố định tính và định lượng:

*

Tổng phù hợp thuyết hoá hữu cơ

*

Tổng phù hợp thuyết hoá hữu cơ – Minh chứng và khẳng định minh chứng và khẳng định khối lượng mol phân tử: + Nương tựa vào tỉ khối đối với khoảng trống hoặc đối với H2: MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2 + Những chất khó, hoặc không mờ hơi: cam kết bằng cách thức thức nghiệm lạnh hay nghiệm sôi.

2. Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ

-Cấu trúc:

*

Tổng phù hợp thuyết hoá hữu cơ – Thuyết cấu trúc hoá học: + Trong phân tử chất hữu cơ, những nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị and theo một thứ tự không căn chỉnh. Thứ tự liên kết này được gọi là cấu trúc hoá học. Sự cân chỉnh thứ tự tự liên kết đó sẽ tạo nên nên được chất mới. + Trong phân tử chất hữu cơ, cacbon có hoá trị 4. Các nguyên tử cacbon phối kết hợp với những nguyên tử của nhiều nguyên tố and phối kết hợp thẳng trực tiếp với nhau phân thành các mạch cacbon lạ mắt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng). + Nổi trội của nhiều chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (thực chất and số lượng những nguyên tử) and cấu trúc hoá học (thứ tự liên kết của nhiều nguyên tử).

XEM THÊM:  Người sinh năm 2014 là tuổi con gì

3. Chất đồng phân

Tham khảo: Tội cướp giật tài sản là gì? Hình phạt của tội cướp giật tài sản

– Đồng chất: Các chất có tính chất hóa học tương tự nhưng ít hơn một hoặc nhiều nhóm -ch2. Ví dụ, metan ch4, etan c2h6, propan c3h8 là đồng đẳng của nhau. -Các chất: Các chất có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo hóa học khác nhau. Ví dụ: cùng công thức phân tử là c2h6o thì có 2 công thức cấu tạo là ch3 – ch2 – oh (etanol) và ch3 – o – ch3 (đimetyl ete).

4. Liên kết hóa học trong các hợp chất hữu cơ

– Chất hữu cơ rất có thể có liên kết đơn, đôi hoặc ba. – Liên kết hiđro là đường liên kết yếu di chuyển nguyên tử hiđro sang nguyên tử có độ âm điện lớn. Liên kết này có ảnh hưởng lớn đến độ tan, nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của nhiều chất trong nước.

5. Người phản ánh không phải trả tiền:

Thứ hai. Tổng hợp hóa học hữu cơ: Hydrocacbon

Hydrocacbon là hợp chất hữu cơ bao gồm hai nguyên tố, cacbon và hydro.

1. Các ankan:

đồng đẳng ankan (parafin): công thức chung: cnh2n + 2 (n≥1). Ví dụ: ch4, c2h6, c3h8,…. -Các đồng phân: Chỉ có đồng phân mạch c (mạch thẳng, phân nhánh). Viết đồng phân: + viết c mạch thẳng. Chúng tôi nhận được một đồng phân tuyến tính. + bớt c đi 1 là nhánh, coi tính đối xứng của nối c với nhánh. Khi số c nhánh bằng số c thì mạch chính dừng. + Nhập h để chiếm số đồng phân hoàn hảo nhất. – Công thức tính nhanh: 3 – Tên: + Chọn mạch chính: là mạch dài nhất, có nhiều nhánh nhất. + Đánh số: Bắt đầu từ bên c gần cành nhất. + Tên: số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + tên mạch chính + an.

*

Tổng phù hợp thuyết hoá hữu cơ – Nổi trội vật lí: + Nhẹ hơn nước, phần đông không tan nội địa, tan nhiều trong dung môi hữu cơ. + C1 → C4 là khí, những ankan tiếp sau sau là lỏng, C18 trở đi là rắn. – Nổi trội: Chỉ gồm những liên kết đơn. – Nổi trội hoá học: + Phản quang tính chất của ankan là phản xạ thế. Nguyên tử C trong ankan bị sửa chữa thay thế bởi nguyên tố halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng and ưu ái thế vào H ở C bậc cao. + Phản quang tách: Phía bên dưới nhiệt độ and xúc tác thích hợp, ankan có phân tử khối nhỏ dại dại dại bị tách thành những anken khớp ứng. Xem Ngay: 7 Bước Tải game show ứng Dụng Miễn Phí Trên Iphone, 5 Trang Web Tải game show Cho Iphone Hay Nhất + Phản quang đốt cháy: + Trong công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ, ta chiếm được ankan. – Phần mềm:

XEM THÊM:  Thành ngữ với 'horse' - VnExpress

*

Tổng phù hợp thuyết hoá hữu cơ

2. Olefin:

Dãy đồng đẳng -alkene (anken): công thức chung cnh2n (n≥2). – Đồng phân: Anken có đồng phân cấu tạo (chuỗi c và điểm đặt nối đôi) và đồng phân hình học. + Structural Heterogeneity: Không đồng nhất Mẹo viết: Viết một đoạn mạch c thẳng. Xét tính đối xứng của vị trí liên kết đôi. Chúng tôi nhận được các đồng phân mạch thẳng. Giảm 1 c làm nhánh, xét tính đối xứng của nhánh c và nối đôi, kiểm tra hoá trị c. Khi số c nhánh bằng số c thì mạch chính dừng lại. Đầu vào h chiếm đồng phân hoàn hảo nhất. Đồng phân hình học tồn tại khi hai nhóm thế của nguyên tử c mang liên kết đôi lạ mắt. Nếu một nhóm thế (-ch3, -c2h5, -cl, …) có phân tử mở rộng với nhiều địa chỉ hơn ở cùng một phía của liên kết đôi, nó được coi là ở dạng cis và phía kia ở dạng trans. . – Danh pháp: + Chọn mạch vòng chính: là chuỗi dài nhất, chứa liên kết đôi và có nhiều nhánh nhất. + Đánh số: Bắt đầu với phía gần nhất với đường nối đôi. + tên: chỉ số bố trí nhánh – tên đường nhánh + tên mạch chính – chỉ số bố trí đường giao nhau đôi – vi.

*

Xem thêm: Quan hệ pháp luật lao động là gì

Tổng phù hợp thuyết hoá hữu cơ – Nổi trội cấu trúc: Phân tử chứa một liên kết đôi, trong những số ấy chứa một liên kết π and một liên kết σ. – Nổi trội vật lí: + Nhẹ hơn nước, không tan nội địa. + C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn. + Khi M tăng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi and khối lượng riêng tăng dần đều. – Nổi trội hoá học của anken: + Phản quang đặc là phản xạ cộng (vì có liên kết π kém bền, dễ bị phá huỷ): Anken cộng H2 Thành lập ankan khớp ứng; cộng với halogen hay hợp chất halogen Thành lập dẫn xuất halogen; cộng với nước Thành lập ancol khớp ứng. Lao lý Macconhicop: Khi cộng hợp chất không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu ái phối tích hợp C bậc thấp, còn X ưu ái phối tích hợp C bậc cao. + Phản quang trùng hợp: – Điều chế: – Phần mềm:

*

Tổng phù hợp thuyết hoá hữu cơ Ankađien – Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử có 2 nối đôi. – Công thức tổng quát: CnH2n – 2 (n ≥ 3) – Phân loại: Ankađien có 2 nối đôi liên tục nhau, ankađien có 2 nối đôi chiêu thức một nối đơn (ankađien kết hợp, phần mềm kinh hồn bạt vía nhất), ankađien có 2 nối đôi chiêu thức nhau nhiều nối đôi…. – Nổi trội hoá học: Ankađien có đặc điểm hoá học tương tự như anken.

XEM THÊM:  Dịch tên 63 TỈNH THÀNH Việt Nam sang tiếng Trung ⇒by tiếng Trung Chinese

4. Anjin:

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở có liên kết ba trong phân tử. – Công thức tổng quát: cnh2n – 2, (n ≥ 2). -đồng phân: ankan có đồng phân mạch c và đồng phân liên kết ba, nhưng không tồn tại đồng phân hình học. Viết đồng phân: + viết c mạch thẳng. Xét tính đối xứng của mạch c đặt ở liên kết ba. Ta có đồng phân mạch thẳng. + bớt 1 c làm nhánh, coi tính đối xứng nối nhánh c và nối ba, kiểm tra hoá trị c. Khi số c nhánh bằng số c thì mạch chính dừng lại. + Nhập h để chiếm số đồng phân hoàn hảo nhất. – Danh pháp: Tên: + Chọn mạch chính: là mạch dài nhất, chứa ba kết nối, nhiều nhánh nhất. + Đánh số: Bắt đầu với bên gần bộ ba nhất. + Tên: điểm đặt nhánh-tên nhánh + tên mạch chính-điểm đặt bộ ba.

*

Tổng phù hợp thuyết hoá hữu cơ – Tên bình thường: – Nổi trội hoá học: Ankin tham gia phản xạ cộng, trùng hợp and những ank-1-in tham gia phản xạ thế. – Phần mềm:

*

Tổng phù hợp thuyết hoá hữu cơ

5. Chất đồng nhất của benzen

– Đồng đẳng của benzen là những hiđrocacbon thơm có vòng benzen trong phân tử. -cttq: cnh2n-6 (n ≥ 6). -Các dạng đồng phân: -Viết đồng phân: Đồng đẳng của benzen là đồng phân về vị trí ankyl trên cấu trúc mạch vòng và mạch c của nhánh. Vòng benzen là chuỗi chính. + 6 điểm đặt c trên vòng chính là 6 điểm đặt nối các nhánh. + Nếu số bậc c của chuỗi phân nhánh từ 3 trở lên thì sẽ tồn tại các đồng phân trong cấu trúc bậc c của chuỗi phân nhánh. – Tên: Tên của ankyl + benzen. + đánh số sao cho chỉ số của nhánh hoang dại nhất. + Nếu hai nhóm thế ở 1,2 và một mình liên kết với nhau thì ta gọi là ortho- (o-). + Nếu 2 nhóm thế trong 1,3-nửa liên kết với nhau thì ta gọi là meta- (m-). + Nếu hai nhóm thế ở đoạn 1,4 đứng liên kết với nhau thì ta gọi là para- (p-).

*

Tổng phù hợp thuyết hoá hữu cơ – Nổi trội cấu trúc: Vòng benzen bền theo năm tháng vững vì có 3 liên kết đơn xen kẹt 3 liên kết đôi. Xem Ngay: Giờ Utc Là Gì – đổi Giờ Utc Sang Giờ VN – Nổi trội hoá học:– Phần mềm:

*

Tổng phù hợp thuyết hoá hữu cơ Mong rằng với phần Tổng phù hợp thuyết hoá hữu cơ về hiđrocacbon trên đây sẽ giúp đỡ những em hiểu rõ kỹ năng và kỹ năng và kiến thức hoá hữu cơ and chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng cực tốt để học các chương tiếp sau sau. Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem thêm: Sinh ngày 20/6 là cung gì – Giải mã bí ẩn về tình yêu và tính cách

Bài viết: Mạch hở là gì – Thể loại: Hydrocacbon không bão hòa

Vậy là đến đây bài viết về Mạch Hở Là Gì – Thể Loại:Hyđrocacbon Không No – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022 đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button