Person in charge là gì? định nghĩa, khái niệm, giải thích ý

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ onlineaz.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Person in charge là gì? định nghĩa, khái niệm, giải thích ý

*

a dance from the West Indies in which the dancer bends backwards to lớn go under a low bar that is made lower each time he or she goes under it

Về vấn đề này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*Xem thêm: What Does The Bonjour Application Does In The Computer? Is It Safe

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn onlineaz.vn English onlineaz.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Xem Địa Chỉ Ip Của Máy In Trên Windows, Hướng Dẫn Tìm Địa Chỉ Ip Của Máy In Trên Windows

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tin Tức