HỎI ĐÁP

Tốt nghiệp phổ thông cơ sở là gì

Bộ Giáo dục ********

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ********

Bạn đang xem: Tốt nghiệp phổ thông cơ sở là gì

ID: 219-qĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 1986

Quyết định

Ngày 28 tháng 2 năm 1986, Bộ Giáo dục ban hành số 219-qd “Quy định về việc xét tốt nghiệp giáo dục phổ thông cơ bản”

Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Căn cứ Nghị định số 123-hĐbt ngày 22 tháng 4 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ sở giáo dục; phù hợp với Ủy ban Chính phủ số 19 năm 1981 về việc sửa đổi chế độ thi vào các trường THPT Quyết định số 125-cp; theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học, Bộ Giáo dục.

Quyết định:

Điều 1 “Các biện pháp xét tốt nghiệp THCS” được công bố cùng với quyết định này.

Điều 2 Giám đốc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, quận, huyện trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, p>

Giám đốc Trường Trung cấp và Giám đốc Sở Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nguyễn Thị Bình

(Chữ ký)

Chính sách

Đề thi và xét tốt nghiệp trung học cơ bản (ban hành kèm theo Quyết định số 219-qd ngày 28 tháng 2 năm 1986)

Chương 1:

Nguyên tắc chung

Điều 1 Đánh giá tốt nghiệp trung học cơ sở là việc nhà nước tiến hành đánh giá về thành tích học tập và rèn luyện của học sinh năm cuối trung học cơ sở phù hợp với mục tiêu đào tạo quốc gia. Cấp bang, cấp trường; là sự tiếp tục và hoàn thiện quá trình đánh giá trình độ học tập của học sinh trong toàn cấp học.

Điều 2 Điểm tốt nghiệp của học sinh là sự đánh giá toàn diện về trình độ học vấn (đạo đức, văn hóa), lao động, bảo vệ và rèn luyện thân thể trong năm học cuối cấp 2 và xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở. kiểm tra.

<3

Điều 3 Việc kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở nhằm các mục đích sau:

– Đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và kết quả rèn luyện của nhà trường, báo cáo trung thực với Đảng, Nhà nước và nhân dân;

– Động viên, khích lệ học sinh chăm chỉ học tập, rèn luyện, giáo viên không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, có năng lực giảng dạy, giáo dục tốt hơn;

– Khuyến khích và thúc đẩy việc cải tiến công tác quản lý giáo dục ở các cấp; đồng thời khuyến khích, động viên đảng bộ, bộ phận có thẩm quyền và cấp quản lý giáo dục, cùng với cha mẹ học sinh và toàn xã hội làm tốt công tác giảng dạy, giáo dục của nhà giáo và việc học tập, rèn luyện của học sinh. .

Điều 4 Ủy ban Đánh giá Tốt nghiệp Trung học Cơ sở bao gồm các thành viên của tập thể giảng dạy của trường, và tiến hành tất cả các công việc đánh giá thay mặt cho nhà nước. Phòng giáo dục phổ thông chịu sự giám sát, kiểm tra của cấp trên. Các nhà trường, hội đồng thi và xét tốt nghiệp cần coi trọng và có biện pháp lồng ghép chặt chẽ, phát huy hết vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong công tác thi và tốt nghiệp. Đoàn thanh niên trung học cơ sở và tổ chức Đội có trách nhiệm góp phần thực hiện Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Chương 2:

Môn học, Kỳ thi và Yêu cầu Tốt nghiệp

Điều 5 Kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở được chia thành hai môn sau:

1. Học sinh hoàn thành lớp cuối năm thứ hai trung học cơ sở trong năm thi được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

2. Đã học xong năm cuối cấp 2 của những năm trước nhưng không tiếp tục lưu ban nhưng:

a) đã tham dự kỳ thi nhưng không tốt nghiệp; hoặc

b) Không tham dự kỳ thi do không đủ tiêu chuẩn.

Quy tắc 6 Học sinh được đề cập ở điểm 1, mục 5 có thể tham dự kỳ thi nếu họ đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

1. Học sinh hoàn thành các môn học của các lớp trong năm học lớp 2 THCS, các cấp học đều được nhà trường đánh giá xếp loại theo quy định hiện hành về tình hình giáo dục của từng lớp.

2. Tổng số ngày nghỉ học (một hoặc nhiều ngày cộng lại) trong năm học cuối cấp trung học cơ sở không quá 45 ngày.

3. Đạt loại trung bình trở lên ở 3 lĩnh vực đạo đức, lao động, bảo vệ và rèn luyện thân thể trong năm học cuối cấp THCS.

4. Về mặt văn hóa, phải thuộc một trong các loại sau:

a) Điểm trung bình cả năm từ 4,0-4,9 tối đa 5 môn, trong đó chỉ có 1 môn Văn hoặc Toán, các môn còn lại phải đạt điểm trung bình từ 5,0 trở lên.

b) Có tối đa 3 môn đạt điểm trung bình từ 4,0 đến 4,9 (chỉ có 1 môn văn hoặc toán) và 1 môn (không phải văn, toán) đạt điểm trung bình từ 3,5 trở lên; các môn còn lại phải đạt điểm trung bình. điểm từ 5,0 trở lên.

c) Có tối đa 2 môn đạt điểm trung bình từ 3,5 trở lên (trừ văn và toán) và 1 môn đạt điểm trung bình từ 4,0 đến 4,9; các môn còn lại phải đạt điểm trung bình từ 5,0 trở lên.

Đối với những học sinh đang học không đủ điều kiện dự thi và được xét công nhận tốt nghiệp, hiệu trưởng phải thông báo cho học sinh và gia đình học sinh biết trước ngày thi tốt nghiệp 10 ngày.

Điều 7. Về chủ đề được đề cập trong điểm 2 của Điều 5:

1. Học sinh thuộc đối tượng nêu tại điểm 2 (a) Điều 5, muốn dự thi và xét công nhận tốt nghiệp có thể đăng ký dự thi tại trường cũ hoặc trường gần nhất trước ngày thi 45 ngày và được xét cấp nơi làm bằng tốt nghiệp, nếu có đủ yêu cầu. Các điều kiện sau:

a) Dưới 20 tuổi.

b) Khi xin tốt nghiệp đề nghị UBND thị xã, quận, huyện, thị xã xác nhận.

Đặc biệt sinh viên được các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị sản xuất đi làm phải có ý kiến ​​đề xuất và xác nhận của thủ trưởng các đơn vị này.

2. Học sinh thuộc đối tượng nêu tại điểm 2 b Điều 5 có nguyện vọng dự thi và được xét công nhận tốt nghiệp có thể đăng ký dự thi và được xét công nhận tốt nghiệp tại trường cũ hoặc địa điểm gần nhất trước 45 ngày kể từ ngày tổ kỳ thi, nếu tất cả các điều kiện được đáp ứng. Trong các trường hợp sau:

a) Đối với học sinh không đủ điều kiện tham gia kiểm tra đạo đức hoặc lao động hoặc huấn luyện thể lực bảo vệ, ngoài việc đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 1 của điều này, họ còn phải được Học sinh) xác nhận rằng họ có ý thức, thái độ tốt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, tích cực tham gia lao động, công tác xã hội, tiếp tục ra trường học tập có đạo đức tốt.

XEM THÊM:  Xuất Hàng Tiếng Anh Là Gì Cùng Tìm Hiểu Sản Xuất Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì - Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương

b) Đối với học sinh không đủ điều kiện văn hóa để dự thi, ngoài việc đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 1 của điều này phải được sự chấp thuận của nhà trường (đã nhận đơn đăng ký dự thi). ) để kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện tham gia vào thuật ngữ văn hóa. Chỉ thi những môn có điểm trung bình thấp khiến các em không được thi.

Phần 8. Bộ Giáo dục có các quy định riêng về hồ sơ đăng ký và xét tốt nghiệp. Tất cả hồ sơ kiểm tra và xét tốt nghiệp của sinh viên phải được nhà trường hoàn thành trước ngày thi 5 ngày để Hội đồng thi và xét tốt nghiệp kiểm tra lại. Sinh viên đã học các năm trước nếu đủ điều kiện muốn dự thi và xét công nhận tốt nghiệp thì phải nộp đầy đủ hồ sơ tại nơi đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

Chương 3:

Môn thi, ngày thi, khóa học, đề thi

Phần 9. Về nguyên tắc, kỳ thi này là bắt buộc đối với sinh viên học bất kỳ môn học nào. Hàng năm, Bộ Giáo dục quy định và công bố đề thi (viết hoặc miệng) và ngày giờ thi trước ngày thi ít nhất 45 ngày.

Xem thêm: Vốn điều lệ là gì công nghệ 10

Điều 10. Các mục kiểm tra là các mục toàn lớp, chủ yếu là các mục cấp cuối ii.

Điều 11 Bộ Giáo dục chỉ định giám đốc Sở Giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức ra đề thi. Hàng năm, Sở Giáo dục ra đề thi, hướng dẫn chấm, bảng chấm theo hướng dẫn ra đề thi của Bộ Giáo dục và tổ chức thi thống nhất cấp tỉnh, thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề thi, hướng dẫn chấm điểm và phiếu chấm điểm phải được bảo mật nghiêm ngặt, chính xác và an toàn theo quy định của Chính phủ từ khâu soạn thảo đến đánh máy, in ấn, phân phối, lưu trữ và sử dụng. cài đặt.

Chương 4:

Yêu cầu tốt nghiệp và tốt nghiệp

Điều 12 Sinh viên đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được xét tốt nghiệp (đậu thẳng):

1. Kết quả học tập cả năm của năm học cuối cấp THPT (theo quy định hiện hành) ii Trung cấp trở lên, điểm trung bình các bài thi đạt từ 5 trở lên, không có bài nào dưới 3.

2. Năm học cuối cấp THCS đạt loại khá trở lên về các mặt giáo dục, điểm trung bình các môn học từ 4,5 trở lên, không có em nào dưới 3.

Điều 13. Việc xét tốt nghiệp bổ sung (đậu thêm) chỉ dành cho học sinh đăng ký vào các trường trung học cơ sở như đã nêu tại điểm 1 Điều 5 của quy chế này.

Những sinh viên đáp ứng một trong các tiêu chí sau sẽ được coi là sinh viên tốt nghiệp bổ sung (vượt qua):

1. Năm học cuối cấp trung học cơ sở, điểm các môn học đạo đức, lao động, bảo vệ, thể dục cả năm học đạt từ trung bình trở lên và điểm trung bình các bài kiểm tra đạt trên 5 điểm. 0 điểm.

2. Điểm tổng kết cả năm học đạt loại khá trở lên về đạo đức, văn hóa, lao động, … và trung bình các môn từ 4,5 trở lên, không có bài thi nào bị loại. Điểm 0.

3. Là con liệt sĩ, được xếp loại đạo đức cuối năm học cuối cấp THCS cả năm, lao động từ loại khá trở lên, trung bình các môn từ 4,5 trở lên, không có môn thi nào. 0 điểm.

Điều 14 Trong trường hợp đặc biệt, ngoài các điều kiện nêu tại Điều 13, nếu xét thấy cần xét tốt nghiệp đặc cách thêm, Bộ Giáo dục phải báo cáo Bộ Giáo dục quyết định. để ra quyết định. Chắc chắn rồi.

Điều 15 Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và học sinh xét công nhận tốt nghiệp được chia thành bốn loại theo các tiêu chí sau:

1. Học sinh đạt loại giỏi là học sinh được công nhận tốt nghiệp cả năm về đạo đức tốt, văn hóa tốt và các môn học khác và điểm trung bình các môn học đạt từ 8 điểm trở lên và chỉ có một bài thi đạt điểm 6. hoặc cao hơn.

2. Loại bình đẳng là những sinh viên được công nhận tốt nghiệp và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

a) Đạt loại khá trở lên ở tất cả các lĩnh vực giáo dục trong cả năm học và điểm trung bình của tất cả các môn học từ 6,5 trở lên, trong một bài kiểm tra chỉ đạt điểm 5 trở lên.

b) Tất cả các mặt học lực đều được xếp loại Khá trở lên trong cả năm học, điểm trung bình các bài thi đạt từ 7 trở lên, chỉ có hai bài thi đạt điểm 5 trở lên, trong đó chỉ có một bài là văn hoặc toán.

3. Loại trung bình là những sinh viên còn lại được coi là tốt nghiệp (đậu thẳng).

4. Loại thông thường là sinh viên được xác định là sinh viên tốt nghiệp bổ sung (đậu).

Kết quả xếp loại tốt nghiệp được ghi vào bảng tên, điểm và bằng tốt nghiệp của học sinh để tiện theo dõi tốt nghiệp.

Điều 16. Sinh viên thuộc một trong các loại sau sẽ được nhận bằng tốt nghiệp đặc biệt;

1. Học sinh ốm đau, tai nạn trước ngày thi không được dự thi nếu có giấy chứng nhận hợp lệ của cơ quan y tế, nhà trường và được xếp loại đạo đức, văn hóa từ loại khá trở lên trong cả năm học, các học lực còn lại. xếp loại từ trung bình trở lên.

2. Học sinh không thể tiếp tục thi do ốm đau, tai nạn trong khi thi nhưng phải có giấy chứng nhận hợp lệ của cơ quan y tế và hội đồng thi và xét tốt nghiệp đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Cả năm học được xếp loại đạo đức, lao động từ loại khá trở lên, các loại còn lại xếp loại trung bình trở lên;

-Các môn thi phải đạt điểm 5 trở lên;

– Các môn thi trượt có điểm trung bình cả năm từ 5 trở lên.

3. Học sinh đang theo học không dự thi vì lý do đi bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, đi vùng kinh tế mới theo diện chính sách sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Học kỳ II, nếu xếp loại học lực từ trung bình trở lên ở cuối học kỳ I hoặc cuối học kỳ II hoặc cả năm học.

4. Học sinh có điểm tổng kết loại II trong đội tham gia cuộc thi quốc tế (ngoại ngữ, điền kinh, v.v.) không tham dự kỳ thi do Bộ Giáo dục hoặc cơ quan trung ương lựa chọn, nếu xếp loại toàn trường cho một năm học lực từ khá trở lên, còn lại học lực Từ trung bình trở lên.

XEM THÊM:  Nhân Viên Thống Kê Làm Gì? Bản Mô Tả Công Việc Chi Tiết - Glints Vietnam Blog

Sinh viên đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp không được tính vào điểm tốt nghiệp và được ghi chú trên giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Điều 17 Để thực hiện quyền dân chủ của học sinh và cha mẹ học sinh, danh sách học sinh tốt nghiệp và kết quả thi phải được công khai cho tất cả học sinh dự thi và quyền được xét. tốt nghiệp. Xử lý các khiếu nại của sinh viên theo đúng thủ tục quy định, chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhà trường công bố kết quả tốt nghiệp.

Điều 18. Các khiếu nại về kỳ thi của sinh viên được giải quyết như sau:

a) Các khiếu nại sẽ chỉ được chấp nhận từ những sinh viên không tốt nghiệp trong vòng 1 tuần kể từ khi trường công bố kết quả kiểm tra và kết quả tốt nghiệp, và sẽ chỉ xem xét các khiếu nại đáp ứng tất cả các điều kiện do Bộ Giáo dục quy định.

b) Thành lập các ủy ban xét duyệt kháng cáo ở các quận, huyện và thị xã. Phòng giáo dục đề xuất quy mô tổ chức căn cứ vào số lượng khiếu nại, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quyết định thành lập.

Chương 5:

Tổ chức và chỉ đạo các kỳ thi và kỳ thi tốt nghiệp

Điều 19 Mỗi trường trung học cơ sở phải thành lập một Ủy ban Đánh giá Tốt nghiệp, bao gồm các bộ phận sau:

– Chủ tịch: Hiệu trưởng,

– 1 hoặc 2 Phó Hiệu trưởng: Phó Hiệu trưởng,

– 1 hoặc 2 thư ký: Thư ký Phòng giáo dục hoặc tổ trưởng chuyên môn của trường trung học,

-Các thành viên: giáo viên chủ nhiệm khối 2, các giáo viên khối 2 khác, đội trưởng Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của trường, bí thư công đoàn trường.

Điều 20 Trong trường hợp đặc biệt, nếu cho rằng trường trung học cơ sở không đủ điều kiện quản lý để tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp, Sở Giáo dục (được sự chấp thuận của Sở Giáo dục) sẽ cho phép các Trường tổ chức các kỳ thi và xét tốt nghiệp ở một trường khác; hoặc cử thêm nhân viên có năng lực từ nơi khác đến giúp trường đó làm bài thi và tốt nghiệp.

Điều 21 Nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra và Tốt nghiệp như sau:

1. Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ và tư cách của thí sinh theo đúng quy định của Quy chế thi, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và mọi thủ tục cần thiết để việc thi và xét tốt nghiệp diễn ra bình thường, công tâm. ..

2. Tổ chức và thực hiện các kỳ thi, chấm điểm theo đúng quy chế, quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục.

3. Điểm tốt nghiệp của mỗi học sinh được xem xét dựa trên các tiêu chuẩn do bộ đề ra.

4. Chủ trì, đề xuất cấp trên khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với học sinh, giáo viên thực hiện tốt hoặc vi phạm quy chế thi, xét tốt nghiệp.

Điều 22. Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm:

1. Ban hành quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, các chỉ thị, thông báo hướng dẫn tổ chức thi và xét tốt nghiệp, kỹ thuật thi và các chính sách cụ thể để giải quyết các vấn đề phát sinh trong học kỳ. Kỳ thi và tốt nghiệp.

2. Xác định môn thi, ngày, giờ, nội dung và hình thức thi, tốt nghiệp.

3. Hướng dẫn và kiểm tra toàn bộ công việc của các tổ chức địa phương hướng dẫn thi cử và công tác tốt nghiệp.

Mỗi năm, Bộ Giáo dục thành lập một số đoàn để ôn thi tốt nghiệp cho các trường trung học cơ sở ở nhiều vùng khác nhau.

Điều 23 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn Bộ Giáo dục thực hiện toàn diện và nghiêm túc Quy chế đánh giá tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ Giáo dục ban hành.

Xem thêm: Tài sản công là gì? Quy định sử dụng và quản lý tài sản công?

2. Xét đề nghị của Bộ Giáo dục, quyết định thành lập Ban coi thi, Ban chỉ đạo thi và Ban coi thi, xét công nhận tốt nghiệp tiểu học ở các tỉnh, thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ngành liên quan giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tổ chức thi vào ngành giáo dục và xét tốt nghiệp trung học cơ sở.

Điều 24 Sở Giáo dục chịu trách nhiệm về các đợt xét tốt nghiệp trước Bộ Giáo dục và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và quận, huyện trực thuộc Trung ương. từ cấp ba. tại cơ sở địa phương. Đó là:

1. Hướng dẫn hoàn thành việc xếp loại, đánh giá, xếp loại học sinh năm học và chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và các phương tiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc thi và xét tốt nghiệp trung học cơ sở.

2. Theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục, đề thi, hướng dẫn chấm điểm và bảng chấm điểm thống nhất sẽ được ban hành phục vụ cho việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ở nhiều nơi.

3. Hướng dẫn, kiểm tra toàn bộ công tác tổ chức của Sở Giáo dục, Ban Kiểm tra, Bỏ thi THCS hướng dẫn việc Bỏ thi, xét tuyển THCS.

4. Xét kết quả tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp; theo quy trình, quy chế do Bộ Giáo dục quy định, việc khen thưởng, kỷ luật được thực hiện trong thi và xét công nhận tốt nghiệp.

Điều 25 Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. .giáo dục. Đó là:

1. Hướng dẫn các sở giáo dục, các trường trung học cơ sở và hội đồng xét tốt nghiệp thực hiện toàn diện, nghiêm túc Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ Giáo dục ban hành.

2. Xem xét các đề xuất của Sở Giáo dục, quyết định thành lập các Ủy ban Kiểm tra và Tốt nghiệp, Ủy ban Xét duyệt, Ủy ban Hướng dẫn và Kiểm tra (bao gồm Ủy ban Kiểm tra và Kiểm tra và Ủy ban Kiểm tra Tốt nghiệp và Ban Giám sát) và việc xét học sinh tốt nghiệp từ các trường trung học phổ thông tại địa phương.

3. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan giúp đỡ, tạo điều kiện cho việc tổ chức thi vào ngành giáo dục và xét tốt nghiệp THCS trong khu vực.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã, quận, huyện, thị xã tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn, thực hiện như sau:

-Hướng dẫn các trường THCS chấp hành nghiêm túc quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục;

XEM THÊM:  Câu chủ đề là gì cho ví dụ

–Đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho kỳ thi và tốt nghiệp THCS. Xem xét các đề xuất của trường, tổ chức các ủy ban bảo tồn, và phục vụ các ủy ban tổ chức kỳ thi và tốt nghiệp địa phương.

Điều 26 Sở Giáo dục chịu trách nhiệm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã trong việc hướng dẫn thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường học. Liên thông với các cơ sở trong nước theo đúng quy định của Bộ Giáo dục (từ khâu chuẩn bị đến khâu chấm thi, xếp loại, xét công nhận tốt nghiệp, xét duyệt kết quả tốt nghiệp …).

Chương 6:

Xét duyệt kết quả tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảo quản, lưu giữ hồ sơ và xét tốt nghiệp

Điều 27 Kết quả tốt nghiệp do hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đề nghị thì trưởng phòng giáo dục xem xét. Được sự đồng ý chính thức của Giám đốc Giáo dục. Kết quả tốt nghiệp phải được Bộ Giáo dục phê duyệt rồi mới được công bố chính thức. Nếu phát hiện có sai sót, thiếu sót sau khi công bố, Bộ Giáo dục sẽ chỉnh sửa và thông báo ngay kết quả chỉnh sửa. Giám Đốc Giáo Dục có trách nhiệm cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh. Chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp của học sinh phải được gửi đến từng trường.

Điều 28 Trường trung học cơ sở hàng năm tổ chức lễ ra trường cho học sinh cuối cấp 2 nhân dịp năm học mới. Tại buổi lễ đó, bằng tốt nghiệp và sinh viên tốt nghiệp sẽ được trao.

Điều 29 Quy định về việc nộp và bảo quản giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học cơ sở như sau:

1. Danh sách tên, điểm của học sinh dự thi, xét công nhận tốt nghiệp phải được lưu giữ vô thời hạn tại Sở Giáo dục (1 bản), Sở Giáo dục (1 bản), trường trung học phổ thông. Thông tin cơ bản (1 bản).

2. Học khu phải lưu giữ hồ sơ của tất cả các cuộc họp của hội đồng xét tốt nghiệp và hồ sơ của học sinh xét tốt nghiệp ít nhất 1 năm.

3. Trường trung học cơ sở phải lưu giữ bài thi của tất cả học sinh dự thi trong thời gian ít nhất 1 năm.

Chương 7:

Kỳ thi Tốt nghiệp và Khen thưởng Tốt nghiệp và Kỷ luật

Điều 30 Cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác coi thi, xét công nhận tốt nghiệp được khen thưởng, kỷ luật. Việc xét công nhận tốt nghiệp phải được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

Điều 30 p>

1. Khen thưởng và kỷ luật được xây dựng cho mỗi cá nhân dựa trên thành tích của họ hoặc vi phạm cụ thể trong việc thực hiện chức trách được quy định trong quy chế thi và tốt nghiệp của Bộ Giáo dục.

2. Kỷ luật khen thưởng cần nghiêm minh, dân chủ, kịp thời, phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân viên ngành giáo dục trong các kỳ thi và tốt nghiệp.

Điều 31 Các hình thức công nhận và khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên và những người làm công tác thi và tốt nghiệp bao gồm:

1. Hiệu trưởng trường THCS tuyên dương toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2. Trưởng phòng giáo dục quận, huyện, thị xã được khen thưởng.

3. UBND quận, huyện, thị xã, phòng giáo dục cấp giấy khen.

Điều 32 Có bốn hình thức xử lý kỷ luật sau đây đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi, chấm thi tốt nghiệp do cơ quan quản lý quy định. Quyền quyết định:

1. Phê bình trước sự chứng kiến ​​của toàn thể cán bộ, giáo viên và những người trong ngành trong trường.

2. Cảnh báo và thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của phòng trong các quận, huyện, thị xã.

3. Cơ sở hạ tầng làm việc, trình độ kỹ năng và lương thấp hơn, thay đổi công việc.

4. Buộc thôi việc hoặc có thể bị truy tố trước pháp luật.

Điều 33 Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi, chấm thi tốt nghiệp khi làm nhiệm vụ trong phòng coi thi và xét công nhận tốt nghiệp vi phạm quy chế, có hành vi không đúng mực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ thi. và xét công nhận tốt nghiệp thì phải lập biên bản và đình chỉ ngay.

– Chủ tịch Hội đồng coi thi và xét công nhận tốt nghiệp có thẩm quyền đình chỉ các Phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng và nhân sự phục vụ công tác coi thi, chấm thi tốt nghiệp.

– Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, trưởng phòng giáo dục có quyền đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Hội đồng coi thi tốt nghiệp và công tác của Hội đồng coi thi. Thành lập đoàn giám sát công tác chấm thi tốt nghiệp THCS.

Điều 34 Hình thức công nhận học sinh dự thi và xét công nhận tốt nghiệp bao gồm:

1. Hiệu trưởng các trường THCS trao giấy khen cho học sinh đạt điểm xuất sắc và học sinh có điểm kiểm tra đột xuất.

2. Bộ Giáo dục cấp Bằng khen cho sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

Điều 35. Các hình thức kỷ luật học sinh dự thi và xét công nhận tốt nghiệp bao gồm:

1. Cô giáo coi thi khiển trách học sinh trong phòng thi.

2. Chủ tịch Hội đồng coi thi và xét công nhận tốt nghiệp đã cảnh cáo tất cả học sinh dự thi hoặc đình chỉ thi tiếp các môn còn lại.

3. Hội đồng thi không chấm bài thi và hủy bỏ điểm tốt nghiệp.

4. Sau khi Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp, nếu phát hiện học sinh có hành vi sai phạm trong công tác coi thi và xét công nhận tốt nghiệp, phòng giáo dục có quyền hủy kết quả tốt nghiệp và thu hồi giấy chứng nhận tốt nghiệp.

5. Bộ Giáo dục cấm thi và xét tốt nghiệp từ 1 đến 2 năm.

Các hình thức xử lý kỷ luật phải được thông báo công khai trước khi Ủy ban Kiểm tra và Tốt nghiệp cũng như thông báo cho gia đình và nhà trường của học sinh.

Chương 8:

Điều khoản Thực hiện

Điều 36 Quy định này áp dụng cho việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 1985-1986.

Điều 37. Bộ Giáo dục sẽ có văn bản hướng dẫn việc thực hiện quy chế này.

Điều 38 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Cục Nhà trường và Giám đốc Bộ Giáo dục và Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành các quy định này.

Xem thêm: Khái quát văn học việt nam đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng tám 1945 | Hoc360.net

Vậy là đến đây bài viết về Tốt nghiệp phổ thông cơ sở là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button