Blogs

Tìm hiểu về Radix sort và cách implement thuật toán này trong Swift

Bạn đang quan tâm đến Tìm hiểu về Radix sort và cách implement thuật toán này trong Swift phải không? Nào hãy cùng ONLINEAZ đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Tìm hiểu về Radix sort và cách implement thuật toán này trong Swift tại đây.

Radix sort là gì

Thông thường, khi sắp xếp các phần tử trong mảng, chúng ta thường sử dụng các thuật toán để so sánh các phần tử, lấy kết quả so sánh để sắp xếp các phần tử vào đúng vị trí của mình. Tuy nhiên, Radix sort lại đi theo một cách tiếp cận khác, nó là một thuật toán sắp xếp không so sánh. Cơ sở để Radix sort sắp xếp các phần tử dựa vào nguyên tắc phân loại thư. Vì vậy, Radix sort còn có tên là Postmans sort.

1. Tìm hiểu thuật toán

Để thực hiện sắp xếp, radix sort phân loại các phần tử theo lần lượt từng chữ số: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, …

Bạn đang xem: Radix sort là gì

Giả sử, chúng ta có một mảng gồm các số như sau:

[43, 613, 831, 987, 17, 210, 1990, 1234]

Đầu tiên, mảng sẽ được chia thành các nhóm dựa vào giá trị của chữ số hàng đơn vị. chúng ta sẽ chia được các nhóm sau:

[210, 1990] // nhóm 0 [831] // nhóm 1 [43, 613] // nhóm 3 [1234] // nhóm 4 [987, 17] // nhóm 7

Sau khi chia nhóm theo hàng đơn vị, thứ tự các phần tử trong mảng sẽ như sau:

[210, 1990, 831, 43, 613, 1234, 987, 17]

XEM THÊM:  ​Đa dạng hoá Danh mục đầu tư của bạn cùng Binance Earn

Tiếp theo, mảng sẽ được chia thành các nhóm dựa vào hàng chục. Kết quả chúng ta được các nhóm:

[210, 613, 17] // nhóm 1 [831, 1234] // nhóm 3 [43] // nhóm 4 [987] // nhóm 8 [1990] // nhóm 9

Có thể bạn quan tâm: Chủ nghĩa duy vật là gì?

Sau khi chia nhóm theo hàng chục, thứ tự các phần tử trong mảng sẽ như sau:

[210, 613, 17, 831, 1234, 43, 987, 1990]

Thuật toán tiếp tục thực hiện với chữ số hàng trăm, chúng ta được các nhóm sau:

[17, 43] // nhóm 0 [210, 1234] // nhóm 2 [613] // nhóm 6 [831] // nhóm 8 [987, 1990] // nhóm 9

Sau khi chia nhóm theo hàng trăm, thứ tự các phần tử trong mảng sẽ như sau:

[17, 43, 210, 1234, 613, 831, 987, 1990]

Tiếp tục thực hiện với chữ số hàng nghìn, chúng ta được các nhóm sau:

[17, 43, 210, 613, 831, 987] // nhóm 0 [1234, 1990] // nhóm 1

Sau khi chia nhóm theo hàng nghìn, thứ tự các phần tử trong mảng sẽ như sau:

[17, 43, 210, 613, 831, 987, 1234, 1990]

Đến đây, toàn bộ các số trong mảng đều không có giá trị hàng chục nghìn, nên thuật toán dừng lại, chúng ta có mảng cuối cùng như kết quả bên trên.

2. Độ phức tạp

Có thể bạn quan tâm: Previous Windows Installations Là Gì, Có Nên Xóa Windows, File Window

XEM THÊM:  (2021) So sánh iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max: Sự khác biệt đến từ pin, kích thước và còn gì nữa?

Xét một mảng gồm n phần tử, các phần tử trong mảng có tối đa m chữ số thì:

 • Số lần chia nhóm các phần tử: m lần
 • Trong mỗi lần chia nhóm và gộp lại thành mảng, các phần tử chỉ được xét đúng 1 lần Vì vậy, độ phức tạp của thuật toán Radix sort là O(2mn) = O(n)

3. Implement swift code

Chúng ta thực hiện implement code cho Radix sort bằng code sau:

import UIKit // 0 extension Array where Element == Int { public mutating func radixSort() { // 1 let base = 10 // 2 var done = false var digits = 1 // 3 while !done { // 4 done = true // 5 var buckets: [[Int]] = .init(repeating: [], count: base) // 6 forEach { number in let remainingPart = number / digits let digit = remainingPart % base buckets[digit].append(number) // 7 if remainingPart > 0 { done = false } } // 8 digits *= base self = onlineaz.vnMap { $0 } } } } // 9 var array = [43, 613, 831, 987, 17, 210, 1990, 1234] print(“Original array: (array)”) onlineaz.vnxSort() print(“Sorted array: (array)”) // [17, 43, 210, 613, 831, 987, 1234, 1990]

Trong đoạn code trên, chúng ta lần lượt làm những công việc sau:

 • 0: Tạo extension của Array, hàm radixSort() sẽ được implement trên các Array có dạng Int
 • 1: khai báo hằng base của thuật toán, số thập phân có 10 chữ số từ 0 đến 9, nên chúng ta khai báo base là 10
 • 2: biết done để theo dõi trạng thái kết thúc của thuật toán, và biến digits thể hiện cho chữ số hiện tại đang được xem xét (1 cho hàng đơn vị, 10 cho hàng chục,…)
 • 3: Toàn bộ thuật toán radix sort sẽ được thực hiện trong vòng while này, vòng while kết thúc khi thuật toán kết thúc, giá trị của biến done là true
 • 4: Gán giá trị cho done = true
 • 5: tạo 1 mảng 2 chiều để lưu trữ các nhóm từ 0 đến 9
 • 6: thực hiện việc chia nhóm mỗi một số trong array
 • 7: đặt điều kiện để kết thúc vòng lặp của thuật toán. Thuật toán sẽ kết thúc nếu remainingPart bằng 0
 • 8: tăng chữ số hiện tại lên hàng tiếp theo để tiếp tục sắp xếp (từ đơn vị lên chục, lên trăm, lên nghìn,…)
 • 9: code demo thực tế việc gọi hàm radixSort() để sắp xếp mảng
XEM THÊM:  Dragonlend

Vậy là việc implement thuật toán radix sort đã được hoàn thành.

Trên đây, tôi đã giới thiệu đến các bạn thuật toán radix sort, ý tưởng chung của thuật toán, ví dụ từng bước sắp xếp, và implement code trong Swift.

Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi vài viết này, have a nice day

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn, thủ thuật về

Vậy là đến đây bài viết về Tìm hiểu về Radix sort và cách implement thuật toán này trong Swift đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button