Nguyên lý tiếng anh là gì

Mặt tiền và phần nội thất bgiết hại theo nguyên tắc trong phong cách Napoléon III: không có không gian làm sao là không được tô điểm.

Bạn đang xem: Nguyên lý tiếng anh là gì


The facade và the interior followed the Napoleon III style principle of leaving no space without decoration.
Tuy Archimedes ko phát minh sáng tạo ra đòn kích bẩy, ông đã chỉ dẫn một giải thích về nguyên lý trong tác phđộ ẩm Về sự thăng bằng của các thế giới của chính bản thân mình.
While Archimedes did not invent the lever, he gave sầu an explanation of the principle involved in his work On the Equilibrium of Planes.
Nguyên lý trong cơ học cổ xưa E ∝ mc2 được cách tân và phát triển thứ nhất vì chưng Gottfried Leibniz và Johann Bernoulli, những người dân vẫn trình bày rượu cồn năng như thể "lực sống" (vis viva).
The principle in classical mechanics that E ∝ mv2 was first developed by Gottfried Leibniz and Johann Bernoulli, who described kinetic energy as the living force, vis viva.
Phong trào của công ty chúng tôi là vậy tục cùng dựa trên các nguyên tắc dân nhà Mỹ, một trong những nguim lý đó là thoải mái tôn giáo.
Our movement is secular and is founded on American democratic principles, one of which is freedom of religion.
Trong thời hạn nhiều năm, Einstein đã bị trăn trngơi nghỉ vày sự thiếu thốn đồng bộ thân hai nguyên ổn lý cơ bạn dạng trong Vật .
For a long time, Einstein had been troubled by an inconsistency between two fundamental principles of physics.
Archimedes vậy vào đó rất có thể vẫn tìm kiếm một giải pháp thực hiện nguim lý đang biết đến trong tbỏ tĩnh học tập nlỗi Nguyên ổn lý Archimedes, nhưng ông diễn đạt trong siêng luận Về các thiết bị thể nổi của bản thân.
Archimedes may have instead sought a solution that applied the principle known in hydrostatics as Archimedes" principle, which he describes in his treatise On Floating Bodies.

Xem thêm: " Yo Là Gì ? Yo Nghĩa Là Gì


Vấn đề này cho thấy các nguyên tử trong lý ttiết nguyên tử của Dalton chưa hẳn là không thể phân tách được nhỏng Dalton kể, nhưng núm vào đó bọn chúng tất cả kết cấu bên phía trong.
This indicated that the atoms in John Dalton"s atomic theory were not indivisible as Dalton claimed, but had inner structure.
Ockyêu thích đề ra ngulặng lý Occam, trong đó một lý thuyết dễ dàng sẽ tiến hành ưu tiên rộng một kim chỉ nan phức tạp, với nên tránh suy đân oán về các hiện tượng lạ ko quan tiền sát được.
Ockmê mẩn introduced the principle of parsimony – or Occam"s razor – whereby a simple theory is preferred lớn a more complex one, và speculation on unobservable phenomena is avoided.
Như vậy hiện tượng lạ cơ học lượng tử xứng đáng kinh ngạc... được tôn kính vào nguyên lý cô động Heisenberg.
This staggering quantum mechanical phenomenon... is enshrined in the Heisenberg uncertainty principle.
Từ đó, tôi giới thiệu một nguyên ổn lý rằng, trong vấn đề đưa ra quyết định phần nhiều gì là xuất sắc cùng các gì là xấu cho một cá nhân, tiêu chí quan trọng tuyệt nhất là những khao khát cùng đam mê ý muốn của fan kia."
By this I mean the principle that, in deciding what is good & what is bad for a given individual, the ultimate criterion can only be his own wants and his own preferences."
Các giáo với những nguyên tắc: Hiểu những giáo cùng các nguyên tắc quan trọng đặc biệt được đào tạo trong sách Giáo với Giao Ước.
Doctrinesprinciples: Understand major doctrines and principles taught in the Doctrine and Covenants.
Geographical Data Sets allow you to pick 1 of the 4 available Geographical ID dimensions to use as your key.
Cùng cùng với câu hỏi phát âm văn uống chình ảnh cùng ngôn từ, các giảng viên cần phải cẩn thận nhận thấy thuộc đọc những giáo cùng nguyên tắc trong đội thánh tlỗi, mặt khác xem xét lại những giáo nguyên tắc được đề nghị trong lịch trình huấn luyện và giảng dạy.

Xem thêm: Nền Hình Nền Trống Đồng Vector, 100+ Hình Nền Powerpoint Trống Đồng


Along with understanding the context and nội dung, teachers should carefully identify and understand the doctrinesprinciples in the scripture block & Đánh Giá those suggested in the curriculum.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Blogs