Resolve là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Resolve là gì

*
*
*

resolve
*

resolve sầu /ri"zɔlv/ danh từ quyết trung ương, ý kiên quyếtto lớn take a great resolve sầu lớn shrink from no difficulty: nhất quyết ko lùi bước trước một trở ngại nào đụng từ nhất quyết (làm cho gì)khổng lồ be resolved: kiên quyết quyết định giải quyết và xử lý (trở ngại, sự việc, côn trùng nghi ngại...) (hoá học) phân giải, phân tích, chuyển (qua 1 tâm lý khác)water may be resolved inkhổng lồ oxygen và hydrogen: nước rất có thể so sánh thành ôxy với hyđro tiêu độc, tiêu tan (âm nhạc) chuyển lịch sự thuận tai (toán học) giải (bài bác toán...)
giảigiải quyếthòa tannghị quyếtphân giảitách bóc raLĩnh vực: tân oán và tingiải, phân giảiphối hợp o hòa hợp, phân giải, giải
*

*Xem thêm: Doanh Nhân Cường Đô La Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Tình Trường Của Đại Gia

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

resolve

Từ điển Collocation

resolve verb

ADV. completely, fully The matter is not yet fully resolved. | successfully | adequately, satisfactorily | amicably, peacefully We hope that the dispute can be resolved peacefully. | easily, readily | quickly, rapidly, speedily | immediately | eventually, finally, ultimately

VERB + RESOLVE attempt to lớn, take steps to lớn, try to lớn | be unable to lớn, fail khổng lồ The two countries have failed lớn resolve their differences on this. | help (to) | be difficult to lớn

PREP.. by/through The crisis was finally resolved through high-level negotiations.

PHRASES an attempt/effort to resolve sth They met in a last-ditch attempt khổng lồ resolve sầu their differences. | a means/method/way of resolving sth

Từ điển WordNet


n.

v.

make clearly visible

can this image be resolved?
Xem thêm: Top 5 App Làm Quote Cho Ảnh Online, Cách Làm Quotes Trên Điện Thoại Iphone, Android

Microsoft Computer Dictionary

vb. 1. To match one piece of information khổng lồ another in a database or lookup table. 2. To find a setting in which no hardware conflicts occur. 3. To convert a logical address to a physical address or vice versa. 4. To convert an Internet tên miền name to its corresponding IPhường address. See also DNS, IP. address.

English Synonym & Antonym Dictionary

resolves|resolved|resolvingsyn.: decide determine settleant.: blover

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu


Chuyên mục: Blogs