HỎI ĐÁP

Tài sản cố định là gì ví dụ

1. Khái niệm và chức năng của tài sản cố định là gì?

1.1. Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định dùng để chỉ tất cả các tài sản có thể có hình dạng cụ thể để chúng ta nhận biết và phân biệt, cũng có thể là tài sản vô hình có giá trị và chu kỳ lớn. Hoạt động ít nhất 1 năm, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2. Vai trò của tài sản cố định trong doanh nghiệp

Nhờ có những TSCĐ này mà doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh một cách ổn định nhất.

Bạn đang xem: Tài sản cố định là gì ví dụ

Tài sản cố định là một phần không thể thiếu trong công thức giá thành sản phẩm để hiểu liệu doanh nghiệp có đang sử dụng đúng nguồn lực hay không. Việc xác định đúng tài sản cố định sẽ giúp cho việc hạch toán kế toán nhanh hơn.

2. Thế nào là khấu hao và phân bổ tài sản cố định, làm thế nào để phân biệt?

Hao mòn tài sản cố định là việc tài sản cố định bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau trong quá trình sử dụng dẫn đến hao mòn và giảm giá trị sử dụng. Có hai loại hao mòn:

+) Khấu hao hữu hình: Là sự hao mòn tài sản theo thời gian và ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài làm giảm giá trị và thời gian sử dụng của sản phẩm.

+) Hao mòn vô hình: Đối với hao mòn hữu hình, giá trị sản phẩm sẽ giảm dần, chủ yếu là do sự tiến bộ của công nghệ. Một chiếc máy được đưa vào phục vụ trước bao giờ cũng có giá trị thấp hơn một chiếc máy được cải tiến và ra đời sau.

Khấu hao tài sản cố định là sự phân bổ phần hao mòn của tài sản cố định vào giá thành của sản phẩm để sau thời gian sử dụng sản phẩm đó có thể được tái sử dụng.

Như có thể thấy từ các khái niệm trên, kế toán sẽ trích khấu hao từng tài sản cố định có giá trị khác nhau vào giá thành sản phẩm. Nếu bạn là nhân viên kế toán, hãy nắm rõ nghiệp vụ này để tránh nhầm lẫn hoặc bỏ sót trong việc ghi sổ dẫn đến tính sai giá thành sản phẩm và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Mô tả công việc của Kế toán trưởng – Vai trò và Trách nhiệm của Kế toán trưởng

3. Các cách phân loại tài sản cố định là gì?

Để thuận tiện cho việc quản lý doanh nghiệp, tài sản cố định được chia thành ba loại sau:

3.1. Tài sản cố định hữu hình

Là tài sản có hình thái vật chất cụ thể, đáp ứng các điều kiện của nhiều chu kỳ sản xuất và hoạt động của các công ty tham gia, đồng thời vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

XEM THÊM:  Chứng thực chữ ký điện tử là gì

Ví dụ về tài sản cố định hữu hình: nhà máy, máy móc, thiết bị, xe cộ hoặc đất đai, …

3.2. Tài sản cố định vô hình

Khác với tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình là tài sản không có hình thái vật chất cụ thể, thể hiện một lượng vốn đầu tư nhất định, đồng thời đáp ứng điều kiện tham gia vào nhiều chu kỳ liên quan đến chi phí trong quá trình sản xuất và quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Bản quyền đối với doanh nghiệp, tiền bản quyền, …

3.3. Cho thuê tài sản cố định

TSCĐ thuê tài chính là những tài sản mà doanh nghiệp có thể thuê từ các công ty cho thuê tài chính và những tài sản này cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Có thể như sau:

+) Khi hết thời hạn thuê tài sản cố định, bên thuê có thể chọn mua lại tài sản đó.

+) Tổng số tiền cho thuê ghi trong hợp đồng tại thời điểm thuê phải bằng giá trị tài sản tại thời điểm hai bên ký kết hợp đồng.

3.4. Tài sản cố định tương tự

Các tài sản đó có công dụng và giá trị tương tự trong cùng một lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Xem thêm: Mục nhập nhật ký là gì? Ghi chú về các mục nhập nhật ký

Tìm việc làm

4. Công ty cần biết những điều kiện gì để xác định tài sản cố định?

Tham khảo: đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là gì

Các tiêu chí và tiêu chí để đánh giá một tài sản có phải là tài sản cố định rất đơn giản, vui lòng theo dõi phần sau để biết chúng là gì:

+) Những tài sản có thể mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai.

+) Tài sản có thời gian sử dụng ít nhất từ ​​1 năm trở lên được coi là tài sản cố định.

+) Nguyên giá của sản phẩm phải được định giá chính xác và đáng tin cậy, trong đó giá trị phải từ 30 triệu đồng trở lên mới đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định.

Điều quan trọng cần lưu ý trong nội dung này là tất cả các tài sản không đủ 3 điều kiện trên sẽ được tính hoặc phân bổ vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, không bao giờ trích khấu hao tài sản.

5. Nguyên tắc xử lý tài sản cố định của doanh nghiệp

Phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc quản lý tài sản cố định như sau:

+) Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp đều phải có hồ sơ quản lý riêng: hồ sơ này bao gồm một số lượng lớn hồ sơ từ khi phát sinh đến khi kết thúc quá trình sử dụng tài sản. Bản chính của hợp đồng mua bán tài sản cố định, hóa đơn mua hàng, v.v. .

+) Từng TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, phân bổ trong quá trình sử dụng và giá trị còn lại sau khi kết thúc thời kỳ sản xuất, kinh doanh.

+) Nếu TSCĐ không sử dụng hoặc chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp cũng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ, vẫn trích khấu hao theo quy định hiện hành.

XEM THÊM:  Nước lá vối có tác dụng gì không

+) Nguyên tắc cuối cùng là quản lý những TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vấn đề này cần có sự quản lý chặt chẽ. Ghi để không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của sản phẩm.

6. Một số lưu ý khi sử dụng tài sản cố định trong kinh doanh

Tài sản cố định có vai trò vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp, mọi biến động tăng giảm đều có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần hết sức lưu ý trong việc hạch toán tài sản cố định:

6.1. Những vấn đề cần chú ý khi hạch toán tài sản cố định

Đối với tài sản cố định, cần ghi chép định kỳ, bao gồm giá trị đã hao mòn và giá trị còn lại của tài sản.

Không phát sinh tăng các khoản đầu tư, xây dựng TSCĐ đã đưa vào sử dụng và có thu nhập nhưng chưa được ghi nhận.

Kế toán cần lưu ý những điểm sau khi tính khấu hao tài sản cố định:

+) Tài sản cố định đi thuê do bên cho thuê trích khấu hao.

+) Đối với TSCĐ mới đưa vào sử dụng chưa xác định nguyên giá thì lập dự toán trước, điều chỉnh sau khi xác định nguyên giá.

+) Đặc biệt, TSCĐ không được tính vào giá vốn hàng bán và trích khấu hao tương ứng nhưng công suất không hiệu quả.

+) …

Công việc kế toán tổng hợp

6.2. Cân nhắc khấu hao tài sản cố định

Xem thêm: Văn bản nghiệm thu tiếng anh là gì

Tất cả các tài sản cố định của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, nhưng các tài sản sau đây không được trích khấu hao, cụ thể như sau:

+) TSCĐ đã hết thời hạn sử dụng nhưng vẫn tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

+) Tài sản bị hao mòn trong quá trình sản xuất nhưng bị hao hụt không được hạch toán.

+) Tất cả tài sản cố định mà doanh nghiệp đang quản lý nhưng đang sở hữu thì tuyệt đối không được tính vào chi phí.

+) Tài sản cố định không được theo dõi hoặc quản lý trong sổ kế toán doanh nghiệp.

+) Toàn bộ tài sản được cấp có thẩm quyền tặng thưởng để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

+) Tài sản cố định là đất đai sở hữu lâu dài cũng không được hạch toán.

7. Các giải pháp công ty cần biết để nâng cao hiệu quả quản lý tài sản cố định

Để đảm bảo an toàn sử dụng TSCĐ, doanh nghiệp cần có những biện pháp tăng cường công tác quản lý TSCĐ nhằm tiết kiệm tối đa nguyên giá TSCĐ. doanh nghiệp, hãy xem một số giải pháp được đề xuất của tôi tại đây:

7.1. Đối với giai đoạn quyết định đầu tư

– Đề xuất mua sắm TSCĐ: Trong quá trình thực hiện bất kỳ dự án nào của doanh nghiệp, sẽ luôn có những đề xuất mua sắm TSCĐ để tránh lãng phí nhân sự. Quản lý cấp cao cần chú ý đến vai trò của những tài sản này và liệu có cần thiết phải sử dụng chúng trong quá trình tạo ra sản phẩm hay không, và quan trọng là những tài sản được liệt kê trong kế hoạch dự án.

XEM THÊM:  Đau gót chân là bệnh gì và đâu là cách điều trị hiệu quả? | ACC

– Lựa chọn nhà cung cấp: Sau khi phương án mua sắm TSCĐ được bộ phận có thẩm quyền ký duyệt, bộ phận đặc biệt có trách nhiệm liên hệ với nhà cung cấp và tư vấn báo giá. Ở giai đoạn này, tốt nhất bạn nên cân nhắc việc điều chỉnh chi phí và chất lượng của tài sản sao cho phù hợp nhất với doanh nghiệp.

7.2. Giai đoạn ghi nhận và sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp

– Nhận và ghi sổ TSCĐ kèm theo báo giá, kiểm tra đúng mặt hàng, số lượng, chất lượng như thỏa thuận ban đầu. Sau khi TSCĐ nhận của nhà cung cấp giao cho doanh nghiệp thành công phải lập biên bản bàn giao và có chữ ký của đại diện hai bên để hoàn thành việc mua lại. Sau khi lắp đặt xong bàn giao cho bộ phận kế toán liên quan, tài sản được ghi sổ kế toán, thực hiện hạch toán khấu hao TSCĐ.

– Phân công trách nhiệm quản lý: Sau khi lắp đặt, những tài sản này cần được quản lý vì chúng có nhiều giá trị cần bảo quản. Cần giao cho các trưởng bộ phận quản lý các khâu có liên quan để dễ quản lý.

– Kiểm kê tài sản cố định thường xuyên: Hàng năm, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra tài sản cố định để phát hiện những tài sản còn thiếu, hư hỏng để có kế hoạch mua sắm tài sản mới hoặc tiếp tục sửa chữa.

Kế toán

7.3. Giai đoạn thanh lý TSCĐ

Khi doanh nghiệp thanh lý một số tài sản cố định cũng phải quản lý chặt chẽ, hạn chế thanh lý những tài sản có thời hạn sử dụng hoặc thanh lý dưới giá trị thị trường. Vậy giải pháp ở giai đoạn này là gì, như sau:

+) Hàng năm kiểm tra, rà soát những tài sản không còn sử dụng được, kém hiệu quả cần thanh lý.

+) Ban hành thủ tục thanh lý tài sản cố định: bộ phận cần thanh lý tài sản phải đưa ra yêu cầu thanh toán tài sản cố định và phải chuẩn hóa nguyên tắc. và sau đó ký xác nhận vào biên bản thanh lý. Và trước khi quy trình kế toán thanh lý tài sản là tài sản cố định phải được thông qua hội đồng xét duyệt để tránh những sai sót như thông đồng với bên ngoài. Bán tài sản, kế toán cũng cần thẩm định tài sản hoặc thuê ngoài, …

Trên đây là một số thông tin về tài sản cố định, mong rằng qua những thông tin hữu ích này các bạn có thể hiểu rõ khái niệm về tài sản cố định và biết cách quản lý tài sản. Cố định doanh nghiệp của bạn để trở nên tốt nhất có thể. Ngoài các thông tin trên, bạn cũng có thể truy cập timviec365.vn để tìm kiếm thêm các thông tin liên quan đến TSCĐ khác bằng cách nhập các phần sau vào mục tìm kiếm: TSCĐ năm 2018 là gì, nguyên giá TSCĐ là bao nhiêu ,. ..

Mong rằng các bạn sẽ có thêm những kiến ​​thức mới qua những bài viết mà mình đã chia sẻ ở trên Hãy theo dõi timviec365.vn để luôn cập nhật những thông tin mới nhất Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. ..

Xem thêm: Kế toán công nợ là gì? Mô tả công việc Kế toán Nợ chi tiết

Xem thêm: Công dụng Gel kamistad | Vinmec

Vậy là đến đây bài viết về Tài sản cố định là gì ví dụ đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button