HỎI ĐÁP

Quy mô tích lũy tư bản là gì

Tích lũy tư bản là một cách tạo ra nhiều giá trị thặng dư hơn cho các nhà tư bản. Bản chất đầu tư đạt được thông qua các lợi ích đã tìm kiếm trước đó. Hoạt động của các nhà tư bản nhằm tìm kiếm thặng dư trên thị trường. Một phần thặng dư sau đó được quay trở lại đầu tư để tìm thặng dư mới. Lượng giá trị ngày càng tăng mà nhà tư bản có thể tích lũy cũng phản ánh luật đang được thực thi

Luật sư Tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

Bạn đang xem: Quy mô tích lũy tư bản là gì

1. Tích lũy tư bản là gì?

hình thức viết hoa hình thức viết hoa tiếng Anh.

Tích lũy tư bản mang bản chất của tích lũy thông thường. Nhà tư bản tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là khoản đầu tư ròng không bao gồm vốn cổ phần. Quá trình tích tụ tư bản còn được gọi là quá trình hình thành tư bản. Hoạt động của nhà tư bản giúp tìm ra giá trị thặng dư. Trong nhu cầu kinh doanh của mình, những giá trị này được sử dụng để tìm kiếm những lợi ích mới. Giá trị tích lũy sau khi tính đến và sử dụng cho nhu cầu tiêu dùng cần thiết.

Tích lũy vốn có thể được thể hiện bằng công thức sau:

Tích lũy tư bản = giá trị thặng dư – tiêu dùng cá nhân.

Tiêu dùng tư nhân được hiểu theo nghĩa rộng là tất cả các khoản chi tiêu nhằm thỏa mãn nhu cầu của các nhà tư bản. Nó làm như vậy có nghĩa là nó không tìm kiếm lợi nhuận hoặc thặng dư mới. Và tích lũy tư bản đóng một vai trò khác. Thỏa mãn nhu cầu của các nhà tư bản, những người luôn muốn sản xuất hoặc kinh doanh để tìm kiếm lợi ích và thặng dư mới mà ngày nay được coi là lợi nhuận thương mại. Để tìm được thặng dư, cần phải có vốn ban đầu dưới dạng chi phí. Như vậy, tích lũy tư bản phản ánh kết quả của việc đầu tư, làm tăng vốn tích trữ.

Tích lũy tư bản trong nền kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Phản ánh bản chất của việc chuyển hoá một phần giá trị thặng dư thành tư bản. Khi các giá trị này tham gia vào các hoạt động tìm kiếm giá trị còn lại mới. Công việc này cũng là cách thức hoạt động của các nhà tư bản.

Nguồn duy nhất của tư bản tích lũy là giá trị thặng dư. Dù hiểu theo cách nào thì nguồn gốc của giá trị tư bản tích lũy vẫn là thặng dư. Thặng dư khổng lồ giúp các nhà tư bản nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài việc cần tìm cho mình một khoản thặng dư lớn hơn thông qua tính chất tái đầu tư. Nguồn vốn tích lũy ngày càng chiếm tỷ trọng trong tổng nguồn vốn. Quá trình tích tụ biến quyền sở hữu trong nền kinh tế hàng hoá thành quyền chiếm hữu tư bản chủ nghĩa.

XEM THÊM:  Kỹ năng chăm sóc khách hàng là gì

Xem thêm: Các văn bản pháp luật hiện hành là gì? Tính năng và thứ tự phát hành?

Xem thêm: Duy vật biện chứng vận động là gì

Động lực của tích luỹ tư bản là quy luật giá trị thặng dư và quy luật cạnh tranh. Nhà tư bản có thể thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh được phép. Họ có thể đáp ứng nhu cầu của những người chơi trên thị trường. Xử lý một phần công việc nhất định. Họ phải nhận được lợi ích từ các hoạt động của tổ chức, được phản ánh trong giá trị còn lại. Cạnh tranh được thúc đẩy để phản ánh các giá trị tốt hơn. Các nhà tư bản muốn tận dụng được nhu cầu thị trường thì phải tự cải tiến. Nó cũng là động lực của thị trường sôi động.

2. Bản chất của tích lũy tư bản:

Từ lợi ích của các nhà tư bản.

Tích lũy tư bản là việc chuyển một phần giá trị thặng dư thành tư bản bổ sung (tư bản mới). Tạo ra giá trị thông qua đầu tư sẽ kéo theo sự ra đời của giá trị mới. Nếu xét ở điểm này thì được coi là vốn mới. Nhưng khi nó được sử dụng để đầu tư, nó đóng vai trò như một khoản tích lũy vốn. Thông thường, một phần giá trị còn lại sẽ được sử dụng để tham gia vào các khoản tích lũy mới.

Các nhà tư bản muốn làm giàu bằng cách nắm giữ nhiều giá trị còn lại hơn. Do đó, nhu cầu đầu tư luôn được thể hiện. Trong bản chất của sản xuất kinh doanh, họ mua giá trị từ sức lao động hàng hóa của người lao động. Sau đó, chuyển sang cố gắng tìm kiếm giá trị trong hàng hóa bạn tạo ra. Cách tính tương tự, sau khi trừ chi phí ban đầu, họ vẫn nhận được giá trị còn lại của chúng.

Tính liên tục và tính lặp lại.

Sản xuất và hoạt động ổn định mới có thu nhập ổn định. Các nhà tư bản có nhu cầu tiêu dùng hay tích lũy cũng không. Do đó tái sản xuất là thực chất của tích lũy tư bản.

Tái sản xuất là một quá trình sản xuất lặp đi lặp lại. Bên cạnh những điểm mạnh và tiềm năng được xác định bởi nhà tư bản, bản chất của hoạt động cũng phát huy tác dụng. Đồng thời, các nhà tư bản cũng đã đề ra các chiến lược mở rộng với tham vọng tìm kiếm lợi nhuận. Điều này thể hiện ở việc đổi mới dây chuyền sản xuất, thông qua việc thay thế các phương tiện sản xuất phù hợp. Công nhân cũng cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn lao động ngày càng cao. Nó góp phần vào việc thực hiện hiệu quả giá trị thanh toán của tiền lương. Từ đó giá trị thặng dư có thể thu được đối với nhà tư bản càng lớn.

XEM THÊM:  Cảm nhận vẻ đẹp của người đồng mình qua bài thơ Nói với con - Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Hướng tới nhân rộng mở rộng.

Xem thêm: Tài sản riêng là gì? Sở hữu tư nhân tư bản về tư liệu sản xuất?

Chủ nghĩa tư bản có hình thức tái sản xuất mở rộng. Trong bản chất của sản xuất, nhiều yếu tố được coi là lâu dài và bền vững. Đây có thể là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến thu nhập. Tuy nhiên, cả hai đều mang lại hiệu quả và thuận tiện cho các nhà tư bản khi muốn thu hút thêm nhu cầu. Bao gồm:

Sự tái sản xuất của cải vật chất, các quan hệ sản xuất. Cung cấp sự đảm bảo cho nhu cầu ổn định và phát triển của con người. Điều này cũng phù hợp và hiệu quả để thu thập giá trị còn lại.

Sự tái sản xuất sức lao động của con người. Thay thế sức lao động bằng máy móc hiện đại. Cũng như phát triển thêm các cấp độ kỹ thuật. Nhờ đó, lao động được sử dụng hiệu quả và an toàn hơn.

Xem thêm: Năng lượng mặt trời là tài nguyên gì

Tái tạo môi trường sống của con người. Phản ánh những cải thiện trong điều kiện sống. Ngoài việc sử dụng và phát triển, tác động đến môi trường. Khắc phục tác động đến môi trường và mang lại thiên nhiên xanh, sạch, đẹp.

3. Quy luật Tích lũy vốn:

Thực chất của tích luỹ tư bản là tư bản hoá giá trị thặng dư.

Quy tắc này được thực thi trong quá trình vận động và phát triển của các nhà tư bản. Ngoại trừ bản chất đầu tư của chủ nghĩa tư bản. Với mục tiêu của mình, nhà tư bản không hài lòng, duy trì thặng dư hiện tại. Bởi vì lợi thế hay quy mô luôn phải được áp dụng và hiện thực hóa một cách hiệu quả. Khả năng của các nhà tư bản vừa được chứng minh. Và giúp họ nhận được giá trị đầu tư và công sức xứng đáng. Cụ thể, tích lũy tư bản là tái sản xuất mở rộng quy mô của tư bản.

Chúng tôi biết rằng trong các quy luật về cách thức hoạt động của chủ nghĩa tư bản. Giá trị thặng dư thu được có thể được sử dụng cho nhu cầu tiêu dùng. Ngoài việc làm việc với những lợi ích còn lại, hãy tiếp tục tìm kiếm những khoản thặng dư mới. Giá trị ban đầu phải được thao túng để khoản đầu tư tạo ra giá trị còn lại mới lớn hơn nhiều lần. Quá trình do nhà tư bản thực hiện được gọi là quá trình tư bản hoá giá trị thặng dư. Khi phần tích lũy được dùng làm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mới.

XEM THÊM:  Gà vào nhà mang lại điềm gì cho gia chủ?

Nó được thực hiện thông qua quá trình lao động.

Xem thêm: Vấn đề của Việt Nam với chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa tư bản

Các nhà tư bản trong hoạt động của mình cần phải tạo ra hàng hoá để thoả mãn thị trường. Tư liệu sản xuất được chuyển hoá thành hàng hoá thông qua tích luỹ ban đầu. Hoạt động này sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn với sự tham gia của người lao động. Xác định chi phí của các yếu tố đầu vào để đảm bảo cơ sở cho việc tìm ra giá trị còn lại của hàng hóa.

Một công nhân bán hàng hoá sức lao động của mình và nhận tiền công cho sức lao động của mình. Giá trị tích lũy đang trải qua một vòng biến đổi mới, tìm kiếm các giá trị còn lại khác.

Kết luận:

Nguồn duy nhất của tư bản tích lũy là giá trị thặng dư. Vì bản chất của nhu cầu tiêu dùng cơ bản là giá trị thặng dư của tiêu dùng có thể tham gia vào hoạt động sản xuất. Nó là giá trị mà nhà tư bản tích lũy được. Nguồn vốn tích lũy ngày càng chiếm tỷ trọng trong tổng nguồn vốn. Thể hiện và khẳng định những quyền lợi to lớn mà các nhà tư bản theo đuổi. Việc thúc đẩy các tài sản quy mô lớn hơn được phản ánh trong việc khai thác nhu cầu ngày càng hiệu quả. Vì vậy giá trị tích lũy luôn phản ánh ngày càng cao.

c.Các Mác đã nói: Tư bản ứng trước chỉ là giọt nước của dòng sông tích lũy. Vì bản chất của việc cân đối chi phí thô là ngày càng trở nên hiệu quả hơn. Do đó, các nhà tư bản thặng dư có khả năng tìm thấy ngày càng nhiều. Giá trị tích lũy còn tăng lên khi các nhà tư bản luôn tham vọng tìm kiếm và khai thác các lợi ích bền vững. Đặc biệt là khi nhà tư bản tổ chức các hoạt động của mình chỉ để đáp ứng nhu cầu. Tạo cơ hội việc làm cho người lao động và nâng cao thu nhập đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. và phát triển kinh tế tổng thể.

Xem thêm: Vàng 9999 có tên gọi khác là gì

Vậy là đến đây bài viết về Quy mô tích lũy tư bản là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button