Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet casino malaysia sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots qtech playtech like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/

HỎI ĐÁP

Các thành phố trực thuộc Trung ương và tiêu chuẩn thành phố trực thuộc TW

Các thành phố trực thuộc Trung ương và tiêu chuẩn thành phố trực thuộc TW

Tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc trung ương và hai thành phố (ảnh từ Internet)

Bạn đang xem: Thành phố thuộc trung ương là gì

Thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam

Việt Nam hiện có 5 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Ngoài 5 thành phố này, hiện nay vẫn còn nhiều tỉnh đang được Trung ương sắp xếp vị trí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới (như Khánh Hòa, Thừa Thiên-Huế,… ).

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế biển, trở thành đô thị quốc tế thông minh, phát triển bền vững, có bản sắc và liên kết;

Đây là mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết số 09-NQ/TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tầm nhìn xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và 2045.

Ngoài ra, đến năm 2025, Thành Đô Huế đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên cơ sở bảo vệ và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với các đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh (theo Nghị quyết số 54-NQ/TW năm 2019).

Tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp trung tâm

Nghị quyết số 1211/2016/ubtvqh13 và Nghị quyết số 27/2022/ubtvqh15 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) đưa ra tiêu chí đô thị đối với thành phố trực thuộc Trung ương gồm:

(1) Quy mô dân số Các thành phố trung tâm

Thành phố trực thuộc Trung ương có dân số trên 1,5 triệu người.

Tính đến ngày 01/01/2023, quy mô dân số từ 1.000.000 người trở lên.

Xem thêm: Tư vấn soạn hồ sơ thông tin mỹ phẩm (PIF)

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quy mô dân số của 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 là TP.HCM là 9,16684 triệu người; Cần Thơ 1,24699 triệu người; Đà Nẵng 1,19549 triệu người; Hải Phòng 2,07239 triệu người; Hà Nội 8.33083 triệu.

(2) Diện tích tự nhiên của các đô thị tập trung

Thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích tự nhiên trên 1.500 kilômét vuông.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, diện tích tự nhiên của 05 đô thị trực thuộc Trung ương là Hà Nội 3.359,82 km2; Hải Phòng 1.526,52 km2; Đà Nẵng 1.284,73 km2; Thành phố Hồ Chí Minh 2.095,39 km2;

(3) Đơn vị hành chính thành phố trực thuộc Trung ương

Một đô thị trực thuộc trung ương có từ 11 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

Từ ngày 01/01/2023, số đơn vị hành chính cấp huyện sẽ nhiều hơn 09.

Số lượng quận chiếm trên 60% tổng số đơn vị hành chính cấp huyện.

Từ ngày 01/01/2023, tỷ lệ huyện, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương trong tổng số đơn vị hành chính cấp huyện đạt trên 60%, trong đó có ít nhất 02 huyện.

(4) Đã được xác định là đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại 1; hoặc dự kiến ​​khu vực đô thị trung tâm đạt tiêu chuẩn của đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại 1.

(5) Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đáp ứng yêu cầu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1211/2016/ubtvqh13. Cụ thể:

Xem thêm: Tìm hiểu ngay Today là dấu hiệu của thì nào? – Bhiu.edu.vn

-Cân đối ngân sách: Thặng dư;

– Thu nhập bình quân đầu người hàng năm so với cả nước: 1,75 lần;

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm gần đây (%): đạt mức bình quân chung của cả nước;

– Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm qua (%): đạt mức bình quân chung của cả nước;

– Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế: 90%;

– Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ở nội thành, thị xã, thị trấn, quận, huyện: 90%.

Lưu ý: Nghị quyết 27/2022/ubtvqh15 cũng bổ sung tiêu chí cụ thể đối với thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, nếu đô thị trực thuộc trung ương có 02 yếu tố đặc thù sau, mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số, tiêu chuẩn tỷ lệ trong tổng số hồ sơ đăng ký cấp quận, huyện, thị xã: vị trí hành chính cấp huyện tương đương số 1211/2016/ 50% mức quy định tại khoản 1, điểm b Điều 4 Nghị quyết ubtvqh13; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định tại mục 2 (Tiêu chuẩn đơn vị hành chính thành phố):

– Sở hữu di sản văn hóa vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (unesco) công nhận;

– Được xác định là trung tâm du lịch quốc tế trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

xấu xí

Xem thêm: 12 Cung hoàng đạo bằng tiếng Anh đầy đủ nhất

Vậy là đến đây bài viết về Các thành phố trực thuộc Trung ương và tiêu chuẩn thành phố trực thuộc TW đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button