HỎI ĐÁP

Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân? Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào? Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?

Theo Điều 27 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 quy định: “Công dân đủ tuổi. của tám sau mười năm “Có quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội, đại biểu Quốc hội khi đủ 21 tuổi. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định ”Điều 2 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và nhân dân có hiệu lực từ ngày 1. Năm 2015, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên. có quyền bầu cử và có quyền ứng cử khi đủ 21 tuổi vào ngày bầu cử được công bố. ”

Quyền tự do là quyền cơ bản được hiến pháp và pháp luật quy định để công dân bầu ra đại diện của các cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; quyền bầu cử bao gồm việc giới thiệu người ra ứng cử và bầu cử đại biểu của mình vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Quyền ứng cử là quyền cơ bản của công dân thể hiện ý chí ứng cử vào Quốc hội, ứng cử khi có đủ các điều kiện và điều kiện theo quy định của pháp luật. hđnd .

XEM THÊM:  Hai đứa trẻ - Tác giả: Thạch Lam

Bạn đang xem: Quyền bầu cử ứng cử là gì

Công dân trực tiếp bỏ phiếu thông qua bầu cử để bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và năng lực của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước và thực hiện các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, việc tiến hành bầu cử là nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước.

Tham khảo: Chín người mười ý có nghĩa là gì

Theo Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội được thực hiện theo các nguyên tắc sau: Các quy tắc sau:

– Nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

– Nguyên tắc bình đẳng.

Xem thêm: Khoản tín dụng quảng cáo facebook là gì

-Nguyên tắc bầu cử trực tiếp.

– Nguyên tắc bỏ phiếu bí mật.

Nguyên tắc phổ thông đầu phiếu là một trong những nguyên tắc cơ bản của hệ thống bầu cử. Theo nguyên tắc này, mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, tầng lớp xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp đều có quyền bầu cử ở độ tuổi 18 hoặc 21. Tất cả những người trên tuổi Bị đình chỉ thi hành án hoặc mất năng lực hành vi dân sự). Nguyên tắc này thể hiện nền dân chủ cởi mở, rộng rãi và yêu cầu công dân thực hiện quyền bầu cử và được bầu cử.

XEM THÊM:  Khớp vai kêu lục cục là bệnh gì

Anh ấy thật tuyệt

Tham khảo: Quy hoạch 1/500? Pháp lý 1/500 của dự án bất động sản là gì?

Vậy là đến đây bài viết về Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân? Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào? Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử? đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button