HỎI ĐÁP

Thực trạng công tác phân tích trong quản lý giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất

Nền tảng này đòi hỏi các công ty phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ đối với từng công đoạn hoặc toàn bộ quá trình sản xuất và vận hành; trong đó, quản lý chi phí đóng vai trò then chốt quyết định mức lỗ lãi hoặc quy mô kinh doanh. Bài báo đề cập đến những hiểu biết về tầm quan trọng của chi phí, nội dung phân tích chi phí và đưa ra một số đề xuất cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi phí …

Câu hỏi

Bạn đang xem: Sản phẩm so sánh được là gì

Hội nhập quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp (dn) phải thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh cho phù hợp với xu thế kinh tế. Trong các loại hình kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và quy mô, doanh nghiệp phải nắm vững công tác quản lý của từng bộ phận, từng khâu và toàn bộ doanh nghiệp để phục vụ tốt hơn cho việc ra quyết định, tăng lợi nhuận và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Đối với các doanh nghiệp lớn, nhận thức về giá thành thành phẩm luôn quan trọng và then chốt đối với hoạt động kinh doanh của họ. Đối với một doanh nghiệp để sản xuất ra một sản phẩm thì doanh nghiệp đó phải chi cho các yếu tố của sản xuất như nguyên vật liệu, lao động, sản xuất chung.

Với khẩu hiệu “tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí”, chi tiêu hiệu quả đã trở thành mục tiêu chính của công ty. Giữa các yếu tố chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ, vì nội dung cơ bản của chúng phản ánh chi phí của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá thành sản phẩm hiện hành là cơ sở để tính giá thành thành phẩm và nhân công. Việc tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất và vận hành đều ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành của sản phẩm / dịch vụ. Vì vậy, quản lý chi phí phải gắn với quản lý chi phí sản xuất và vận hành.

Trên thực tế, mỗi công ty có một cách tiếp cận khác nhau để quản lý chi phí, từ đơn giản đến chi tiết. dn thực hiện nhiều phương pháp quản lý khác nhau, được chia thành chi phí sản xuất và chi phí khác, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí chế tạo, đối với sản phẩm, lao động đã hoàn thành công việc, dịch vụ, chi phí phân xưởng, chi phí nhà xưởng, chi phí quy cách, chi phí đơn vị và tổng chi phí.

Giá thành và giá cả sản xuất là những chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế của quản lý doanh nghiệp, có quan hệ mật thiết với thu nhập và kết quả (lãi, lỗ), hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tổ chức hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm một cách khoa học, hợp lý, đúng đắn có ý nghĩa to lớn, góp phần quản lý tài sản, lao động, vật tư, quỹ có hiệu quả. Mặt khác, tạo điều kiện tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đây là một trong những yếu tố làm tăng lợi thế cạnh tranh của dn.

Như vậy, giá gốc và chi phí là trọng tâm của toàn bộ công việc kế toán của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến chất lượng của các thông lệ kế toán khác cũng như chất lượng và hiệu quả của công ty. Quản lý kinh tế của dn.

Giá cả có vai trò rất quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Công cụ Quản lý Chi phí

Báo cáo kế toán quản trị

Để theo dõi giá trị của chi phí, dn có thể dựa vào số liệu trên báo cáo tài chính, nhưng con số không thể hiện được nên có sự kết hợp với các báo cáo tài chính khác. Các báo cáo nội bộ trong dn, các số liệu chỉ được sử dụng để quản lý và ra quyết định. Các báo cáo này thường xuất hiện ở các công ty sản xuất lớn, công ty hoạt động đa lĩnh vực, vốn đăng ký lớn.

XEM THÊM:  Đầu số 0362 là mạng gì? Ý nghĩa của đầu số 0362? Có phải đầu số đẹp? - Thegioididong.com

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, khả năng quản lý chi phí thông qua các báo cáo kế toán quản trị còn hạn chế và nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của chi phí. Một số báo cáo kế toán quản trị được sử dụng để lập dự toán chi phí sản xuất, báo cáo các loại chi phí, báo cáo đơn giá từng sản phẩm,… giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ và hiệu quả.

Công cụ Phân tích Quản lý Chi phí

Về phân tích quản lý chi phí, doanh nghiệp có quyền lựa chọn nội dung phân tích theo phương pháp quản lý chi phí của từng doanh nghiệp. Muốn vậy, phải sử dụng các nguồn dữ liệu có độ tin cậy cao như báo cáo nội bộ… Các phương pháp phân tích không cố định mà có thể kết hợp xen kẽ để nâng cao độ chính xác. Xác nhận trong phần bình luận về giá cả. Có thể kể đến một số nội dung phân tích thường được sử dụng như:

Trước tiên, hãy đánh giá chung về giá cả.

dn nhận xét về sự tăng và giảm giá. Nếu tỷ lệ chi phí nhỏ chứng tỏ việc sử dụng chi phí là hiệu quả trong quản lý chi phí. Việc đánh giá tổng thể chi phí dựa trên hai yếu tố: xem xét tốc độ tăng trưởng và xem xét kế hoạch chi phí hoàn thành. Nếu tốc độ tăng chi phí trong kỳ phân tích cao hơn kỳ gốc thì doanh nghiệp chưa hoàn thành kế hoạch chi phí so với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp đánh giá chưa tốt trong quá trình quản lý làm tăng chi phí. ngược lại.

Nếu một doanh nghiệp chỉ kinh doanh một sản phẩm, có thể nhanh chóng đánh giá toàn bộ chi phí của sản phẩm mà ít sai sót. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp lớn, sản phẩm sản xuất ra đa dạng khiến việc đánh giá cần phải tính toán kỹ lưỡng để doanh nghiệp đưa ra kết luận và quyết định hiệu quả hơn.

Xem thêm: Vật chất di truyền ở người là gì

dn có nhiều loại sản phẩm, sản phẩm chủ yếu áp dụng phương pháp giảm giá thành, sản phẩm cũ được đánh giá và tỷ trọng sản phẩm mới ngược lại. Nếu tỷ trọng của sản phẩm thử lớn hơn tỷ trọng của sản phẩm cũ thì nên sử dụng các phương pháp phân tích khác.

Thứ hai, hãy xem xét nhiệm vụ giảm chi phí của các sản phẩm có thể so sánh được.

Sản phẩm so sánh là sản phẩm có đầy đủ số liệu từ năm trước đến năm hiện tại, là sản phẩm chủ lực lâu dài của doanh nghiệp, cần phân tích nhiệm vụ giảm giá thành của sản phẩm này. Thực hiện với mục tiêu hạ mức và hạ tỷ lệ, nếu hạ mức, hạ tỷ lệ có nghĩa là doanh nghiệp đang kinh doanh tốt về tiết giảm chi phí và ngược lại. Phân tích này phức tạp hơn so với đánh giá giá chung.

Từ phân tích trên, cần có thời gian và đội ngũ phân tích có kinh nghiệm, do các công ty cần thu thập dữ liệu qua nhiều thời kỳ để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức sản xuất khi xác định nhiệm vụ giảm chi phí. Để giảm giá thành, phải sử dụng phương pháp phân tích tổ hợp để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích. Một nhược điểm lớn của nội dung này là nếu có nhiều sản phẩm mới và sản phẩm thử nghiệm của dn hơn sản phẩm chính thì việc sử dụng nội dung phân tích này thực sự không có giá trị.

Thứ ba, hãy xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả.

Các yếu tố có thể làm giảm chi phí nhưng cũng làm tăng chi phí. Phân tích nhân tố giúp công ty tìm ra giải pháp chi phí. Thường có các yếu tố ảnh hưởng như: yếu tố giá thành đơn vị, số lượng sản phẩm sản xuất ra, yếu tố kết cấu của từng loại sản phẩm, giá bán… Đây đều là những yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất, từ đó dn có cách hiểu về các yếu tố .

XEM THÊM:  Tên đăng nhập của mbanking sacombank là gì

Quản lý Chi phí Sản xuất

Trước tầm quan trọng của phương pháp quản lý và đánh giá chi phí trong kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện các bước quản lý nội dung đánh giá từ đơn giản đến phức tạp. Để thấy được thực trạng quản lý chi phí, tác giả đã tiến hành phân tích cụ thể các doanh nghiệp sản xuất giày dép, đây là ngành xuất khẩu lớn thứ 3 với hơn 600 doanh nghiệp.

Thực trạng công tác phân tích trong quản lý giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất - Ảnh 1

Thực tiễn cho thấy, các DN trong ngành giày dép luôn quan tâm đến việc quản lý giá thành của từng sản phẩm. Hoạt động kinh doanh của loại hình DN này diễn ra phức tạp không chỉ trong nước mà cả nước ngoài, do đó, việc sử dụng các phương pháp phân tích về giá thành không thể thiếu trong vấn đề quản lý của các nhà quản trị DN, góp phần đẩy mạnh lợi ích cho từng DN. Từ đó, hoàn thiện quy trình kiểm soát các yếu tố đầu vào, cũng như quá trình sản xuất và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của DN.

Để có được đánh giá trên, cần phải phân tích chi phí phụ thuộc vào nội dung phân tích và phương pháp phân tích. Đơn cử như Công ty TNHH Giày Việt Nam được thành lập năm 2014, là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giày dép của cả nước. Sau một thời gian đi vào hoạt động sản xuất, công ty đã thực hiện các phương pháp và nội dung phân tích chi phí trong năm 2018 và 2019 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý (Bảng 1).

Trên cơ sở số liệu thu thập qua hai năm, công ty tiến hành phân tích về quản lý chi phí như sau: Để thuận tiện cho việc trình bày nội dung phân tích, công ty đã thống nhất các chỉ tiêu sau: Các mục tiêu như: : q0; số lượng kế hoạch: qk; số lượng thực tế: q1; Giá năm trước: z0; Chi phí kế hoạch: zk; Giá thành thực tế: z1.

Đánh giá tổng thể về giá

Phân tích cho thấy rằng đối với tốc độ tăng trưởng 93,29%, tức là & lt; 100%, nó được coi là có chi phí thấp hơn. Nhưng đi sâu vào từng sản phẩm, sản phẩm sneaker tăng trưởng hơn 100%, chứng tỏ giá thành cao và chưa quản lý tốt các yếu tố trong quá trình sản xuất. Để xác định mức hoàn thành kế hoạch chi phí, chỉ cần tỷ lệ hoàn thành giá thành của sản phẩm giày vải và giày bata thấp hơn 100% là công ty đã quản lý rất tốt giá thành của hai sản phẩm này. Nhưng đối với sneakers, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch này là hơn 100%, về mặt chi phí thì không thể hoàn thành được.

Nhiệm vụ Markdown

Thực trạng công tác phân tích trong quản lý giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất - Ảnh 2

Nhiệm vụ hạ giá thành được thực hiện tại Công ty đối với 3 loại sản phẩm, cụ thể như sau: Công ty xác định kết quả hạ giá thành thông qua mức hạ ở thực tế so với mức hạ giá thành ở kế hoạch. Kết quả hạ giá thành trên thực tế so với kế hoạch thể hiện con số âm, chứng tỏ Công ty đã hạ được giá thành với mức hạ là 111.900 (1.000 đồng) tương ứng với tỷ lệ hạ là 2,2%. Bảng 3 cho thấy, Công ty hoàn thành nhiệm vụ hạ giá thành do quản lý tốt các yếu tố sản xuất ở 2 sản phẩm là giày vải và giày Bata. Giày thể thao chưa hoàn thành được nhiệm vụ hạ giá thành, giá thành ở thực tế còn tăng so với kế hoạch là 115.100 (1.000 đồng).

Đánh giá Tình trạng Quản lý Chi phí

Phân tích thực trạng quản lý chi phí của một công ty giày ở Việt Nam cho thấy quản lý chi phí thực sự quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty và nhiệm vụ phân tích chi phí được thực hiện nhằm đưa ra những đánh giá và nhận xét nhằm cung cấp thêm những đề xuất tích cực cho công ty. quá trình sản xuất và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, quá trình sử dụng phương pháp phân tích chi phí cho thấy có những ưu nhược điểm, cụ thể:

XEM THÊM:  Mơ thấy bắt tôm tép là điềm gì

Tham khảo: Thịnh- Suy- Vi- Thái lên hình quả phật thủ

Ưu điểm

-Các doanh nghiệp đã nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý chi phí trong sản xuất.

-Nội dung phân tích giá cả phong phú và đa dạng, nội dung phân tích phù hợp và hiệu quả hơn được lựa chọn theo nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất khác nhau.

– Phương pháp phân tích đơn giản, chủ yếu là phương pháp so sánh, không đòi hỏi nhiều thời gian phân tích, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của các nhà quản trị doanh nghiệp; giúp đưa ra các biện pháp hữu hiệu liên quan đến thực tế dn.

Nhược điểm

– Công ty chủ yếu áp dụng phương pháp so sánh nên chỉ đánh giá và nhận xét những khía cạnh chung của nội dung phân tích, không đánh giá được những khía cạnh cụ thể, không xác định được các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến việc phân tích. Điều này làm giảm hiệu quả của quá trình phân tích.

-Một số công ty chưa quan tâm nhiều đến phân tích chi phí, việc phân tích còn hạn chế, nhiều khi phân tích còn thô sơ, đơn giản.

– Nguồn dữ liệu được sử dụng trong quá trình phân tích không phong phú và không đi sâu vào từng sản phẩm.

Để hạn chế những thiếu sót trên, dn cần lưu ý những vấn đề sau:

– Nâng cao nhận thức về quy trình quản lý chi phí cho từng sản phẩm hoặc toàn bộ sản phẩm trong phân tích chi phí. Theo quy mô sản xuất của doanh nghiệp, việc phân tích chi phí được thực hiện theo quý hoặc năm trong một thời gian xác định.

– Nội dung phân tích đa dạng hơn, ví dụ: phân tích chi tiết từng yếu tố sản xuất: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm để xác định rõ mức giảm chi phí.

Thực trạng công tác phân tích trong quản lý giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất - Ảnh 3

– Bổ sung thêm các phương pháp phân tích ngoài phương pháp so sánh, có thể sử dụng thêm phương pháp loại trừ, phương pháp liên hệ cân đối, phương pháp phân tích tương quan, sao cho xác định được các nhân tố tác động đến giá thành của DN.

– Có sự kết hợp giữa các nguồn dữ liệu trong phân tích chi phí, ví dụ: kết hợp các nguồn dữ liệu trong báo cáo kế toán quản trị với ước tính chi phí sản xuất, số liệu theo dõi trong báo cáo giá thành hàng năm cho từng sản phẩm và báo cáo tài chính trong các mặt hàng tồn kho, thành phẩm, trong sản xuất.

Kết luận

Việc phân tích và đánh giá chi tiết về quản lý chi phí có thể được nhìn thấy thông qua nội dung phân tích và phương pháp phân tích. Đây là một nội dung rất quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất trong thời kỳ kinh tế hội nhập. Tiết giảm chi phí luôn là mục tiêu giúp doanh nghiệp tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng. Do đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn nội dung phân tích phù hợp và phương pháp phân tích cụ thể theo quy mô, điều kiện và lĩnh vực kinh doanh để nâng cao hiệu quả đánh giá chi phí.

Tài liệu tham khảo: 1. Số liệu các doanh nghiệp sản xuất của Tổng cục Thống kê; 2. Dược phẩm khoa văn (2008), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh; 3. Đinh thị thu hiền (2019), Phân tích chi phí và giá thành trong ngành Dệt may Việt Nam, Tạp chí Tài chính; 4. Phạm thị văn anh (2017), Giảm thiểu và quản lý chi phí trong doanh nghiệp: Các yếu tố quyết định đến hiệu quả doanh nghiệp , Tạp chí Tài chính.

Xem thêm: Kỹ năng giao tiếp là gì ví dụ

Vậy là đến đây bài viết về Thực trạng công tác phân tích trong quản lý giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button