Receiver là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ onlineaz.vn.

Bạn đang xem: Receiver là gì

Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.


in American football, an attacking player who is usually on the outer edge of the line of scrimmage (= the line on which the ball is positioned at the beginning of play):
a piece of equipment that changes radio and television signals inkhổng lồ sounds & pictures, or that changes electrical signals inlớn sound:
In football, a receiver is one of the players who can catch the ball on the team that is trying khổng lồ score points.

Xem thêm: Định Dạng M4A Là Gì - Cách Mở, Chỉnh Sửa Và Chuyển Đổi File M4A


someone who is asked by a court of law to officially cđại bại a bankrupt company by selling its assets, paying as many of its debts as possible, etc.:
receivers of/for sth The receivers of the collapsed UK construction giant have sầu failed with a legal bid to lớn recoup more than £400,000 on behalf of the company"s many creditors.

Xem thêm: Apa Itu Adware? Inilah Pengertian Dan Cara Kerjanya Adware Là Gì


In the current harsh economic climate, many small businesses have sầu found themselves in the hands of the receiver.
*

a type of nhảy đầm where carefully organized movements tell a story or express an idea, or a theatre work that uses this type of dancing

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn onlineaz.vn English onlineaz.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Blogs