Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet casino malaysia sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots qtech playtech like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/

HỎI ĐÁP

Giai đoạn 2021-2025, xã nông thôn mới nâng cao phải đạt những tiêu chí gì? | Tạp chí Kinh tế và Dự báo

19 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới

Theo Quyết định số 318, xã nông thôn mới đạt chuẩn quốc gia có 19 tiêu chí. Trong đó, nhóm quy hoạch có 1 tiêu chuẩn (1 quy hoạch); nhóm hạ tầng kinh tế – xã hội có 8 tiêu chuẩn (giao thông 2 đạt; 3 thủy lợi và phòng chống thiên tai; 4 điện; 5 trường học; 6 cơ sở vật chất văn hóa. ; 7- Cơ sở hạ tầng kinh doanh nông thôn; 8- Thông tin và truyền thông; 9- Nhà ở); Tập đoàn kinh tế và tổ chức sản xuất đạt 4 tiêu chí (10- Thu nhập; 11- Nghèo đa chiều; 12- Lực lượng lao động; 13- Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn) ; Nhóm Văn hóa-Xã hội-Môi trường có 6 tiêu chí (14-Giáo dục và Đào tạo; 15-Y tế; 16-Văn hoá; 17-Môi trường và An toàn thực phẩm; 18-Tiếp cận pháp luật với Hệ thống Chính trị và Thị trường; 19-Quốc phòng và An ninh).

Giai đoạn 2021-2025, xã nông thôn mới nâng cao phải đạt những tiêu chí gì? Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 318 cũng quy định cụ thể chỉ tiêu chung, cũng như chỉ tiêu theo từng vùng: Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tiêu chí thủy lợi và phòng, chống thiên tai có các nội dung: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên; đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

Bạn đang xem: Nông thôn mới nâng cao là gì

Về thu nhập bình quân đầu người đến năm 2022, mục tiêu chung là hơn 48 triệu đồng / người; miền núi phía Bắc và miền Trung, miền Trung và miền Bắc hơn 39 triệu đồng / người; vùng Đồng bằng sông Hồng. trên 53 triệu đồng / người; duyên hải miền Trung và Nam Bộ, Tây Nguyên từ 44 triệu đồng trở lên; miền Đông Nam Bộ từ 62 triệu đồng trở lên; Đồng bằng sông Cửu Long từ 53 triệu đồng trở lên. .

XEM THÊM:  Phân biệt giữa ID Apple và tài khoản iCloud. Những sai lầm thường mắc phải?

Các tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, bao gồm: Xã hoạt động có hiệu quả với hợp tác xã và tuân thủ Luật hợp tác xã; xã có mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững; truy xuất nguồn gốc xã trọng điểm các sản phẩm, sản phẩm được chứng nhận của Vietjet hoặc các sản phẩm tương đương liên quan đến xây dựng vùng nguyên liệu; lập kế hoạch và triển khai các chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) kết hợp với hạ tầng bảo vệ môi trường; có đội khuyến nông cộng đồng hiệu quả.

Tham khảo: Chòm sao hoàng đạo Cự Giải – Giải mã tính cách và những điều thú vị – Cool Mate

Chuẩn bảo hiểm y tế có 4 yếu tố cấu thành: tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế (cho cả hai giới); cộng đồng đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) của trẻ em dưới 5 tuổi; tỷ lệ dân số mắc bệnh điện tử. Hồ sơ bệnh án.

Các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn thực phẩm bao gồm: Tỷ lệ điểm sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường; cảnh quan, không gian xanh – sạch – đẹp, an toàn; không tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung ; khu vực nông thôn Không gian xanh công cộng khu dân cư; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định; tỷ lệ hộ gia đình, điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; chất thải nhựa tạo ra trong khu vực được thu gom, tái sử dụng và Tỷ lệ tái chế và xử lý; …

19 Tiêu chuẩn xã nông thôn mới và nâng cao

Quyết định cũng quy định các xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 bao gồm: 1- Xã đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn quốc gia). Giai đoạn 2021-2025); 2- Đạt 19 tiêu chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, gồm: 1- Quy hoạch; 2- Giao thông; 3- Thủy lợi và phòng chống thiên tai; 4- Điện; 5- Giáo dục; 6- Văn hóa; 7- Cơ sở hạ tầng kinh doanh nông thôn; 8- Thông tin và truyền thông; 9- Nhà ở; 10- Thu nhập; 11- Nghèo đa chiều; 12- Lực lượng lao động; 13- Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 14- Y tế; 15- Hành chính công; 16- Luật Liên hệ; 17- Môi trường; 18- Chất lượng môi trường sống; 19- Quốc phòng và An ninh.

XEM THÊM:  Cảnh báo chống trộm ô tô hoạt động ra sao? Cách tắt còi báo

Trong đó, tiêu chuẩn quy hoạch bao gồm: Quy hoạch tổng thể xây dựng xã còn hiệu lực hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch; có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện. quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch; quy hoạch cấp trên có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư mới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương và theo hướng đô thị hóa. .

Các tiêu chuẩn về giao thông bao gồm: tỷ lệ bảo dưỡng đường xã hàng năm, đảm bảo xanh – sạch – đẹp và được trang bị các hạng mục cần thiết theo yêu cầu (biển báo, biển báo, đèn chiếu sáng, gờ, đèn giảm tốc, cây xanh …);, Tỷ lệ đường giao thông giữa các thôn: được cứng hóa và duy tu hàng năm; trang bị các hạng mục cần thiết (biển báo, biển báo, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh …) đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp; kiên cố hóa tỷ lệ ngõ xóm đảm bảo ánh sáng- xanh – sạch – đẹp, tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa.

Về thu nhập bình quân đầu người đến năm 2022, mục tiêu chung là hơn 58 triệu đồng / người; miền Trung và miền núi phía Bắc là hơn 47 triệu đồng / người; Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Vùng đồng bằng là hơn 64 triệu đồng / người; vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên là 52 triệu đồng / người trở lên; vùng Đông Nam bộ là 76 triệu đồng / người trở lên.

XEM THÊM:  Danh xưng, chứng chỉ, bằng cấp trong hệ thống giáo dục nước ta | Giáo dục Việt Nam

Tham khảo: Thuyết minh dự án đầu tư là gì

Từ năm 2018 đến năm 2020, đối với các xã ĐBKK, xã an toàn khu, xã mới thoát nghèo thì áp dụng mức đạt chuẩn nông thôn mới hoặc xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng lên theo quy định. . Vùng núi Bắc Trung Bộ.

Các bộ và ủy ban liên quan, phù hợp với chức năng quản lý quốc gia, công bố các mục tiêu cụ thể và ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn và mục tiêu của tiêu chuẩn nông thôn mới cấp thị trấn giai đoạn tiếp theo. 2021-2025, 30 ngày kể từ ngày 8/3/2022.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dưới sự hướng dẫn của các Bộ, Ban liên quan xây dựng quy chế cụ thể đối với các nhóm công chúng theo điều kiện cụ thể và nhu cầu phát triển kinh tế. Điều kiện kinh tế – xã hội đảm bảo mức tiêu chuẩn không thấp hơn quy định của Trung ương, gắn xây dựng nông thôn mới với quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp và đô thị hóa nông thôn, từng bước tiếp cận điều kiện cơ sở hạ tầng văn minh, xanh, sạch, đẹp. , thành phố xinh đẹp và yên bình. giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp kiểm tra, giám sát, duy trì và nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới hàng năm sau khi địa phương đạt chuẩn để đảm bảo phát triển nông thôn bền vững.

Trong xây dựng thôn mới ở các thôn, làng, bản, làng, bản, UBND tỉnh cần chủ động xây dựng các tiêu chuẩn đạt chuẩn nông thôn mới, ban hành và hướng dẫn thực hiện các khu trình diễn nông thôn mới, cộng đồng dân cư thôn, làng. và các thôn nhỏ trong vùng có đủ đặc điểm kinh tế, văn hóa, đảm bảo đồng bộ với cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới. /.

Tham khảo: Nghị định 54-CP điều lệ phục vụ của Hạ sỹ quan, Binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam

Vậy là đến đây bài viết về Giai đoạn 2021-2025, xã nông thôn mới nâng cao phải đạt những tiêu chí gì? | Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button