HỎI ĐÁP

Tổng phụ trách đội tiếng anh là gì

Các quy định quan trọng sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2017

1. Yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với Đội trưởng Đội Thiếu niên Tiền phong Điều này được nêu trong ngày 27/2017 / tt-bgdĐt về tiêu chí, trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của giáo viên Đội Thiếu niên Tiền phong trong các cơ sở giáo dục công lập, kể từ 2017 Có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018. Theo thông báo, giáo viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau để được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội Thiếu niên Tiền phong – đáp ứng các tiêu chuẩn giáo viên áp dụng cho cấp bậc của mình; – Đã được đào tạo về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong hoặc đã hoàn thành Đội viên Thiếu niên Tiền phong – Có khả năng làm việc với các tổ chức trong và ngoài trường để tổ chức các hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong và nhi đồng. Ưu tiên những giáo viên có kỹ năng về âm nhạc, nghệ thuật, giáo dục thể chất, diễn thuyết, tổ chức sự kiện hoặc giao tiếp. Giáo viên có thể làm lãnh đạo Đội Thiếu niên Tiền phong trong thời gian tối đa là 2005 năm. Hiệu trưởng và hội đồng nhà trường sẽ xem xét cho phép những người đủ điều kiện và có nguyện vọng tiếp tục tại vị.

Bạn đang tìm hiểu: nhóm phụ trách tiếng Anh là gì

Bạn đang xem: Tổng phụ trách đội tiếng anh là gì

Sở Giáo dục và Đào tạo –

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc-

ID: 27/2017 / tt-bgdĐt

Ngày 8 tháng 11 năm 2017, Hà Nội

Thông báo

Quy định tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn và giáo viên của Tổng giám đốc Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của cơ sở giáo dục công lập

Căn cứ Nghị định số 123/2016 / nĐ-cp ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017 / nĐ-cp ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012 / nĐ-cp ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

Sau khi tham khảo ý kiến ​​của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3472 / bnv-ccvc ngày 03 tháng 7 năm 2017; Công văn chấp thuận số 8855 / btc-hcsn của Bộ Tài chính ngày 03 tháng 7 năm 2017; Hồ Chí Minh Công văn số 10039-cv / twdtn-cttn ngày 3 tháng 8 năm 2017 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Giáo dục và Quản lý Giáo dục;

XEM THÊM:  Giấy tờ tùy thân tiếng anh là gì

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và bổ nhiệm giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Phạm vi và áp dụng của Điều 1

1. Thông báo này quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và việc bổ nhiệm giáo viên đối với Tổng Giám đốc Đội TNTP Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “giáo viên”) trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. .

2. Thông báo này áp dụng đối với đội ngũ giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (kể cả trường tiểu học hoặc trung học cơ sở), trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, trường khuyết tật, lớp dành cho người khuyết tật.

Xem thêm: Chỉ số sản xuất công nghiệp là gì

3. Cơ sở giáo dục phổ thông tư thục thực hiện theo quy định tại thông báo này.

Tiêu chí cho Nhóm phụ trách của Giáo viên Phần 2

1. Khoa được chọn làm tổng phụ trách đội phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên đạt hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (tiêu chuẩn giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015 / ttlt-bgdĐt-bnv ngày 16 tháng 9 năm 2015) để xây dựng tiêu chuẩn và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; giáo viên trung học cơ sở theo Thông tư liên tịch số 22/2015 / ttlt-bgdĐt-bnv ngày 16 tháng 9 năm 2015. Giáo viên trung học cơ sở).

b) Đã được đào tạo chuyên nghiệp về làm việc theo nhóm trong giảng dạy hoặc phát triển kỷ luật tương tự như làm việc theo nhóm.

c) Có khả năng phối hợp với các tổ chức trong và ngoài tổ chức các hoạt động đội và thể thao thiếu nhi.

2. Ưu tiên giáo viên có năng khiếu âm nhạc, văn nghệ, thể dục thể thao, diễn thuyết, tổ chức hoạt động, giao tiếp giúp nhà trường tổ chức các hoạt động đội và thể thao của trẻ.

Điều 3. Trách nhiệm và Quyền hạn của Giáo viên Phụ trách Nhóm

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên ở từng cấp học theo quy định của Điều lệ trường học hiện hành.

2. Tham mưu cho hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, công tác đội và các hoạt động vì trẻ em trong trường.

3. Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý chương trình hoạt động ở trường cho đội viên và học sinh phù hợp với Kế hoạch của ngành Giáo dục, Kế hoạch công tác Đội và hoạt động thiếu nhi của Hội đồng Đội các cấp.

XEM THÊM:  Công suất tiếng Anh là gì - Điện tử công suất tiếng Anh là gì

4. Phù hợp với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, trong trường được thành lập hệ thống tổ chức Đội cơ sở;

Xem Thêm: Khi Nhà Thơ “Nói Bằng Văn Học ❤️️Những Câu Văn Học Nhiều Nhất”

5. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức các hoạt động Đội, các hoạt động thể dục thể thao và giáo dục trẻ em trong nhà trường.

6. Được học tập, rèn luyện và tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy, công tác đội, thể dục thể thao thiếu nhi do Phòng Giáo dục, hội đồng đội các cấp tổ chức để nâng cao tính chuyên nghiệp.

7. Bảo đảm các điều kiện cho hoạt động Đội và hoạt động thiếu nhi, phù hợp với các hoạt động giáo dục thiết thực của nhà trường và địa phương.

Điều 4. Chỉ định giáo viên lãnh đạo nhóm

Xem thêm: Người sinh năm 2000 là tuổi con gì

1. Hiệu trưởng đã thống nhất với BGH nhà trường chọn một giáo viên làm tổ trưởng chuyên môn.

2. Hiệu trưởng quyết định cử giáo viên làm tổng phụ trách đội của trường khi được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo (đơn vị trực tiếp quản lý nhà trường) và Hội đồng Đội. Ở cùng cấp. ..

Điều 5. Giới hạn thời gian để chỉ định giáo viên lãnh đạo các nhóm

1. Nhiệm kỳ của giảng viên được chỉ định phụ trách đội là 5 năm. Sau khi hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí lại giáo viên theo chuyên ngành đào tạo.

2. Trường hợp giáo viên hết thời hạn mà vẫn đủ điều kiện và có nguyện vọng tiếp tục làm tổng phụ trách Đội thì phải được Hiệu trưởng đồng ý để cấp ủy nhà trường xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 4, khoản 2 của thông báo này.

3. Đối với những giáo viên hết thời hạn bổ nhiệm mà không còn làm công tác quản lý tổ thì cùng với nhà trường, Hiệu trưởng ra quyết định thôi bổ nhiệm giáo viên làm tổng phụ trách đội. Hội đồng xem xét, lựa chọn và cử giáo viên khác thay thế theo quy định tại Điều 4, khoản 2 của thông báo này.

Điều 6. Hiệu lực

1. Thông báo này sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 12 năm 2017.

2. Thông tư này thay thế quy định của Ban tổ chức liên ngành Thông tư liên ngành số 23 / ttlt ngày 15.01.1996 – Cán bộ chính Mục i về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm đối với giáo viên phụ trách các tổ chức thuộc Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính Điều 22 của Thông tư số 41/2010 / tt-bgdĐt do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục và của Trung ương Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về Hướng dẫn Đội Tiên phong Hồ Chí Minh trong trường học bình thường về trách nhiệm đối với hệ thống công việc của giáo viên và việc thay thế phụ cấp trách nhiệm.

XEM THÊM:  ánh sáng xanh lá có tác dụng gì

Điều 7. Tổ chức Thực hiện

1. Giáo viên tổng phụ trách đội được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành tại các văn bản sau:

a) Thông tư số 05/2005 / tt-bnv ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

b) Thông tư số 28/2009 / tt-bgdĐt ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế hệ thống ngạch giáo viên trong trường phổ thông.

c) Thông tư số 16/2017 / tt-bgdĐt ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khung danh mục chức vụ và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông. công tác truyền thông.

2. Các văn bản quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 1, Khoản 3, Khoản 1 và Khoản 7 Thông báo này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định mới.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc lựa chọn, bổ nhiệm giáo viên làm tổ trưởng theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại thông báo này; phối hợp với cấp ủy các cấp kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện của các cơ sở giáo dục. /.

Địa điểm đón tiếp: – Văn phòng Trung ương Đảng (b / c); – Văn phòng Chính phủ (b / c); – Văn phòng Quốc hội (gửi b / c); – qh vhgdtntnnĐ Ủy ban ( cho b / c); – Hội đồng giáo dục quốc gia và ptnl (để b / c); – Ban Tuyên giáo Trung ương (b / c); – Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Bộ trưởng (để b / c); – Thông báo ; – Cục Kiểm tra văn bản qppl (Bộ Tư pháp); – Tỉnh / Thành phố trực thuộc Trung ương; – Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân vận, Tỉnh đoàn; – Trang thông tin điện tử Chính phủ; – Trang thông tin điện tử Bộ Giáo dục; – Lưu: vt, pc service, ngcbqlgd.

Tham khảo: 0/99 là màu gì trong bảng màu nhuộm tóc mà lại hot như vậy

Vậy là đến đây bài viết về Tổng phụ trách đội tiếng anh là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button