Tin Tức

Relatable Là Gì – What Is The Meaning Of Relatable

có thể liên quan đến một cái gì đó khác.Bạn đang xem: Relatable là gì cho phép một người cảm thấy rằng họ có thể liên quan đến ai đó hoặc một cái gì đó.

Các đạo diễn dường như luôn nhầm lẫn giữa việc làm một cái gì đó có liên quan với việc làm cho một cái gì đó mát mẻ.

Ví dụ: The script's exploration of people's innermost desire to discover their own potential made this play very relatable to its audience.

Kịch bản khám phá của mọi người mong muốn khám phá tiềm năng của chính họ khiến vở kịch này rất phù hợp với khán giả.

Ví dụ: You might figure that Hollywood would know how to create a realistic environment populated with relatable characters.

Bạn có thể hình dung rằng Hollywood sẽ biết cách tạo ra một môi trường thực tế với các nhân vật đáng tin cậy.

Ví dụ: They tackle simple, relatable subjects in a positive, catchy manner.

Họ giải quyết các chủ đề đơn giản, dễ hiểu theo cách tích cực, lôi cuốn.

Ví dụ: Like many later Oliver Stone films, there simply isn't a relatable character in the bunch.

Giống như nhiều bộ phim Oliver Stone sau này, đơn giản là không có một nhân vật đáng tin cậy nào trong nhóm.

Ví dụ: The directors always seem to confuse making something relatable with making something cool.

XEM THÊM:  " Sdm Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sdm Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Sdm Trong Tiếng Việt

Các đạo diễn dường như luôn nhầm lẫn giữa việc làm một cái gì đó có liên quan với việc làm cho một cái gì đó mát mẻ.

Đang xem: Relatable là gì

Xem thêm: Logical Và Primary Partition Là Gì ? Partition Hoạt Động Như Thế Nào

Ví dụ: And I think to a certain level, she was not relatable .

Và tôi nghĩ ở một mức độ nhất định, cô ấy không thể tin được.

Ví dụ: And I think, to a at a certain level, she was not relatable .

Và tôi nghĩ, ở một mức độ nhất định, cô ấy không thể tin được.

Ví dụ: There are no punch lines or relatable characters, just absurdity – – yet somehow it works.

Không có dòng cú đấm hoặc nhân vật đáng tin cậy, chỉ là vô lý – – nhưng bằng cách nào đó nó hoạt động.

Ví dụ: Now, Monica said, Mary-Kate's problems make her more relatable .

Bây giờ, Monica nói, các vấn đề của Mary-Kate khiến cô ấy trở nên dễ chịu hơn.

Ví dụ: There's a certain casual air around his character in the film that makes him instantly relatable .

Có một không khí bình thường nhất định xung quanh nhân vật của anh ta trong phim khiến anh ta trở nên dễ chịu ngay lập tức.

RELABELLING, RELABELS, RELAID, RELAPSABLE, RELAPSED, RELAPSES, RELATED CHARGES, RELATED TO HIM, RELATERS, RELATES, RELATING, RELATIONSHIP BETWEEN CAUSE AND EFFECT, RELATIONSHIPS, RELATIVE JUSTICE, RELATIVE TO,

XEM THÊM:  Dịch Vụ Mb Ebanking Doanh Nghiệp, Mbbank Ebank Login Page

Bạn đang xem: Relatable là gì

Xem thêm: Pic Viết Tắt – Ý Nghĩa Của Từ Pic

*

Nhập khẩu từ ITALY Với chiết xuất thực vật hữu cơ Loại bỏ nhanh ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma.com

Vậy là đến đây bài viết về Relatable Là Gì – What Is The Meaning Of Relatable đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button