Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy wbet sbobet casino malaysia sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots qtech playtech like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://venticello.com/wp-content/uploads/2009/05/slot_ewallet_casino_mega888_918kiss_kiss918_duitnow_tng_qtech_wbet_lpe88_rollex11_clubsuncity2_live22_joker123_xe88_777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://onlineaz.vn/wp-content/uploads/2021/10/Mobile_Slot_Game_Malaysia_XE88_Sportsbook_SBOBET_Qtech_Playtech_New_Best_Casino_Joker888_Gambling_Betting_Poker/

HỎI ĐÁP

Vốn điều chuyển của ngân hàng là gì

Ngày nhận bài viết: 28/3/2019 – Ngày chỉnh sửa: 29/3/2019 – Ngày duyệt đăng: 16/4/2019. Bài viết từ Số 12 năm 2019 trên Tạp chí Thị trường tiền tệ tài chính.

Tóm tắt: Định giá chuyển nhượng doanh nghiệp và định giá chuyển khoản ngân hàng (ftp) là hai khía cạnh quan trọng của kế toán quản trị ngân hàng. Một bên là tổ chức, một bên là doanh nghiệp, một bên là ngân hàng, tuy nhiên vấn đề này ít được khai thác và phân tích một cách tương đối. Bài viết này nhằm cung cấp thêm cơ sở lý thuyết về ftp ngân hàng và sẽ tập trung làm rõ sự khác biệt giữa hai loại này. Ngoài ra, nó cũng phân tích lý do tại sao tổ chức bị phân tán thành nhiều đơn vị kinh doanh trong quá trình hoạt động, điều này có ý nghĩa đối với ftp. Các nội dung này giúp tìm hiểu sâu về ftp trong quản lý tập trung vốn ngân hàng với một cách nhìn và phương pháp mới. Đặc biệt, trên quan điểm chống chuyển giá, khung hoạt động ftp cũng được đề xuất cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Bạn đang xem: Vốn điều chuyển của ngân hàng là gì

Từ khóa: chuyển giá, ftp, ngân hàng, phi tập trung

Dựa trên giá chuyển nhượng của quỹ ngân hàng và quản lý phi tập trung

Tóm tắt: Định giá chuyển giao doanh nghiệp và định giá chuyển giao vốn ngân hàng (ftp) là hai khía cạnh quan trọng của kế toán quản trị tổ chức, tuy nhiên, ít người thảo luận và so sánh chúng. Bài viết này nhằm cung cấp thêm cơ sở lý luận về ftp của ngân hàng, tập trung làm rõ sự khác biệt giữa hai loại hình. Ngoài ra, câu hỏi tại sao tổ chức được phân tán trên nhiều đơn vị kinh doanh, điều này có ý nghĩa đối với ftp. Những nội dung này làm rõ thêm ftp của ngân hàng với một cách nhìn và phương pháp mới. Đặc biệt, khung quy trình hoạt động ftp của ngân hàng cũng được đề xuất dưới góc độ chuyển giá.

Từ khóa: chuyển giá, ftp, ngân hàng, quản lý phi tập trung

Giới thiệu

Trong bối cảnh thị trường tài chính tự do hóa và nhiều biến động, cạnh tranh gia tăng và đa dạng hóa sản phẩm, các ngân hàng đang đứng trước những rủi ro và thách thức mới. Theo Lawrence và Lorsch (1967), để đối phó với rủi ro, các tổ chức phải đạt được sự phân cấp cần thiết đồng thời tích hợp các nỗ lực tập thể. Vì lý do này, các ngân hàng hiện đang nghiêng về phân cấp để tạo ra các đơn vị kinh doanh khác nhau, mỗi đơn vị chịu trách nhiệm về một thị trường sản phẩm cụ thể dưới sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý. Trong một ngân hàng phi tập trung, mỗi người quản lý tập trung vào một thị trường sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, ít chịu trách nhiệm quản lý rủi ro hơn. Khi những nhà quản lý này được thúc đẩy để kiểm soát rủi ro của họ một cách hiệu quả, thì rủi ro trên toàn ngân hàng có thể được giảm thiểu.

Tuy nhiên, các hành động trên có thể gây ra xung đột giữa các phần. Theo Mehafdi (1992), xung đột có thể nảy sinh khi áp dụng hệ thống đánh giá hiệu suất không hiệu quả, sau đó được sử dụng để xác định các chính sách khen thưởng và phúc lợi. Để giải quyết xung đột, cần có một hệ thống xếp hạng để tạo điều kiện thuận lợi cho hành động phối hợp của các đơn vị ngân hàng phi tập trung và phải phản ánh sự đóng góp của bất kỳ hoạt động nào của đơn vị kinh doanh. Bất kỳ ngân hàng là thỏa đáng.

Vấn đề vừa đặt ra chính là nền tảng cơ bản nhất dẫn đến sự hình thành và phát triển của định giá chuyển tiền ngân hàng (ftp). Được coi là công cụ hữu hiệu giúp đo lường và cải thiện hiệu quả hoạt động, đây là quy trình phân bổ thu nhập từ lãi cho các mức đóng góp nội bộ khác nhau và được sử dụng rộng rãi tại các ngân hàng. FTP là một yếu tố quan trọng trong việc tính toán thu nhập kế toán quản lý. Vấn đề cơ bản với báo cáo quản lý ngân hàng là nhu cầu tính toán lợi nhuận của các sản phẩm và bộ phận khác nhau để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt. Tiền lãi, thành phần lớn nhất trong lợi nhuận của ngân hàng, được tính trên các khoản cho vay và trả cho khách hàng trên số tiền huy động được. Không có ftp, tất cả tiền gửi dường như là chi phí phát sinh, trong khi chúng là tiền cần thiết để cho vay. Vậy có thể thắc mắc, nếu vậy thì một đơn vị kinh doanh chỉ nhận tiền gửi mà không cho vay có bị coi là thua lỗ, kém hiệu quả? ftp giải quyết vấn đề này bằng cách thiết lập một tỷ lệ nội bộ cho phép các ngân hàng ước tính chi phí tài trợ và phân phối nó cho người sử dụng vốn.

ftp là công cụ không thể thiếu của ngân hàng để phân phối thu nhập, vậy các công ty sản xuất bình thường có công cụ nào có chức năng tương tự không? Sau đây sẽ trả lời câu hỏi này.

Chuyển giá cho các công ty sản xuất và tài chính

Chuyển giá trong sản xuất

Chuyển giá (còn được gọi là “chuyển giá”) là việc ấn định giá cho các giao dịch nội bộ (nghĩa là giao dịch giữa các bên liên quan) của hàng hóa và dịch vụ trong một doanh nghiệp. Nghiệp chướng. Tương ứng, Wells (1968) định nghĩa giá chuyển nhượng là biểu hiện bằng tiền của dòng hàng hóa và dịch vụ giữa các đơn vị tổ chức của cùng một công ty, hay nói cách khác, chúng là giá trị tiền tệ được gán cho hàng hóa và dịch vụ được chuyển giao trong một công ty. Ví dụ: dịch vụ của bộ phận sản xuất có thể được bán cho dịch vụ khách hàng hoặc dịch vụ của công ty mẹ có thể được chuyển giao cho công ty con, v.v. Giá cho các giao dịch này được quy định trong tổ chức, tức là cơ chế thị trường để định giá cho các giao dịch đó sẽ không được áp dụng. Việc áp giá chuyển giao sẽ ảnh hưởng đến việc phân chia lợi nhuận gộp giữa các đơn vị kinh doanh.

Ngày nay, chuyển giá đã trở thành mối quan tâm chính của các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia do lo ngại rằng các công ty đa quốc gia có thể định giá cho các giao dịch được chuyển giá, do đó làm giảm lợi ích về thuế ở nước họ. Điều này đã dẫn đến nhiều đạo luật và quy định cấm chuyển giá của các tập đoàn đa quốc gia1.

Chuyển giá trong ngành tài chính

Tình huống chuyển giá trong sản xuất liên quan đến việc chuyển hàng hóa vật chất từ ​​một đơn vị tổ chức sang đơn vị thứ hai. Tuy nhiên, trong tài chính, tiền được chuyển giữa các đơn vị tổ chức, không phải hàng hóa hoặc dịch vụ. Điều đáng chú ý hơn là trong trường hợp này chỉ có xác nhận trên sổ sách chứ không có dòng vốn thực tế. Vì vậy, đối tượng chuyển giá trong ngành tài chính khác với đối tượng chuyển giá trong ngành sản xuất.

Nội dung của ftp là về việc định giá các giao dịch liên quan đến dòng vốn nội bộ trong các tổ chức tài chính. Hệ thống ftp cung cấp thu nhập nội bộ cho người cung cấp vốn và chi tiêu nội bộ cho người sử dụng vốn. FTP đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán quản trị tài chính và là một phần quan trọng trong quy trình đo lường khả năng sinh lời vì nó phân phối phần đóng góp chính vào lợi nhuận giữa các đơn vị kinh doanh. Đó là một cách tiếp cận toàn diện với các chức năng của kỹ thuật kế toán quản trị để đo lường lợi nhuận tổng thể của một tổ chức cụ thể như ngân hàng.

So sánh chuyển giá giữa ngành sản xuất và ngành tài chính

Các ngân hàng dễ xác định giá chuyển nhượng hơn so với các nhà sản xuất vì các nhà quản lý ngân hàng có cái nhìn rõ ràng về cấu trúc chi phí và đầu vào hoạt động. Ví dụ, đối với một ngân hàng huy động vốn và sau đó sử dụng nó để cho vay, cơ cấu chi phí của các quỹ có thể được ước tính dễ dàng từ một thị trường tiền tệ cạnh tranh và hiệu quả, trong đó chi phí phát sinh có liên quan đến doanh thu vì doanh thu đến từ các Nghĩa vụ tài chính dựa trên chi phí . Tuy nhiên, chuyển giá đối với các ngân hàng phức tạp hơn so với đối với các doanh nghiệp sản xuất ở một số khía cạnh rất quan trọng.

Ngành tài chính có cấu trúc chi phí biến động hơn ngành sản xuất. Các hệ thống doanh nghiệp sản xuất đã phát triển trong một thời gian dài vì chúng thường thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại trong các khung thời gian cụ thể. Do đó, các yếu tố của mô hình chuyển giá đối với doanh nghiệp sản xuất tương đối ổn định. Đối với ngành tài chính, các sản phẩm và dịch vụ cũng như nguồn cung vốn có thể thay đổi nhanh chóng và đột ngột dựa trên lãi suất, điều kiện kinh tế chung, nhu cầu vay vốn và các sản phẩm tài chính khác. Sự biến động của đầu vào và đầu ra của sản phẩm làm phức tạp thêm các mô hình chuyển giá với sự biến động liên tục.

Sự không chắc chắn về chi phí trong tương lai khiến các mô hình chuyển giá trở nên phức tạp hơn đối với tài chính hơn là đối với sản xuất. Khi một công ty sản xuất một sản phẩm, chi phí của nó về cơ bản dừng lại. Tuy nhiên, ngân hàng phải đối mặt với những rủi ro phát sinh từ lãi suất, tỷ giá hối đoái hoặc các yếu tố thị trường. Ví dụ, khi một ngân hàng có một khoản vay với lãi suất cố định trong 3 năm và khi lãi suất tăng lên trong tương lai, rõ ràng là ngân hàng phải đối mặt với rủi ro lãi suất. Sau đó, chi phí có thể tăng lên trong tương lai, có nghĩa là các ngân hàng tạo ra lợi nhuận thấp khi cho vay. Vì vậy, việc chuyển giá của khoản vay nên bao gồm các chi phí trong tương lai do thay đổi lãi suất, nói cách khác, ftp của ngân hàng phải là một công cụ rất linh hoạt trong trường hợp này.

Hơn nữa, một đặc điểm khác biệt của các ngân hàng là họ hoạt động trong một thị trường tài chính rất cạnh tranh. Một điều chỉnh cực kỳ nhỏ và đơn giản có thể tạo ra sự khác biệt lớn, và khi đó áp lực cạnh tranh có thể được cảm nhận ngay lập tức. Vì vậy, khả năng sinh lời của ngân hàng rất nhạy cảm với chi phí vốn.

Xu hướng quản lý theo thứ bậc

Xem thêm: Công cuộc xây dựng kinh đô Huế dưới triều Nguyễn – thuathienhue.gov.vn/vi-vn

Sự tồn tại và phức tạp ngày càng tăng của các tổ chức phi tập trung làm tăng tầm quan trọng của việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ nội bộ giữa các chuỗi hoạt động khác nhau (chẳng hạn như các bộ phận và công ty con) được thiết kế trong tổ chức. Do đó, cần xem xét các nền tảng tích hợp chuyển giá với cơ cấu hoạt động của các tổ chức phi tập trung.

Theo Luthans (1973), có ít nhất ba quan điểm về phân quyền: (i) một quan điểm về hệ thống phân cấp theo nghĩa địa lý; (ii) quan điểm còn lại về hệ thống phân cấp, đề cập đến các chức năng trong một tổ chức. Ví dụ, một ngân hàng có bộ phận phê duyệt tín dụng, chức năng phê duyệt tín dụng có thể nói là tập trung. Nếu mỗi đơn vị, bộ phận kinh doanh đều có bộ phận phê duyệt tín dụng riêng thì có thể nói chức năng phê duyệt tín dụng được phân cấp. (2) Thứ ba là điểm tham chiếu ủy quyền. Các nhà quản lý đơn vị kinh doanh của tổ chức càng có năng lực thì mức độ phân cấp càng cao. Tuy nhiên, khi nói đến mức độ phân cấp, nhiều người coi đó là một thuật ngữ tương đối, vì không bao giờ có phân cấp hoàn toàn hoặc tập trung hoàn toàn.

Phân cấp giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro (hoặc sự không chắc chắn trong hoạt động). Khi chịu tác động của ngoại cảnh, tổ chức được tổ chức thành nhiều đơn vị, nhiệm vụ chủ yếu của mỗi đơn vị là ứng phó với một phần điều kiện ngoại cảnh. Do đó, phạm vi giám sát của mỗi người quản lý tuyến bị hạn chế và mỗi người chỉ có thể giải quyết một phần tác động tổng thể. Trong những trường hợp này, các tổ chức có thể phân cấp để đối phó hiệu quả với sự không chắc chắn của môi trường bên ngoài. Cấu trúc của một tổ chức thể hiện cách nó phản ứng với sự không chắc chắn, trong khi phân cấp cho phép một tổ chức tạo ra nhiều đơn vị để đối phó với rủi ro, do đó cho phép các đơn vị khác trong cùng một tổ chức hoạt động trong điều kiện an toàn và gần hơn với mục tiêu.

Các tổ chức cũng tìm kiếm sự đa dạng hóa bằng cách phi tập trung hóa các hoạt động của họ. Trong một tổ chức, các hoạt động kinh doanh khác nhau có thể yêu cầu các đơn vị điều hành khác nhau có sẵn các kỹ năng chuyên biệt để điều phối các hoạt động. Ví dụ, một ngân hàng có thể bị phân mảnh để hình thành các đơn vị cho vay phục vụ các phân khúc khách hàng khác nhau và các đơn vị cho vay này có thể được tổ chức cụ thể dựa trên mối quan hệ của họ với người cho vay. Thông thường, các cấu trúc phân cấp giúp các doanh nghiệp tương đối dễ dàng kết hợp sự đa dạng với tính đồng nhất.

Có thể tạo ra nhiều ưu đãi hơn khi các công ty ủy quyền ra quyết định cho các nhà quản lý trực tiếp. Một môi trường được tổ chức thông qua việc ra quyết định phi tập trung sẽ dẫn đến những cải tiến to lớn bắt nguồn từ sự sáng tạo của những cá nhân có trách nhiệm, những người được trao quyền đầy đủ và giúp thúc đẩy tăng trưởng. Khi các nhà quản lý trực tiếp nghĩ rằng họ đang điều hành công việc kinh doanh của mình, họ có thể nhìn mọi thứ theo hướng kết quả tốt hơn và những nhà quản lý giỏi thường là những người cần được giúp đỡ. Đạt được thành tích cao và muốn được công nhận. Nếu những người quản lý tuyến này chỉ có thể hành động theo chỉ dẫn của quản lý cấp cao, họ có thể mất động lực và sau đó họ có thể trở nên thất vọng vì họ không thể đưa ra quyết định mà không có bất kỳ sự ủy quyền nào. Do đó, việc đưa ra các quyết định ở các cấp khác nhau trong công ty có thể khuyến khích các nhà quản lý hành động hiệu quả hơn.

Việc phi tập trung hóa không chỉ mang lại lợi ích mà còn có một số nhược điểm. Quan trọng nhất, nó có thể dẫn đến sự sai lệch giữa mục tiêu của đơn vị kinh doanh và mục tiêu kinh doanh. Có nhiều lập luận cho rằng việc phân quyền dẫn đến những quyết định tồi tệ mà bỏ qua lợi ích của toàn bộ doanh nghiệp. Ví dụ, trong một ngân hàng, các giám đốc chi nhánh vì lý do này hay lý do khác đưa ra các quyết định có thể làm tăng thu nhập của các đơn vị do họ quản lý, nhưng đồng thời lại hạn chế lợi nhuận chung của toàn ngân hàng. Ngoài ra, phân cấp làm tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các đơn vị kinh doanh, khiến cho việc quản lý tổ chức trở nên khó khăn hơn.

Cần thiết lập hệ thống chuyển giá dựa trên nguyên tắc phân cấp tổ chức và chức năng quản lý vốn ngân hàng tập trung. Rõ ràng, đối với một định chế chuyên nghiệp như ngân hàng, việc làm rõ trách nhiệm, từ đó đánh giá hiệu quả quản trị, điều hành của từng đơn vị là hết sức cần thiết. Trong số đó, sự ra đời và phát triển của ftp là một yếu tố liên quan.

Động lực chuyển giá

Hoàn thành mục tiêu kinh doanh

Mục tiêu của tổ chức là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và nền tảng quan trọng của nó là nâng cao hiệu quả hoạt động 2. Hệ thống chuyển giá nên được thiết kế như một công cụ định hướng và kiểm soát. Các nhà quản lý hành động để tập trung tốt nhất các nguồn lực vào các sản phẩm thúc đẩy hiệu suất trong toàn doanh nghiệp. Trong một hệ thống định giá chuyển nhượng, giá chuyển nhượng thể hiện mối quan hệ giữa thực thể và doanh nghiệp nói chung. Đối với ngân hàng, các mức giá này phải được thiết lập sao cho phù hợp với mục tiêu của ngân hàng và các đơn vị kinh doanh. Mỗi ngân hàng nên thiết lập giá chuyển nhượng phù hợp để đảm bảo rằng các nhà quản lý của các đơn vị kinh doanh trong ngân hàng hành xử theo cách nhất quán với các mục tiêu tổng thể của ngân hàng. Mặt khác, những nhà quản lý này có thể tham gia vào các hành vi cơ hội, đến mức họ có thể theo đuổi lợi ích cá nhân của mình đến mức gây phương hại đến văn hóa và thông lệ hoạt động của ngân hàng. Điều này có thể dẫn đến các sự kiện mất trật tự nếu giá chuyển nhượng phù hợp không được tạo ra. Do đó, một hệ thống ftp được thiết kế kém có thể dẫn đến các hành động tối đa hóa lợi nhuận của bộ phận ngân hàng, gây bất lợi cho toàn bộ ngân hàng. Đây là rào cản mà nhiều ngân hàng tại Việt Nam gặp phải khi bắt đầu triển khai ftp.

Xác định trách nhiệm của đơn vị

Hệ thống chuyển giá phải được sử dụng để phân bổ rủi ro sao cho hiệu quả hoạt động của một đơn vị kinh doanh không bị ảnh hưởng bởi những biến động thị trường nằm ngoài tầm kiểm soát của đơn vị đó. Quá trình chuyển giá hỗ trợ các đơn vị kinh doanh không chịu trách nhiệm quản lý các rủi ro nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ. Để phân công trách nhiệm quản lý rủi ro, mỗi rủi ro liên quan đến các giao dịch vốn cần được xác định và cách ly. Cùng với các ngân hàng, khi xem xét chi tiết cách thức hoạt động của ftp và cách thức chuyển tiền, thật dễ dàng để thấy ftp bảo vệ các ngân hàng khỏi rủi ro như thế nào. Ngoài ra, các phương pháp định giá chuyển giao cũng rất quan trọng đối với hiểu biết về rủi ro và quản lý rủi ro. Để xác định rõ trách nhiệm quản lý rủi ro tài chính được thiết lập bởi các bộ phận khác nhau của ngân hàng, các rủi ro phải được tách biệt và phân bổ cho các bộ phận thích hợp.

Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận

Đối với những doanh nghiệp chia nhỏ hoạt động kinh doanh của mình thành nhiều phần khác nhau và thiết lập giá chuyển nhượng hợp lý, họ có thể tính toán tỷ suất lợi nhuận thực hiện cho các giao dịch hoặc danh mục đầu tư bất động sản. Thời hạn của giao dịch và đóng góp của nó vào tỷ lệ lợi nhuận chung của doanh nghiệp. Đối với các ngân hàng, ftp cho phép phân bổ doanh thu nội bộ của ngân hàng cho các nhà cung cấp vốn và chi phí nội bộ cho những người sử dụng vốn. Trong trường hợp này, việc sử dụng ftp có thể tạo ra một tuyên bố về lợi nhuận của chi nhánh/sản phẩm thể hiện thước đo hợp lý về sự đóng góp của chi nhánh/sản phẩm vào lợi nhuận của toàn bộ hệ thống ngân hàng. Ngân hàng.

Hoạt động chuyển giá ảnh hưởng đến việc đo lường, đánh giá và đền bù, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức của mỗi nhà quản lý về sự công bằng. Các thước đo đóng góp lợi nhuận thu được từ các hệ thống chuyển giá thường được sử dụng để đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như hỗ trợ quá trình ra quyết định, đồng thời kết quả cũng được sử dụng để xây dựng các quy định khuyến khích. Trong những trường hợp này, chuyển giá ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi của nhân viên và do đó có ý nghĩa thực sự đối với tất cả các chiến lược của công ty.

Tối đa hóa quyền tự chủ của đơn vị

Trong khi khuyến khích các nhà quản lý tăng hiệu quả, hệ thống chuyển giá không làm mất quyền tự chủ của đơn vị. Các nhà quản lý đơn vị kinh doanh trong các tổ chức muốn tự do thỏa mãn các nhu cầu bên trong hoặc bên ngoài của họ với mức giá tốt nhất có thể. Hệ thống chuyển giá không được can thiệp vào quá trình mà người sử dụng vốn tìm cách giảm thiểu chi phí và các nhà cung cấp tìm cách tối đa hóa doanh thu.

Trong ngân hàng, bộ phận ngân quỹ cố gắng thu được lợi ích tối đa từ số tiền được chuyển, trong khi những người sử dụng vốn cố gắng giảm thiểu giá chuyển nhượng cho số tiền được chuyển cho họ. Tình trạng này có thể phức tạp hơn khi các đơn vị quản lý cấp cao bị hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, cần thiết lập một hệ thống chuyển giá tối ưu để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận của các tổ chức và đơn vị cùng tồn tại với quyền tự chủ của các tổ chức. người quản lý đơn vị.

Khung đề xuất cho quy trình chuyển giá

Quá trình chuyển giá đóng vai trò quan trọng và có sức lan tỏa trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống thông tin, kiểm soát quản lý, các quy trình liên quan mật thiết đến yếu tố chiến lược và quy trình vận chuyển. củ hành. Trong số đó, chiến lược xác định những gì doanh nghiệp làm, có liên quan đến chiến lược công ty và chiến lược đơn vị (chẳng hạn như chiến lược của một nhóm, bộ phận hoặc thậm chí là một sản phẩm đơn lẻ) và ảnh hưởng đến hoạt động chuyển giá. Yếu tố quyết định thứ hai là quy trình hoạt động chuyển giá Theo tác giả (2009), cần có một khung sáu yếu tố có thể áp dụng cho việc thiết kế quy trình chuyển giá bao gồm: (1) tại sao (tại sao), (2) ) đối tượng (cái gì), (3) diễn viên (ai), (4) địa điểm (where), (5) thời gian (khi nào), (6) như thế nào (như thế nào). Khung chuyển giá đề xuất được thảo luận dưới đây, có thể được các ngân hàng thương mại Việt Nam tham khảo trong quá trình vận hành ftp.

Yếu tố nguyên nhân (tại sao)

Yếu tố này liên quan đến lý do cơ bản tại sao các giao dịch xảy ra trong doanh nghiệp, đặc biệt là khi hàng hóa hoặc dịch vụ được chuyển ra thị trường bên ngoài. Yếu tố này liên quan đến chiến lược của công ty và được coi là yếu tố quyết định chính đến hành vi chuyển giá. Một số giao dịch cần được thực hiện trong một số tổ chức. Giống như một ngân hàng, bộ phận cho vay cần vay tiền từ các nhà cung cấp vốn của cùng một ngân hàng. Người sử dụng quỹ chỉ có thể nhận được tiền từ thị trường tiền tệ bên ngoài nếu nhà cung cấp ngân hàng không có tiền thừa.

Thành phần đối tượng (cái gì)

Xem thêm: Chó ngáp phải ruồi có nghĩa là gì

Yếu tố này liên quan đến các loại thông tin khác nhau mà các nhà quản lý sử dụng để định giá chuyển nhượng. Thông tin có thể bao gồm nhiều dạng dữ liệu, không chỉ vấn đề giá cả. Ngoài ra, yếu tố này liên quan đến việc chuyển nhượng là hàng hóa (nguyên vật liệu và sản phẩm) hay dịch vụ và tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp, bên chuyển giao và bên nhận. Trong sản xuất, giá chuyển giao thường được đặt cho các sản phẩm trung gian, là hàng hóa và dịch vụ do bộ phận bán hàng cung cấp cho bộ phận mua hàng. Hàng hóa được xử lý thêm và sau đó được bán cho các bộ phận nội bộ khác hoặc người mua bên ngoài.

Đại lý (ai)

Yếu tố này liên quan đến các cá nhân tham gia, chịu trách nhiệm và bị ảnh hưởng bởi giao dịch, đặc biệt là những người tham gia định giá chuyển nhượng. Việc xác định rõ ràng các cá nhân có liên quan giúp ban lãnh đạo cao nhất của tổ chức ủy quyền cho các nhà quản lý ở các bộ phận khác nhau của tổ chức và phân công chính xác trách nhiệm quản lý các giao dịch.

phần tử ở đâu

Yếu tố này liên quan đến nguồn và đích của quá trình chuyển giao, có thể là bên chuyển giao hoặc bên nhận chuyển giao. Yếu tố địa điểm cần được xác định rõ ràng để phân công trách nhiệm quản lý các giao dịch kinh doanh một cách hợp lý. Điều này rất quan trọng vì việc phân công trách nhiệm hợp lý sẽ giúp các tổ chức quy trách nhiệm cho các nhà quản lý về các hoạt động dưới sự kiểm soát của họ.

Yếu tố thời gian (khi nào)

Yếu tố này liên quan đến tần suất và điều kiện thay đổi giá chuyển nhượng hoặc thời điểm giao dịch. Yếu tố thời gian rất quan trọng để phân bổ chi phí và doanh thu trong một khoảng thời gian và để đánh giá hiệu suất và hệ thống khen thưởng, vì báo cáo hiệu suất và phản hồi cho người quản lý trực tiếp phải nhanh chóng, kịp thời và kịp thời. Để chuyển giá đo lường chính xác hiệu suất của các nhà quản lý trực tiếp, cần xem xét những thay đổi về chi phí hoặc giá thị trường được sử dụng để xác định giá chuyển nhượng.

Cách các yếu tố

Yếu tố này chủ yếu liên quan đến các kỹ thuật và phương pháp định lượng sẵn có để xác định giá chuyển nhượng. Nó cũng đề cập đến loại quy trình giải quyết xung đột, các thủ tục và quy định nội bộ quản lý quy trình chuyển giao. Các quy trình và quy định có thể được thiết kế để giải quyết bất kỳ mâu thuẫn nào trong quá trình chuyển giá.

Khung sáu yếu tố giúp hiểu rõ về định nghĩa chuyển giá, cho thấy rằng nó có thể đóng vai trò là điểm khởi đầu cho nghiên cứu thực nghiệm về quy trình chuyển giá. Một hệ thống ftp ngân hàng hoàn chỉnh có thể được xây dựng trên khuôn khổ này.

Kết luận

Việc định giá chuyển nhượng ftp doanh nghiệp hoặc ngân hàng nhằm đạt được một số mục tiêu quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung hoặc một ngân hàng cụ thể. Các ngân hàng khác nhau có thể có cơ cấu tổ chức khác nhau và đối mặt với những ảnh hưởng môi trường bên ngoài khác nhau. Do đó, họ có thể tập trung vào các mục tiêu khác nhau, trong khi hệ thống ftp được thành lập phải tìm cách đạt được các mục tiêu mà họ đặt ra, có liên quan đến vấn đề chuyển giá trong doanh nghiệp.

Nhận xét

1 Một khía cạnh khác là thao túng chuyển giá, một chiến lược đặt giá chuyển nhượng để giải phóng doanh nghiệp khỏi sự kiểm soát của chính phủ và sự khác biệt về quy định giữa các quốc gia, và ở Việt Nam, nó có liên quan đến vấn đề thuế đối với các tập đoàn đa quốc gia.

2 Đối với một doanh nghiệp đặc thù như ngân hàng, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đồng nghĩa với việc gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Tài liệu tham khảo

– Da, j. 2011. Chuyển giá tiền gửi và tiền cho vay, cơ sở và tạm ứng. TRƯỚC, Fontainebleau.

– Lawrence, P. R. & Lorsch, J. W. 1967. Tổ chức và Môi trường, Owen.

-Luthans, F. 1973. Hành vi tổ chức. Sách McGraw-Hill, New York.

– Mehafdi, M. 1992. Các khía cạnh hành vi của chuyển giá trong nước từ góc độ quản lý công ty: Một cuộc khảo sát các công ty phi tập trung lớn của Vương quốc Anh. Trường Kinh doanh Đại học Greenwich.

– Quân, l. 2009. Định giá chuyển nhượng vốn và đánh giá hiệu quả hoạt động. Đại học Prifysgol Bangor

– Thompson, J. 1967. Các tổ chức đang hành động, Cơ sở khoa học xã hội của lý thuyết hành chính. Sách McGraw-Hill, New York.

– Wells, M. c. 1968. Trung tâm lợi nhuận, giá chuyển nhượng và chủ nghĩa thần bí. Bàn tính, tháng 12, 174-81.

Xem thêm: Giấy khen học sinh tiêu biểu là gì

Vậy là đến đây bài viết về Vốn điều chuyển của ngân hàng là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Onlineaz.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button