HỎI ĐÁP

Quan hệ pháp luật phát sinh là gì

1. Thế nào là chấm dứt quan hệ pháp luật?

Chấm dứt quan hệ pháp luật là chấm dứt quan hệ pháp luật do chủ thể xác lập. Quan hệ pháp luật bị chấm dứt do sự kiện pháp lý nhất định.

Quan hệ hành chính – pháp luật là quan hệ xã hội nảy sinh trong quá trình quản lý nhà nước, là quan hệ xã hội mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân do pháp luật hành chính điều chỉnh có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hành chính. Quan hệ hành chính – pháp luật được xác định là một loại quan hệ pháp luật cụ thể, là kết quả của sự tác động của các quy phạm pháp luật hành chính theo mệnh lệnh – mệnh lệnh đối với quan hệ hành chính. Chúng rất phong phú, đa dạng và xuất hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

co-so-lam-phat-sinh-thay-doi-hoac-cham-dut-quan-he-phap-luat-hanh-chinh

Bạn đang xem: Quan hệ pháp luật phát sinh là gì

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

2. Cơ sở hình thành, sửa đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính:

Các quy định của pháp luật, sự kiện pháp lý và năng lực chủ thể của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Chỉ khi có đủ ba điều kiện này thì quan hệ pháp luật hành chính mới được phát sinh và chấm dứt. Trong đó, quy phạm pháp luật hành chính, các cơ quan hữu quan, năng lực chủ thể của tổ chức, cá nhân là điều kiện chung làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính, sự kiện pháp lý, hành chính là điều kiện thực tế cụ thể trực tiếp làm thay đổi, chấm dứt quan hệ. .

3. Luật hành chính:

là một loại quy phạm pháp luật cụ thể được xây dựng để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh từ quá trình hành chính.

Pháp luật hành chính tạo tiền đề và là cơ sở ban đầu để phát sinh, thay đổi và chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính. Quy phạm pháp luật hành chính quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quản lý nhà nước, quy định nội dung quy tắc xử sự của các bên … Tuy nhiên, nếu không có chủ thể thì quan hệ pháp luật hành chính không thể được tạo ra, thay đổi hoặc chấm dứt, và một quan hệ pháp luật hành chính không thể được xác lập mà phải có Chủ thể, sự kiện và các hoàn cảnh, điều kiện cụ thể khác mới hợp pháp.

XEM THÊM:  Viêm khớp cổ tay: Nguyên nhân, triệu chứng, điều trị và phòng ngừa

+ Những điều kiện, hoàn cảnh mà chủ thể quản lý hành chính sản sinh ra quan hệ pháp luật hành chính, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác trong quá trình thực hiện quản lý hành chính quốc gia.

+ Quyền quản trị.

+ Quyền và nghĩa vụ pháp lý hành chính của các đối tượng quản lý nhà nước.

Xem thêm: Tư vấn pháp lý hành chính trực tuyến qua điện thoại

Ví dụ: Quy chế Công vụ nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, công chức.

+ Thủ tục hành chính và vụ việc vi phạm hành chính.

+ Thực thi và khuyến khích hành chính.

Xem thêm: Cà Mau có đặc sản gì? 15 đặc sản Cà Mau mua làm quà

Ví dụ: Quy phạm pháp luật hành chính về việc cưỡng đoạt tài sản của ông x giữa nhà nước và công dân x chỉ phát sinh nếu có quy định pháp luật hành chính về việc cưỡng đoạt tài sản của ông x. Có quyết định hành chính về luật trưng thu và sung công tài sản. Luật này quy định về việc trưng thu, cưỡng đoạt tài sản; quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc trưng thu, cưỡng đoạt tài sản; quyền và nghĩa vụ của người cưỡng đoạt, cưỡng đoạt tài sản; quyền và nghĩa vụ của người khác trong việc trưng thu, sung công tài sản. Nếu không có quy định của pháp luật về việc trưng thu, sung công tài sản thì dù nhà nước đã mua tài sản của ông X thì không có quan hệ pháp luật hành chính nào trong trường hợp này.

4. Các vấn đề pháp lý hành chính:

là sự kiện thực tế liên quan đến việc quy phạm pháp luật hành chính xác lập, sửa đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính.

Sự kiện pháp lý hành chính là những điều kiện thực tế cụ thể trực tiếp dẫn đến sự thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính. Các sự kiện pháp lý hành chính chủ yếu được chia thành:

-biến số: là những sự kiện xảy ra theo quy luật khách quan không nằm trong tầm kiểm soát của con người (như bão lụt, hạn hán, chết người …) mà sự xuất hiện, thay đổi hoặc chấm dứt của chúng là quy luật hành chính liên quan đến sự kiện Tạo ra, thay đổi hoặc chấm dứt mối quan hệ.

Ví dụ, khi bão lụt xảy ra, cơ quan phòng chống lụt bão có quyền ban hành công văn khẩn cấp về phòng chống lụt bão và phối hợp với các cơ quan chức năng khác.

Xem thêm: Chủ đề là gì? blds 2015 chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự?

XEM THÊM:  Chăn nuôi an toàn sinh học là gì

Khi trẻ em sinh ra, cha mẹ phải đăng ký khai sinh với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em sinh sống, sau đó Ủy ban nhân dân cấp giấy khai sinh cho trẻ em.

p>

– Hành động: đề cập đến một sự kiện pháp lý được điều chỉnh bởi ý chí của một cá nhân, việc thực hiện hoặc không thực hiện liên quan đến việc tạo ra, sửa đổi hoặc chấm dứt hành vi theo quy định của Luật Hành chính. Các quan hệ pháp luật hành chính. Hành vi được chia thành hành vi hợp pháp và hành vi trái pháp luật.

Hành vi pháp lý rất đa dạng, chẳng hạn như: quyết định hành chính hợp pháp hoặc quan hệ hành chính – pháp luật của các cơ quan nhà nước, các sáng kiến ​​do các cơ quan, tổ chức và công dân thể hiện thông qua hoạt động pháp lý và các văn bản pháp luật của họ như đơn, đơn, thư, khiếu nại, và phục tùng người giám sát Các cơ quan, tổ chức và cá nhân tố cáo.

Ví dụ : Khiếu nại là một vấn đề pháp lý hành chính tạo ra quan hệ pháp luật hành chính giữa người có quyền giải quyết khiếu nại và người khiếu nại, bị đơn. lời phàn nàn.

Hành vi trái pháp luật: là những hành vi không tuân thủ các quy định của pháp luật hành chính. Hành vi trái pháp luật hành chính sản sinh ra các quan hệ pháp luật hành chính với việc áp dụng quy phạm pháp luật hành chính là nội dung. Các biện pháp cưỡng chế do luật hành chính quy định. Hành vi trái pháp luật dẫn đến xuất hiện quan hệ pháp luật bảo vệ, đó là quan hệ pháp luật trách nhiệm hành chính.

Ví dụ: Theo Nghị định số 100/2019 / nĐ / cp, người điều khiển xe chạy quá tốc độ sẽ bị phạt tùy theo mức độ vi phạm. Và giữ bằng lái xe của bạn.

4. Năng lực chủ quan của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan:

Nói một cách khái quát, năng lực chủ thể là năng lực pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính với tư cách là chủ thể của quan hệ.

Các thành phần của quan hệ pháp luật bao gồm:

Xem thêm: An cư kiết hạ là gì? Ý nghĩa của An cư kiết hạ

Xem thêm: Quan hệ pháp luật dân sự là gì? Đặc điểm và cấu thành của quan hệ pháp luật dân sự là gì?

+ Chủ thể của quan hệ pháp luật: bao gồm cá nhân, pháp nhân và tổ chức.

+ Khách thể của quan hệ pháp luật: Là các lợi ích vật chất, tinh thần và các lợi ích xã hội khác đáp ứng nhu cầu khắc nghiệt của tổ chức, cá nhân tham gia quan hệ pháp luật, nghĩa là quyền và nghĩa vụ của chủ thể được thực hiện vì chủ đề.

XEM THÊM:  Tên các loại phòng khách sạn bằng tiếng Anh - Hotelcareers.vn

+ Năng lực chủ thể: Là năng lực pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính với tư cách là chủ thể của quan hệ.

Rõ ràng, không có chủ thể, tức là không có cá nhân, tổ chức có năng lực chủ thể thì quan hệ pháp luật không thể phát sinh. Chúng phát sinh giữa các cá nhân và pháp nhân cho phép quan hệ pháp luật với nhau. Như vậy, cũng như trong luật hành chính, năng lực chủ thể là điều kiện chung để làm xuất hiện, sửa đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính.

Ví dụ: khả năng chủ thể của cán bộ, công chức được hình thành khi một cá nhân được nhà nước giao thực hiện một nhiệm vụ, chức năng nào đó trong bộ máy nhà nước và chấm dứt khi người đó không còn thi hành công vụ, nghĩa là , nhiệm vụ.

Điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch thị xã:

a) Cảnh báo;

b) Phạt tiền đến 10% nhưng không quá 5.000.000 đồng đối với các trường hợp tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này;

Xem thêm: Quan hệ pháp luật hành chính là gì? Đặc điểm, phân loại và thành phần?

c) tịch thu vật chứng và phương tiện hành chính bất hợp pháp có giá trị không vượt quá mức tiền phạt tại điểm b của điều này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c và đ Điều 28 khoản 1 của Luật này.

Chỉ khi ông nguyễn văn x vẫn được nhà nước bổ nhiệm làm chủ tịch ubnd huyện y thì ông x mới có tư cách chủ thể tham gia, điều này đã gây ra hàng loạt rắc rối về hành chính và pháp lý. Các quan hệ liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.

Tóm lại, quy phạm hành chính quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quản lý nhà nước, quy định nội dung quy tắc xử sự của các bên. Vì vậy, không có chủ thể thì quan hệ pháp luật hành chính không thể được tạo ra, thay đổi hoặc chấm dứt.

Xem thêm: Cóc vào nhà là điềm gì và ý nghĩa trong phong thủy? | Mogi.vn

Quy phạm pháp luật hành chính, năng lực chủ thể là điều kiện chung để phát sinh, sửa đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính, còn quy phạm pháp luật hành chính là điều kiện thực tế trực tiếp, cụ thể. Tiếp tục thay đổi và chấm dứt mối quan hệ.

Vậy là đến đây bài viết về Quan hệ pháp luật phát sinh là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button